Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2_ITudosescu_Dialectica_actuala

2_ITudosescu_Dialectica_actuala

Ratings: (0)|Views: 95 |Likes:
Published by Lulu_V

More info:

Published by: Lulu_V on Jul 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ION TUDOSESCU
DIALECTICA ACTUAL
Ă
A VIE
Ţ
II SOCIALE
Ş
ISENSUL ISTORIEI
 – Eseuri de filosofie social
ă
– 
 
1
Universitatea Spiru Haret
 
 © Editura Funda
ţ
iei
 România de Mâine,
2007
Editur
ă
acreditat
ă
 
de
Ministerul Educa
 ţ 
iei
 ş
i Cercet 
ă 
rii
  prin
Consiliul Na
 ţ 
ional al Cercet 
ă 
rii
Ş 
tiin
 ţ 
ifice din Înv
ăţă 
mântul Superior 
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale a RomânieiTUDOSESCU, IONDialectica actual
ă
a vie
ţ
ii sociale
ş
i sensul istoriei – Eseuri de filosofiesocial
ă
 
/
Ion Tudosescu
 
- Bucure
ş
ti, Editura Funda
ţ
iei
 România de Mâine
,2007ISBN 978-973-725-904-2316Reproducerea integral
ă
sau fragmentar 
ă
, prin orice form
ă
 
ş
i prin oricemijloace tehnice, este strict interzis
ă
 
ş
i se pedepse
ş
te conform legii.
 R
ă 
 spunderea pentru con
 ţ 
inutul 
 ş
i originalitatea textului revine exclusivautorului/autorilor 
Redactor: Octavian CHE
Ţ
ANTehnoredactor: Marcela OLARUCoperta: Cornelia PRODANBun de tipar: 28.08.2007; Coli tipar: 14Format: 16/61
×
86Editura Funda
ţ
iei
 România de Mâine
 Bulevardul Timi
ş
oara nr. 58, Bucure
ş
ti, Sector 6Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro2e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro
 
Universitatea Spiru Haret
 
 
ION TUDOSESCU
DIALECTICA ACTUAL
Ă
A VIE
Ţ
II SOCIALE
Ş
ISENSUL ISTORIEI
 
 – Eseuri de filosofie social
ă
– 
EDITURA FUNDA
Ţ
IEI
 ROMÂNIA DE MÂINE 
 
3
Bucure
ş
ti, 2007
Universitatea Spiru Haret

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->