Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ETIKA KERJA

ETIKA KERJA

Ratings:
(0)
|Views: 5,177|Likes:
Published by zarinanuar

More info:

Published by: zarinanuar on Jul 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2014

pdf

text

original

 
1
ETIKA KERJA1.Pendahuluan
Etika kerja merupakan etika atau tingkahlaku terhadap kerja yangdipandang dengan sikap positif, iaitu sebagai satu kepercayaan yangmenganggap bahawa kerja itu adalah penting.Lantaran itu, manusia perlu menjaganya dengan cara yang paling baik.Etika kerja dalam erti kata yang lebih luas merangkumi satu ataubeberapa kepercayaan di bawah ini: (Max Weber)i.Manusia mempunyai sesuatu kewajipan agama/moral untukmemenuhi kehidupan dan tugas yang berat.ii.Para pekerja diharapkan menggunakan masa kerja bukan untukkepentingan peribadinya.iii.Pekerja harus mempunyai rekod kedatangan yang baik.iv.Para pekerja hendaklah produktif dalam mengeluarkan baranganatau memberi perkhidmatan.v.Para pekerja harus berasa bangga dengan kerjanya danmelaksanakannya dengan baik.vi.Para pekerja harus mempunyai perasaan penglibatan dan setiakepada kerjanya, tempat kerja serta ahli-ahli yang lain.vii.Para pekerja haruslah sentiasa memikirkan pencapaian yang tinggi.viii.Manusia boleh mendapatkan kemewahan melalui kerja yang jujur.Dalam hubungan ini, perkhidmatan awam di negeri ini telah punmempunyai etika kerjanya yang dikenali sebagai “Etika PerkhidmatanAwam”.
2.Etika Perkhidmatan Awam
Adalah menjadi hasrat kerajaan untuk memberikan perkhidmatan awamyang sebaik-baiknya kepada rakyat di Negara ini.Beberapa usaha kea rah pencapaian hasrat tersbut dilancarkan untukseterusnya dilaksanakan bagi semua peringkat jentera pentadbiran.Di samping penggunaan alat-alat moden seperti computer sera mesin-mesin yang sopistikated di Jabatan-jabatan Kerajaan, perlu jugaditerapkan suatu nilai di kalangan individu-individu dalam perkhidmatanitu sebagai penimbal balik kepada peralatan-peralatan moden yangdisebutkan tadi. Nilai yang dimaksudkan adalah “Etika PerkhidmatanAwam” yang telah dilancarkan pada tahun 1979 dan bertujuan untukmenimbulkan kesedaran di kalangan semua kakitangan kerajaanmengenai tanggungjawab mereka kepada rakyat.
2.1Teras Perkhidmatan Awam
Sebagai yang terkandung dalam buku Panduan Perkhidmatan Cemerlangteras perkhidmatan awam adalah seperti berikut:i.Berazam meninggikan mutu perkhidmatan;
 
2ii.Bekerja dengan penuh tanggungjawab;iii.Berusaha mengikis sikap mementingkan diri;iv.Berkhidmat dengan pen uh muhibah dan kemesraan;v.Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunanNegara;vi.Bekerjasama dalam membentras kelemahan dan musuh negara;danvii.Berpegang teguh kepada ajaran agama.Ketujuh-tujuh teras di atas tadi diperkukuhkan lagi dengan cogankata“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
2.1.1Berazam meninggikan mutu perkhidmatan:
Menggalakkan tiap-tiap kakitangan kerajaan mempunyai hasratuntuk meninggikan mutu perkhidmatannya dan tidak berpuashati dengan pencapaian mereka setakat ini. Mereka digalakkansupaya berusaha untuk memikirkan cara-cara baru bagimenjalankan kerjayanya demi kepentingan rakyat dan Negara.Dengan ini matlamat-matlamat yang telah ditentukan dapatdicapai dalam jangka masa yang telah dijadualkan.2.1.2
Bekerja dengan penuh tanggungjawab:
Setiap penjawat awam hendaklah melaksanakan tanggungjawabdengan penuh dedikasi, memahami segala implikasi daripadatindakannya serta sanggup menerima padah dan pujian dariperbuatan itu.
2.1.3Berusaha mengikis sikap mementingkan diri:
Seseorang pegawai awam tidak harus membenarkankepentingan diri mengatasi kepentingan tugas dan negaranya.Dia haruslah sentiasa berpandukan kepada peraturan yangdisediakan dan tidak mengambil langkah mengikut hati danperasaan sahaja. Teras ini membimbing pegawai awammengamalkan disiplin diri agar segala kecurangan danpenyalahgunaan kuasa tidak berlaku.
2.1.4Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan:
Pegawai-pegawai awam harus bekerja dengan penuh perasaanmesra dan amalan muhibbah sesuai dengan struktur masyarakatmajmuk Negara ini. Pegawai-pegawai awam dikehendaki bukansahaja berbaik-baik sesame mereka, malahan mereka mestisentiasa menunjukkan rasa kemesraan dan muhibah apabilaberhubung dengan rakyat. Ini akan melahirkan masyarakatyang mahu tolong-menolong tanpa rasa curiga mencurigai.
2.1.5Bekerja ke arah menunjukkan pemikiran rakyat danpembangunan negara:
Pegawai-pegawai awam hendaklah memandu sertamenggalakkan rakyat jelata mengambil peluang dalam usahapembangunan negara. Pihak kerajaan menyediakan berbagaikemudahan kepada orang ramai dan tugas pegawai-pegawaiawam ialah membimbing serta memberi tunjuk ajar bagaimanapeluang-peluang ini boleh direbut. Matlamat kepada bimbingan
 
3ini ialah supaya rakyat negara ini dapat berdikari tanpamengharapkan pertolongan semata-mata.
2.1.6Bekerja dalam membenteras kelemahan dan musuh-musuh Negara:
Permaufakatan dan persefahaman serta persatupaduan rakyatsangat dituntut bagi menjayakan tugas ini. Gejala-gejala yangperlu dibentras seperti dadah, komunis, rasuah, kecuaian danseumpamanya.
2.1.7Berpegang teguh kepada ajaran agama:
Ini merupakan satu ciri yang penting dalam menjalankan tugasdan adalah selaras dengan prinsip pertama Rukunegara iaitu“Kepercayaan Kepada Tuhan”. Adalah dipercayai bahawaseseorang yang berpegang teguh kepada ajaran agama akanmenjauhkan diri daripada melakukan perbuatan yang bolehdianggap sebagai jenayah. Dia juga tidak akan tertarik kepadaideologi komunis.
3.Cadangan Pelaksanaan Etika Perkhidmatan Awam
Surat Pekeliling Am 5/79 yang telah dikeluarkan oleh Ketua SetiausahaNegara mengandungi beberapa cadangan untuk dilaksanakan oleh Jabatan-jabatan:i.Pemberian penghargaan dalam bentuk pengesyuran untukmenerima pingat-pingat, sijil-sijil kepujian, cenderamata,pertimbangan untuk kursus-kursus dan sebagainya untuk merekayang telah member perkhidmatan dengan cemerlang;ii.Mengadakan dialog-dialog dan perbincangan untuk menerangkancara pelaksanaan Etika Perkhidmatan Awam;iii.Penubuhan Jawatankuasa Kelab Sukan, Kebajikan dan Sosial sertamengadakan aktiviti yang selalu mengasah kebolehan danmendapat penglibatan ahli;iv.Mengeluarkan Berita Jabatan masing-masing, (Buletin Jabatan)sebagai salah satu alat komunikasi antara kakitangan jabatan;v.Mengadakan majlis jamuan teh/makan pada harri yang ditetapkanuntuk member kesempatan kepada semua pegawai dan kakitanganbergaul mesra antara satu sama lain bagi menanam semangatkekitaan (esprit de corps);vi.Menganjurkan majlis syarahan/ceramah agama pada satu hari yangtelah ditetapkan dalam tiap-tiap minggu/dua minggu/bulan kepadakakitangan beragama Islam;

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
NorFateha liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Hani Helerita liked this
Honey Chieya liked this
Honey Chieya liked this
Desiree 'rere' liked this
Mar Dina liked this
Ejat Phally liked this
Jamal Abd Nasir Meon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->