Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FrontPage 2003 Ders Notları

FrontPage 2003 Ders Notları

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 6,390 |Likes:
Published by Mehmet
Microsoft Frontpage 2003 Resimli Ders Notları
Microsoft Frontpage 2003 Resimli Ders Notları

More info:

Published by: Mehmet on Jul 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 FRONTPAGE 2003DERS NOTLARI
B
İ
L
İŞİ
M TEKNOLOJ
İ
LER
İ
 ERHAN CANDAR
 
FRONT PAGE E
Ğİ
T
İ
M NOTLARIBA
Ş
LANGIÇ
1- YEN
İ
araç çubu
ğ
u
ğ
mesinin yan
ı
ndaki a
ş
a
ğ
ı
oku t
ı
klayarak, WEB S
İ
TES
İ
... seçene
ğ
inii
ş
aretlenerek web sitesi
ş
ablonlar 
ı
ı
l
ı
r.2- Aç
ı
lan sayfadan, olu
ş
turulmak istenen sitenin içeri
ğ
ine göre haz
ı
ş
ablon seçilerek, sa
ğ
tarafta bulunan GÖZAT seçene
ğ
ine kaydedilmesi istenen dosya ad
ı
ve yeri yaz
ı
l
ı
r. Not: Haz
ı
Ş
ablonlardan “TEK SAYFA WEB” ve “K 
İŞİ
SEL WEB” seçenekleri ki
ş
isel websayfas
ı
için kullan
ı
labilecek en uygun formatlardand
ı
r. Di
ğ
erleri firma web siteleri içinhaz
ı
rlanm
ı
ş
, formatlardan olu
ş
maktad
ı
r.
FRONT PAGE NOTLARI ERHAN CANDAR 
1
 
SAYFA BA
Ğ
LANTILARI
1- GÖRÜNÜM menusundan “GEZ
İ
 NT
İ
” seçene
ğ
i t
ı
klanarak, ANA SAYFA’ya ba
ğ
l
ı
di
ğ
er sayfalar 
ı
olu
ş
turmak üzere linkler kurulur. ( GEZ
İ
 NT
İ
seçene
ğ
i ayn
ı
zamanda sol alt taraf 
ı
nda dayer almaktad
ı
r)2- GEZ
İ
 NT
İ
ile gelen sayfadaki “ ANA SAYFA” n
ı
n üzerine mouesun sa
ğ
tu
ş
u ile t
ı
klanarak,YEN
İ
/ SAYFA seçene
ğ
i i
ş
aretlenerek yeni sayfa eklenebilir.3- Olu
ş
turulmu
ş
her sayfaya istenilen ba
ş
l
ı
klar yaz
ı
lmal
ı
d
ı
r. Not: Sol alt kö
ş
edeki KLASÖRLER k 
ı
sm
ı
nda olu
ş
turdu
ğ
unuz ve yeni isim verdi
ğ
iniz sayfalar 
ı
 görebilirsiniz. ANA SAYFA’ya ba
ğ
l
ı
kendi ismini vermi
ş
oldu
ğ
unuz ba
ş
l
ı
klar olu
ş
mu
ş
 durumdad
ı
r. Yeni sayfa ekleme i
ş
lemini di
ğ
er sayfalar aras
ı
nda ili
ş
kilendirerek tekrarlayabilirsiniz. ( YEN
İ
SAYFA 2, YEN
İ
SAYFA 3)
FRONT PAGE NOTLARI ERHAN CANDAR 
2

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
denizciya liked this
bilalserkan liked this
Hakan Yılmaz liked this
hoca266 liked this
alfa212 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->