Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drzavno Uredjenje Nova Skripta, 2009 - Radivoj Stepanov

Drzavno Uredjenje Nova Skripta, 2009 - Radivoj Stepanov

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 3,340|Likes:
Published by Bleda1
nova skripta
nova skripta

More info:

Published by: Bleda1 on Jul 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

 
1. POJAM DRŽAVE
Država je
 sui generis
organizacija ili zajednica u kojoj je članstvo obavezno. To, drugimrečima, znači da iz države pojedinac ne može jednostavno da „izađe“ ili da se „iščlani“kao što može da izađe ili istupi iz nekog „običnog“ udruženja ili crkve.Jedna od osnovnih funkcija države je da institucionalno posreduje između mnoštvainteresa i zastupa one koji su opšti. Ona se ne pojavljuje kao posrednik ili zastupnik nekih posebnih ili specijalnih interesa socijalnih grupa i pojedinaca.Država je trajna ustanova. To je, dakle, ustanova koja ima karakteristike i osobine koje ječine trajnijom od svih drugih ustanova (sindikata, udruženja i sl.) koje nastaju u njoj.Država je nužna asocijacija koja ima kontrolu nad svim drugim asocijacijama. Ljudi nemogu živeti izvan države čak i ako bi to hteli. Kontrola svih drugih asocijacija od stranedržave govori o njenoj suverenosti.Prema Veberu svaka država se temelji na sili.Država je takav društveni autoritet koji je u stanju da organizuje i reguliše javni život i dauspostavi stabilan sistem važećih pravila i socijalnih vrednosti.Dve najzastupljenije teorije na našim prostorima o unutrašnjoj ulozi države su:1.
 Država je aparat za prinudu.
Po ovoj teoriji država postoji da bi osigurala dasvako ispuni svoje zakonske obaveze, kao što su isplata dugova, poštovanje privatne svojine itd.2.
 Država ispunjava principe društvenog ugovora.
 Društveni ugovor je podrazumevani ugovor između svakog pojedinca i države. Otac ovog izraza jeŽan Žak Ruso. Društveni ugovor se zasniva na tome da država treba da zaštiti prirodna pravasvake osobe. Prirodna prava su pravo na život, pravo na slobodu i pravo na imovinu. U zamenu za tu zaštitu, svaka osoba mora da ispunjavaodređene dužnosti prema državi, kao što su plaćanje poreza. Ovakva udeja ulogedržave u društvenom ugovoru je prihvaćena u svim zapadnim demokratijama.
2. KLASIČNA TEORIJA DRŽAVE
Klasična ili tradicionalna teorija države definiše državu na osnovu tri elementa
: državnopodručje, stanovništvo i državna vlast (suverenitet)
.
Teritorija države
je područje na kojem se prostire vlast države, odnosno vlast državnihorgana. Drugim rečima, državnom teritorijom se obično naziva ograničeno područje nadkojim određena država ima suverenitet. Teritoriju države čini
trodimenzionalni prostor 
koji obuhvata ne samo određeni deo zemljine površine, već i prostor iznad njega, kao ideo zemljine unutrašnjosti ispod njega.1
 
Državnoj teritoriji, u užem smislu, pripadaju:a) kopneno geografsko područje – čini ga teritorija obuhvaćena državnim granicama, tj.zamišljenim crtama koje pokazuju dokle seže državnavlast;– bitno je da se na jedinstvenoj ili razdvojenoj teritorijiproteže
ista
državna vlast, odnosno da se ostvaruje
 jedan
državni suverenitet; – u međunarodnim odnosima mogu postojati i drugačijioblici državnog suvereniteta:KONDOMINIJUM – dve države imaju jednak suverenitet na istoj teritoriji(jako redak slučaj)ENKLAVA – deo države opkoljen sa svih stranateritorijom druge državeEKSTERITORIJALNOST – zemljište na kome senalazi ambasada drugedržave b) teritorijalno morec) jezera i rekeU okviru državne teritorije veoma su značajne
državne granice
i
teritorijalne promene
.
 Državnom granicom
obično se naziva linija koja deli teritoriju dveju susednih država.Granice se dele na
astronomske
(granice duž uporednika),
 prirodne
(prema odlikamareljefa) i
veštačke
(ugovorne).Pojam
stanovništvo
, u širem smislu, odnosi se na ljude koji su nastanjeni na teritorijineke države, te su stoga i podvrgnuti državnoj vlasti i obavezni da poštuju pravni poredak te države. U užem smislu pojam
 stanovništvo
obuhvata
državljane
jedne države,
 stranedržavljane
i ljude
bez državljanstva
(
apatridi
ili
apoliti
).U međunarodnoj i domaćoj praksi država postoji nekoliko načina sticanja državljanstva:-
 pravo krvi
– -
naturalizacija
– -
 sukcesija
– -
 pravo opcije
– -
 pravo zemljišta
– 
Strani državljani
čine deo stanovništva jedne države koji trajno ili privremeno borave nanjenoj teritoriji. U pravnom smislu, strani državljani imaju sva građanska prava kao idomicilno stanovništvo, ali ne uživaju politička prava .
 Apoliti
ili
apatridi
su lica koja nemaju državljanstvo; suprotni njima su
bipatridi
, oni kojiimaju dva državljanstva.2
 
 Suverenitet 
 
 je državna vlast,
vrhovna iznutra
a
nezavisna prema spolja
. Državna vlastsadrži obeležja suverene vlasti ako je vrhovna, nezavisna i neograničena. Boden je precizno definisao pojam i filozofiju državnog suvereniteta. Njegova definicijasuverenosti glasi:
 suverenost je apsolutna i trajna vlast jedne države, odnosno političke zajednice
.
Suverena vlast 
je ona vlast koja je trajna i koja pripada biti same države i političke zajednice bez obzira na
nosioce
(vladare koji se smenjuju u monarhiji). Poredtoga što je trajna, suverena vlast je
nedeljiva
i
neprenosiva
, može biti u formidemokratije, aristokratije ili monarhije, ali
nosilac suverenosti je jedinstven
. Ona je
apsloutna
što znači da je autoritet kome je poverena
vrhovni
.
3.DRZAVNI ORGAN, NADLEZNOST DRZAVNOG ORGANA, HIJERARHIJADRZAVNIH ORGANA,DRZAVNI RAZLOG, DRZAVNI UDAR, PUC. Drzavni organ
 je normativna pojava, samo skup srodnih poslova koji je postavljen pravnim normama i koji nosi odredjen naziv (npr. Ministarstvo pravde).Drzavnom organu pripadaju sluzbena lica koja su zapravo fizicke osobe koje u ime drzavnog organaobavljaju razne , drzavne, poslove.Drzavni organi se dele na:1.prema vrsti poslova:- ustavni i zakonodavni,-izvrsni i politicki,-pravosudni i upravni2.prema nacinu kako se stice sluzba u drzavnim organima: -izborna-postavljena lica3.prema znacaju i moci organa: - odlucujuci-izvrsni organi4.prema broju sluzbenih lica: individualni i kolektivni5.prema profesijskim svojstvima sluzbenih lica: politicki i strucni6.prema civilnoj ili oruzanoj prirodi: -gradjanski-vojni i policijski7.prema teritorijalnoj nadleznosti: centralni, regionalni i lokalni
Nadleznost drzavnog organa
 Nadleznost oznacava skup pravnih obaveza i ovlascenja da se obavljaju poslovi jednogdrzavnog organa. Nadleznost se deli na:1.stvarnu – obaveze i ovlascenja da se obavljaju neke vrste poslova od straneodredjenog drzavnog organa2.mesnu- obaveze i ovlascenja da seutvrdjena stvarna nadleznost obavlja naodredjenoj teritoriji3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->