Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
NZ Politics Daily - 4 October 2013

NZ Politics Daily - 4 October 2013

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:
Published by Ben Ross
NZ Politics Daily - 4 October 2013
Feature Article: Why you should not vote
NZ Politics Daily - 4 October 2013
Feature Article: Why you should not vote

More info:

Published by: Ben Ross on Oct 04, 2013
Copyright:Attribution Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

 
D\ Ynb`t`cs Kf`by< ; Nctnajr 1963
Yfoj 6 nh 1;;
Cngp`bjk ay Arycj Jkwfrks= Spndsnrjk ay @kjfs Senp
 
D\ Ynb`t`cs Kf`by< ; Nctnajr 1963_ey ynu senubkd‐t vntj
 @h ynu‐rj hjjb`do k`s`dcb`djk tn vntj `d tej currjdt bncfb onvjrdgjdt jbjct`nds,tejd pjrefps ynu s`gpby senubkd‐t. @odnrj tej cenrus nh pnb`t`cfbcnggjdtftnrs, abnoojrs fdk vfr`nus pnb`t`cns wen frj pbjfk`do fdk ejctnr`doynu tn vntj, fdk s`gpby rjhusj tn tfmj pfrt `d te`s yjfr‐s jbjct`nds. Cjrtf`dby `h ynu‐rj anrjk ay `t fbb, ud`gprjssjk w`te tej bfcm nh gjfd`dohub jbjctnrfbnpt`nds, nr lust k`sorudtbjk w`te tej stftj nh ynur bncfb futenr`ty fdkkjgncrfcy, tejd ndj nh tej gnst pnwjrhub npt`nds ynu efvj `s tn prntjst aydnt pfrt`c`pft`do. Fbtenuoe suce f gjssfoj `s cnds`kjrjk ajyndk tej pfbj aytej ―pnb`t`cfb cbfss‐, `d rjfb`ty `t‐s ynur bjo`t`gftj r`oet dnt tn jdknrsj weft g`oetsjjg b`mj fd jbjctnrfb sefg. [e`s yjfr‐s dnd-vntj `s cjrtf`dby sefp`do up tnsjdk f pnwjrhub gjssfoj teft tej systjg `sd‐t wnrm`do. S`ods frj teft vntjr turdnut w`bb aj tej bnwjst `d b`v`do gjgnry. @h cjdtrfb fdk bncfb onvjrdgjdtpnb`t`c`fds frj truby b`stjd`do, tejd twn g`bb`nd jb`o`abj vntjrs rjhus`do tnpfrt`c`pftj cnubk bjfk tn sngj snrt nh rfk`cfb rjhnrg nh bncfb kjgncrfcy.[ej jxtjdt nh puab`c k`scndtjdt fdk k`scnddjct w`te tej bncfb onvjrdgjdtjbjct`nds `s pbf`d tn sjj `d dugjrnus djws frt`cbjs rjpnrt`do tej vjry bnwturdnut sn hfr. @d tjrgs nh Fucmbfdk, sjj [X3‐s
5? pjrcjdt nh Fucmbfdkjrsst`bb tn vntj
(ettp<//a`t.by/65z6gpd) fdk _fydj [engsnd‐s
Fucmbfdk vntjrstfm`do tej`r t`gj tn kjc`kj wen w`bb rud tej`r c`ty
(ettp<//a`t.by/6?;;C5k
 
).Hnr tej cfp`tfb, sjj [X3‐s
_jbb`dotnd vntjr turdnut 'tn aj fsefgjk nh'
 (ettp<//a`t.by/6f3GfzD
 
). Hnr Cer`stceurce – sjj Objdd Cndwfy‐s
Bnw vntjr turdnut hjfrjk
(ettp<//a`t.by/6aAmza:). Fdk hnr fd nvjrv`jw nh tej dft`nd, sjjKfd`jb Fkfgs‐
Fpftey bjfk`do cndtjdkjr ft tej pnbbs
 (ettp<//a`t.by/6fYwLhK).[ej bfst `tjg `s pfrt`cubfrby wnrte rjfk`do, fs `t bnnms ft sngj nh tej rjfsndsteft c`t`zjds frj cenns`do dnt tn pfrt`c`pftj. @t rjpnrts tej fdfbys`s nh GfssjyZd`vjrs`ty fcfkjg`c fdk spjc`fb`st `d bncfb onvjrdgjdt, Kr Fdky Fsqu`te, wenhncusjs guce nh tej abfgj nd tej bncfb futenr`t`js< ―Ej sf`k tej k`scnddjctajtwjjd cnudc`bs fdk tej`r cndst`tujdts, cndhus`nd nvjr tej rnbj nh jbjctjkgjgajrs, fdk tej puab`c's bfcm nh udkjrstfdk`do fanut tej `gpnrtfdcj nh vnt`do wjrj fbb hfctnrs `d kjcb`d`do turdnuts. Bncfb pnb`t`c`fds efk twn rnbjs< tnaj "nur vn`cj", fdk gfm`do surj tej nrofd`sft`nd wfs wjbb onvjrdjk, aut nhtjdajcfgj g`rjk knwd `d tej bfttjr, ej sf`k. [eft bjht bncfb pnb`t`c`fds"fppjfr`do" jvjry terjj yjfrs ft jbjct`nd t`gj, ej sf`k, wejd tejy efk frjspnds`a`b`ty tn aj hfr gnrj v`s`abj g`k-tjrg‐.[ej frt`cbj fbsn sfys teft tej euoj dnd-vntj `s ―spfrm`do cfbbs hnr f rfk`cfbnvjrefub‐. [ejrjhnrj, `t‐s rjfb`st`c teft sngj onnk g`oet fctufbby cngj hrngcenns`do dnt tn pfrt`c`pftj `d 1963. Dnt vnt`do `d tejsj jbjct`nds ejbps`dk`cftj teft tej systjg bfcms bjo`t`gfcy.Sn weft jxfctby `s wrndo w`te bncfb onvjrdgjdt> @ suoojstjk sngj nh tejprnabjgs `d gy cnbugd bfst wjjm –
_en's m`bb`do bncfb kjgncrfcy>
 
 
D\ Ynb`t`cs Kf`by< ; Nctnajr 1963
Yfoj 1 nh 1;;
Cngp`bjk ay Arycj Jkwfrks= Spndsnrjk ay @kjfs Senp
 (ettp<//a`t.by/65Xr?1;). Aut f guce ajttjr fdfbys`s nh tej mjy prnabjg nh bncfbonvjrdgjdt `d Djw \jfbfdk `s put ay Ar`fd Jfstnd `d e`s bftjst B`stjdjr cnbugd,
Xnt`do `d f vfcuug
(ettp<//a`t.by/6h3yPmv
 
). [e`s pn`dts nut teft Djw\jfbfdk `s ndj nh tej ―gnst cjdtrfb`sjk stftjs `d tej wnrbk‐ fdk ―bncfbfutenr`t`js efvj b`ttbj pnwjr tn fct, jxcjpt ft tej ajejst nh cjdtrfbonvjrdgjdt, we`ce hrjqujdtby nvjrrubjs tejg‐. Jfstnd knjsd‐t snudk vjrycndv`dcjk fanut tej djjk tn vntj< ―@s tejrj fdy pn`dt vnt`do `d bncfb ankyjbjct`nds> @ sefbb vntj `d nrkjr tn kjgndstrftj tn tej cjdtrfb`sts teft @ ajb`jvj`d bncfb kjgncrfcy, jvjd `h tejy knd‐t‐.@d Fucmbfdk, Ar`fd Qukgfd efs fbsn jxprjssjk e`s bfcm nh jdteus`fsg tn vntjfdk tej rjfsnds wey< ―Hnr tej h`rst t`gj `d gy b`hj, @'g h`dk`do `t efrk tn froujfof`dst tensj wen cfd't aj antejrjk vnt`do `d tej upcng`do jbjct`nd‐ – sjj<
Supjr C`ty jbjct`nds fbb tnn efrk
(ettp<//a`t.by/OzUw[N
 
). Ej cngpbf`ds tefttej Fucmbfdk Supjr C`ty gnkjb efs ajjd f hf`burj hnr bncfb kjgncrfcy< ―[ejprng`sj nh f Supjr C`ty, ejfkjk ay f supjr-cnudc`b gnrj fm`d tn f stftjonvjrdgjdt, efs dnt ajjd hubh`bbjk. Ay onvjrdgjdt-kjs`od `t's ajcngj b`ttbjgnrj tefd f cypejr hnr tej gfynrfb fojdkf. @t's hf`bjk tn jxc`tj puab`cfttjdt`nd, nr fssjrt `tsjbh, j`tejr cnbbjct`vjby, nr fs `dk`v`kufbs. @s `t fdy wndkjr teft vntjr fpftey `s tej`r rjwfrk‐.Sn senubk bncfb futenr`t`js aj o`vjd guce gnrj pnwjr> Qfk`cfb rjhnrg `sprnpnsjk ay tej r`oetw`do Djw \jfbfdk @d`t`ft`vj te`dm tfdm, we`ce efspuab`sejk fd jxcjbbjdt k`scuss`nd kncugjdt ay `ts jxjcut`vj k`rjctnr Nb`vjr Efrtw`ce – ynu cfd knwdbnfk tej YKH ejrj<
F Obnafb Yjrspjct`vj ndBncfb`sg
(ettp<//a`t.by/6aAqbc@). [ej ajst gjk`f cnvjrfoj nh tej rjpnrt `s Ar`fdHfbbnw‐s
Cfbbs hnr puab`c sjrv`cjs tn aj hudkjk ay bncfb onvjrdgjdt
 (ettp<//a`t.by/6ar[A0`), we`ce jgpefs`zjs tej hfct teft Djw \jfbfdk bncfbfutenr`t`js efvj ndby 66% nh onvjrdgjdt spjdk`do, cngpfrjk tn tej NJCKfvjrfoj nh 39%. Kfv`k Hfrrfr cnggjdts fs wjbb – sjj<
Bncfb`sg
 (ettp<//a`t.by/6h3vMDH).Suce rjhnrgs frjd‐t tej ndby wfy tn sefmj up bncfb onvjrdgjdt. Fdntejr pnss`abj snbut`nd `s tn prnpjrby rj`dtrnkucj pnb`t`cfb pfrt`js tn tej cndtjsts.Gfssjy‐s Fdky Fsqu`te `s rjpnrtjk fs fkvncft`do te`s< ―Ej fbsn ajb`jvjkdft`ndfb pnb`t`cfb pfrt`js senubk stfdk cfdk`kftjs `d bncfb rfcjs. "@h wj efvjpfrty pnb`t`cs `d bncfb jbjct`nds, ynu'bb fctufbby mdnw weft cfdk`kftjs frjstfdk`do hnr‗.‐ [e`s cefdoj wnubk gfmj tej jbjct`nds gnrj cnejrjdt, fdkbncfbs wnubk efvj f ajttjr `kjf nh weft tejy frj vnt`do hnr, teus gfm`do tejjbjct`nds gnrj gjfd`dohub. @d rjfb`ty, tej `kjf nh fbb cfdk`kftjs aj`do―`dkjpjdkjdt‐ efs fbwfys ajjd f hfrcj. [e`s `s fd fspjct teft Ar`fd Qukgfdefs cngpbf`djk fanut `d Fucmbfdk< ―_`te… tej gflnr`ty nh cnudc`b fdk anfrkcfdk`kftjs burm`do aje`dk f afajb nh 81, gf`dby gjfd`dobjss, bfajbs, `t's fbbtnn efrk. _`te 660 cfdk`kftjs, hnr jxfgpbj, cbf`g`do tn aj "`dkjpjdkjdt",`dcbuk`do sjvjd nh tej 6? gfynrfb enpjhubs, weft's f vntjr tn kn>‐S`g`bfrby `d Cer`stceurce, bncfb abnoojr Cfbja Gnrofd efs wr`ttjd e`s rjv`jw nh tej cfdk`kftjs nd nhhjr, cngpbf`d`do teft ―tej gf`d afrr`jr tn `dhnrgjk vnt`dosjjgs tn aj teft gnst cfdk`kftjs frj kn`do tej`r utgnst tn pnrtrfytejgsjbvjs fs aj`do dnd-pfrty-fhh`b`ftjk fdk sngjt`gjs jvjd ‒dnd-pnb`t`cfb‗.‐
 
D\ Ynb`t`cs Kf`by< ; Nctnajr 1963
Yfoj 3 nh 1;;
Cngp`bjk ay Arycj Jkwfrks= Spndsnrjk ay @kjfs Senp
  – sjj<
Ynb`t`cs w`tenut pnb`t`cs – f bncfb jbjct`nd ou`kj
 (ettp<//a`t.by/6?:y@t?). Ej jxpbf`ds wey te`s efppjds< ―@ oujss cfdk`kftjs wfdttn cfse `d nd cyd`c`sg fanut pnb`t`c`fds, fdk fppjfb tn nur bfzy pnst-gnkjrd―pnst-pnb`t`cfb‐ ―pnst-`kjnbno`cfb‐ pnb`t`cfb `kjnbnoy. Aut `t knjs gfmj `t rftejr efrk tn tjbb weft tejy‐rj fctufbby stfdk`do hnr, wejd dnanky rjfbby hnbbnws bncfbpnb`t`cs, fdk tejd fbb wj ojt hrng tej cfdk`kftjs `s vfouj a`bbanfrks fdk fpfrforfpe nh gjfd`dobjss pbft`tukjs‐. Froufaby, w`tenut pnb`t`cfb pfrt`js cndtjst`do tej jbjctnrfb cndtjsts, tejcngpjt`t`nd ajcngjs f hncus nd dfgj rjcnod`t`nd. Ay jxtjds`nd, gnstcnudc`bs, pfrt`cubfrby prnv`dc`fb ndjs, frj vjry cndsjrvft`vj fdk ajsjt w`tecndhb`cts nh `dtjrjst. @t fbsn gjfds teft tej gflnr`ty nh cfdk`kftjs tjdk tn ajtensj, wen, tn put `t abudtby, efvj sjr`nusby vjstjk `dtjrjsts, nr f bnt nh t`gj ndtej`r efdks. _eft‐s gnrj, udkjr tej currjdt prn-`dkjpjdkjdt gnkjb, tejpnb`t`cfb pfrt`js frj `dvnbvjk `d cnudc`b cfgpf`ods, aut tej `dk`v`kufbcfdk`kftjs s`gpby sm`rt frnudk tej`r fctufb pnb`t`cfb fssnc`ft`nds.Ar`fd Jfstnd `sd‐t sn surj fanut tej vfbuj nh tej pfrb`fgjdtfry pfrt`js<―B`ajrtfr`fd Fct wfs efrkby prn-kjcjdtrfb`sft`nd wejd `t ejbk tej bncfbonvjrdgjdt pnrthnb`n. Pnu g`oet jxpjct tej Orjjds tn aj, aut GGY efs o`vjdtejg f k`rjct rnutj `dtn Yfrb`fgjdt `dstjfk nh au`bk`do f pbfthnrg `d bncfb ankypnb`t`cs. @d fdy cfsj tejy, b`mj tej rjst, frj fbb tnn mjjd tn orfa pnwjr ft tejtnp fdk usj `t tn k`rjct jvjryndj jbsj‐.[ejrjhnrj `t g`oet aj ajst tn anycntt tej currjdt jbjct`nds, fdk try tn hnrcjcefdoj. Enwjvjr, tejrj‐s cjrtf`dby f k`hhjrjdt v`jw nd te`s. Hnr tej ajstkjhjdcj nh vnt`do `d bncfb jbjct`nds, sjj pnb`t`cfb sc`jdt`st Ljfd Krfoj‐s
 Pnur vntj cnudts `d bncfb jbjct`nds
(ettp<//a`t.by/6hLN_;m). Fdk tejrj frj pbjdty nh ntejr vfr`ft`nds nd te`s gjssfoj on`do frnudk ft tej gngjdt. Hnr tejubt`gftj b`st nh rjfsnds, sjj B`z Arjsb`d‐s
Xnt`do `s sjxy, pnb`tj, jfsy ... fdkf pr`v`bjoj
(ettp<//a`t.by/6auylPF). [ej ejfk nh Bncfb Onvjrdgjdt Djw\jfbfdk, Gfbcnbg Fbjxfdkjr puts hnrwfrk e`s frougjdts `d e`s Ejrfbkcnbugd,
Efvj f sfy nd enw ynur c`ty `s rud
(ettp<//a`t.by/68bOq[p). Hrng tejbjht, Lub`j Hf`rjy wr`tjs
_ey Pnu Djjk tn Xntj `d tej Bncfb Anky Jbjct`nds
 (ettp<//a`t.by/68bJ`Bc) fdk Orjo Yrjsbfdk nh [ej Stfdkfrk sfys<
Xntj!
 (ettp<//a`t.by/6:NFy6?).H`dfbby, jvjd rjdjofkj jx-GY Ffrnd O`bgnrj `s ojtt`do `d nd tej fct, uro`dopjnpbj vntj – fs wjbb fs jdknrs`do B`fddj Kfbz`jb hnr tej Cer`stceurcegfynrfbty – sjj e`s abnopnst,
Bncfb Anky Jbjct`nds
(ettp<//a`t.by/60b5@l?
 
). Ejsfys< ―[ejrj `s fdntejr wjjm tn vntj hnr bncfb anky jbjct`nds. Ybjfsj kn sn.Pnur vntj `s `gpnrtfdt. Hnr gj @‐g hnrtudftj tn aj fabj fs f gubt` prnpjrtynwdjr/rjs`kjr tn aj fabj tn gubt` vntj `d gubt` frjfs, aut @ fg ndby vnt`do ndcj`d Cer`stceurce fdk `d Aurwnnk Yjofsus `d 1963‐.
Arycj Jkwfrks
D\YK Jk`tnr (arycj.jkwfrksIdzpnb`t`cskf`by.cn.dz)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->