Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Principii ale creşterii spirituale

Principii ale creşterii spirituale

Ratings:
(0)
|Views: 18|Likes:
Published by adystrajerul

More info:

Published by: adystrajerul on Oct 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2014

pdf

text

original

 
Miles J. Stanford
Principii ale creşteriispirituale
Citatele biblice sunt traduse după versiunea engleză Authorized Version (King James) folosită încartea de faţăTitlul original: Principles of Spiritual Growth Copyright by Miles J. Stanford Publicată de Back tothe Bible, SUA
Prefaţă
 
Un prieten mi-a înmînat odată un exemplar al unei cărţi intitulate „Scrisorile verzi“ scrisă deMiles J. Stanford. După ce am citit primele cîteva pagini, am ştiut că am în mînă ceva extraordinar.Zi de zi în timpul orelor devoţionale citeam cel puţin un capitol, şi am constatat că această carteconţinea una dintre cele mai practice abordări a diverselor domenii ale vieţii mele spirituale pe carele-am întîlnit vreodată. Am rugat şi pe alţii s-o citească, şi ei mi-au confirmat impresiile.Diferitele părţi ale cărţii au fost iniţial pregătite ca scurte scrisori şi au fost trimise cîtorva prieteni interesaţi. Acestea au fost compilate mai apoi în cartea cunoscută drept Scrisorile verzi, dar  pentru a face această lucrare mai plină de înţeles unui nou public cititor, titlul a fost schimbat înPrincipii ale creşterii spirituale. Noi îi suntem recunoscători autorului pentru permisiunea de a publica această carte spre beneficiul unui grup mai mare de prieteni.în această carte sunt expuse unele principii de bază referitoare la viaţa spirituală a creştinului.Acestea sunt formulate într-o formă atît de practică, încît te vei simţi răsplătit ori de cîte ori le veiciti şi reciti şi, desigur, cînd le vei transpune în practică. Unele aspecte ale vieţii şi umblării creştine,care poate că te-au nedumerit sau pus în încurcătură, ţi se vor clarifica pe măsură ce Spiritul* luiDumnezeu va putea să le transforme într-o realitate a vieţii tale zilnice.Chiar dacă unele capitole pot fi atît de interesante, încît să te ispitească să le citeşti mai întîi, celmai bine ar fi să le citeşti în ordinea în care apar. Ele sunt aranjate într-o succesiune logică, un precept fiind clădit peste un alt precept (Is.28:10). Avem încredinţarea că va urma o răspîndire largăa acestor adevăruri.Theodore H. Epp Fondator al societăţii Back to the Bible
Credinţa
Scopul acestei cărţi este să prezinte cu grijă unele dintre cele mai importante principii alecreşterii spirituale pentru a ne a- juta la o edificare în Cristos pe baze biblice sănătoase. Noi nu putem trăi conform altor principii.Duhul Sfînt l-a îndemnat pe apostolul Pavel să ne scrie fiecăruia dintre noi: „Examinaţi-vă pevoi înşivă dacă sunteţi în credinţă
14
(2.Cor.l3:5), şi recomandarea nu este deloc deplasată acum, laînceputul acestei serii de studii. în primul rînd, trebuie să ne reamintim că „fără credinţă esteimposibil să-I fim plăcuţi" (Evr.ll:6). Mai mult chiar, şi lucrul acesta este foarte important, adevăratacredinţă trebuie să se bazeze numai pe realităţi biblice, deoarece „credinţa vine prin auzire, şiauzirea prin Cuvîntul lui Dumnezeu" (Rom.l0:17). Cît timp credinţa noastră nu se bazează perealităţi, ea nu este mai mult decît o ipoteză, o superstiţie, o speculaţie sau o presupunere.Evrei 11:1 nu lasă nici un dubiu asupra faptului că „credinţa este substanţa lucrurilor sperate,dovada lucrurilor care nu se văd“. Credinţa bazată pe realităţile Cuvîntului lui Dumnezeu confirmăşi aduce dovezi în privinţa lucrurilor nevăzute. Şi oricine ştie că dovezile trebuie să se bazeze perealităţi. Toţi am început cu acest principiu atunci cînd ne-am născut din nou - credinţa noastră se baza direct pe realitatea eternă a morţii răscumpărătoare şi a învierii Domnului şi Mîntuitoru- luinostru Isus Cristos, aşa cum o găsim în l.Corinteni 15:1-4.Aceasta este credinţa prin care am început, şi este aceeaşi credinţă prin care trebuie să „stăm“(16:13), „să umblăm" (2.Cor. 5:7) şi „să trăim" (Gal.2:20). „Aşa după cum L-aţi primit deci peCristos Isus Domnul, aşa să şi umblaţi în El" (Col.2:6).Întrucît adevărata credinţă este ancorată pe realităţi biblice, fireşte că nu trebuie să ne lăsăminfluenţaţi de impresii. Geor- ge Muller a spus: „Impresiile n-au în nici un fel de a face cu credinţa.Ea are de a face cu Cuvîntul lui Dumnezeu. Nu impresiile contează, fie ele puternice sau slabe. Noiavem de a face cu Cuvîntul scris, şi nu cu noi înşine sau impresiile noastre".
 
De asemenea, cînd se pune problema să dăm dovadă de credinţă, o mare ispită sunt probabilităţile. Prea adesea, atitudinea este: „Nu prea pare probabil ca el să fie vreodată mîntuit".Sau: „După cum merg lucrurile, mă întreb dacă Domnul mă iubeşte cu adevărat". însă Muller ascris: „Mulţi oameni sunt dispuşi să creadă cu privire la acele lucruri care li se par probabile.Credinţa nu are nimic de a face cu probabilităţile. Sfera de acţiune a credinţei începe acolo unde probabilităţile încetează, iar vederea şi simţurile dau greş. Nu trebuie să fie luate în considerareaparenţele sau probabilităţile. întrebarea este - dacă Dumnezeu a spus acest lucru în Cuvîntul Său".Alexander R. Hay adaugă la aceasta, spunînd: „Credinţa trebuie să se bazeze pe certitudine.Trebuie să existe o cunoaştere clară a scopului şi voii lui Dumnezeu. Fără aceasta nu poate fi ocredinţă adevărată. Pentru că credinţa nu este o forţă pe care să o exercităm sau o strădanie de acrede că se va întîmpla un anumit lucru, considerînd că dacă credem destul de tare, va ajunge să seîntîmple". Aceasta ar putea să fie gîndire pozitivă, dar nicidecum credinţă biblică.Evan Hopkins scrie: „Credinţa are nevoie de realităţi pe care să se bazeze. Dumnezeu înCuvîntul Său ne dezvăluie realităţile cu care are de a face credinţa". Pornind de aici, J.B. Stoney poate să spună: „Credinţa adevăratăcreşte totdeauna într-o atmosferă de opoziţie, în timp ce încredinţarea falsă este deteriorată şi chiar descurajată prin aceasta“. Nu poate fi vorba de statornicie în afara unor realităţi stabile şi constante.Ideea principală a lui Petru era: „Ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai preţioasă decît aurulcare piere şi care totuşi este încercat cu foc, să aibă ca urmare lauda, onoarea şi gloria la arătarea luiIsus Cristos" (l.Pet.l:7).De îndată ce începem să ne bizuim pe realităţi, Tatăl nostru începe să ne edifice în credinţă. Prinîncrederea foarte simplă a lui Muller în Dumnezeu, el a putut să spună că „lui Dumnezeu îi face plăcere să mărească credinţa copiilor Săi. în loc de a dori să nu avem încercări înainte de victorie şide a nu ne fi pusă răbdarea la probă, ar trebui să fim dispuşi să luăm încercările din mîna luiDumnezeu ca pe un mijloc în atingerea ţintei. Afirm - şi o fac aceasta conştient - că încercările,obstacolele, dificultăţile şi uneori înfrîngerile sunt însăşi hrana credinţei".Referitor la aceeaşi temă, James McConkey a scris: „Credinţa înseamnă dependenţă deDumnezeu. Şi această dependenţă de Dumnezeu începe doar atunci cînd încetează dependenţa desine. Dependenţa de sine se termină pentru unii din noi atunci cînd necazul, suferinţa, nenorocirea, planurile şi speranţele spulberate ne aduc în situaţia de neputinţă a sinelui şi de înfrîngere. Şi numaiatunci ne dăm seama că am învăţat lecţia credinţei; cînd vedem mica ambarcaţiune a vieţii noastreavîntîndu-se spre o binecuvîntată victorie de viaţă, putere şi slujire neînchipuită pe vremea cînderam tari în natura carnală şi încrezători în sine".J.B. Stoney este şi el de aceeaşi părere cînd spune: „Este mare lucru să înveţi credinţa: adică,dependenţa simplă de Dumnezeu. Te va consola mult asigurarea că Domnul te învaţă să fiidependent de El însuşi, şi este ceva minunat că avem nevoie de credinţă în orice situaţie. ,Cel dreptva trăi prin credinţă
4
, nu numai în împrejurările tale, ci în orice situaţie. Eu cred că Dumnezeu permite să se întîmple multe lucruri tocmai ca să ne facă să simţim că avem nevoie de El. Cu cît îlgăseşti mai mult în necazurile şi nevoile tale, cu atît vei fi mai ataşat de El, şi vei fi îndepărtat delocul unde sunt necazurile şi apropiat de locul unde este El“. „Cele de sus să fie obiectul dragosteitale“ (Col.3:2).De fapt nu ne putem încrede în cineva decît în măsura în care îl cunoaştem. Prin urmare, nunumai că trebuie să aflăm realităţile legate de El, ci să ajungem să-L cunoaştem cît mai îndeaproape posibil pe Acela care le arată şi le susţine!„Şi aceasta este viaţa eternă: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe IsusCristos pe care L-ai trimis Tu“ (Io.l7:3). „Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea luiDumnezeu şi a lui Isus, Domnul nostru, după cum puterea Lui divină ne-a dat tot ce ţine de viaţă şide evlavie, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat la glorie şi virtute: prin care ne sunt date promisiuni extrem de mari şi preţioase: ca prin acestea să puteţi fi părtaşi la natura divină“(2.Pet.l:2-4).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->