Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
punjac

punjac

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 2,165|Likes:
Published by Dragan
Šema punjača akumulatora
Šema punjača akumulatora

More info:

Published by: Dragan on Jul 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
Tokom zime akumulator radi podnajnepovoljnijim uslovima. Hladanmotor je tee pokrenuti, a i samo pokretanje traje due, jer usled hlad-noæe kapacitet akumulatora opada, aulje se zgunjava i okretanje radilicezahteva veæu struju to prouzrokuje padnapona. Sa smanjenin naponom æe iiskra biti manja pa auto tee pali. Sa polupraznim akumulatorom posle 5-6 pokuaja napon toliko opadne da seanlaser vie ne moe ni pokrenuti.Iz gore navedenog sledi da se akumu-lator mora puniti. Jednostavni punjaèiimaju tu nezgodnu osobinu da se tokom punjenja, kako raste napon, struja pun- jenja opada. Punjenje se najèeæe vrinoæu, i zbog smanjene struje punjenjamoe se desiti, da se do jutra ne napuni.Jo gora je stvar ako vlasnik misli da seakumulator mora dopuniti, mada jeskoro napunjen, i prepuni ga, elektrolitprokljuèa, i moe doæi do trajnihoteæenja.Poznato je da je napon praznog olovnogakumulatora 1,8V, a napunjenog 2,4V po æeliji, tj. napon varira izmeðu 10,8i 14,4V za standardni akumulator nazivnog napona od 12V. Struja pun- jenja ne sme biti veæa od desetine vred-nosti u Ah tj. akumulator od 45Ah se puni strujom ne veæom od 4,5A. Vreme punjenja je od 12 do 14 sati.
OPIS RADA KOLA
Ovde opisani punjaè je kombinacijastrujnog generatora i stabilizatoranapona. To znaèi da se punjenje vrikonstantnom strujom, koja se podesi prema kapacitetu akumulatora, aautomatski se iskljuèi ako dostignenapon od 14,4V. ema je prikazana naslici 1.Kolo ispravljaèa èine grec i kondenza-tor C1. Grec je radnog napona 80V istruje 10A koji je montiran na kuæite punjaèa radi boljeg hlaðenja. Konden-zator velikog kapaciteta je potreban jer  bi bez njega kroz tranzistor tekle impul-sne struje velikog intenziteta.Struja punjenja se podeava trimer  potenciometrom P1. Uz date vrednostielemenata ona se kreæe do otprilike 5A. Princip rada strujnog generatora jesledeæi: Da bi Q1 provodio potrebno jeda napon baze UbQ1 za 0,6V bude niiod napona na emiteru UeQ1. Napon baze UbQ1 se podesi trimerom naeljenu vrednost, dok kroz R10 teèestruja koja stvara pad napona. Kadaovaj napon bude toliki da se vie nemoe obezbediti da je UebQ1 > 0,6Vtranzistor æe se poèeti zatvarati, pa niT2 + T3 neæe dobiti struju. To znaèi daæe se i T3 zatvarati pa æe struja punjenjamorati da se smanji.Tranzistori T1, T2 i T3 èine serijski sta- bilizator napona. Vrednost izlaznognapona se podeeva trimerom P2. C2slui da bi spreèio neeljene oscilacije.Dioda D3 ima vanu ulogu. Ona sluida zatiti akumulator od pogrenog prikljuèivanja. Ako se sluèajno prikljuèi obrnuto, znaèi + pol aku-mulatora na - pol punjaèa, a - odakumulatora na + punjaèa D3 æe provesti i osiguraè F2 od 6,3A æe pre-goreti, ali akumulator neæe stradati. D3mora biti snana dioda gde je IF > 15ATakva dioda je npr. SKN 26/04. Indika-tor pregaranja osiguraèa napravljeno jesa Q2, R7, R8, R9 i LED.
SAVETI ZA IZRADU
Kao to je veæ pomenuto grec je pre- poruèljivo montirati na hladnjak, to
info ELEKTRONIKA 69 · 28
Praktièna elektronika
Punjaè olovnih akumulatora
Slika 1. ema punjaèa akumulatoraSlika 1-1. Montana ema punjaèa

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zoran Lalovic liked this
mungos967 liked this
marjan_omasta liked this
krpancek liked this
Đorđe Novaković liked this
bombarder90 liked this
Rade Oblak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->