Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

I. Giới thiệu hệ chuyên gia
I.1. Hệ chuyên gia là gì ?
I.2. Đặc trưng và ưu điểm của hệ chuyên gia
I.3. Sự phát triển của công nghệ hệ chuyên gia
I.4. Các lĩnh vực ứng dụng của hệ chuyên gia
II. Kiến trúc tổng quát của các hệ chuyên gia
II.1. Những thành phần cơ bản của một hệ chuyên gia
Hình 1.4. Những thành phần cơ bản của một hệ chuyên gia
II.2. Một số mô hình kiến trúc hệ chuyên gia
a. Mô hình J. L. Ermine
b. Mô hình C. Ernest
c. Mô hình E. V. Popov
II.3. Biểu diễn tri thức trong các hệ chuyên gia
II.3.1. Biểu diễn tri thức bởi các luật sản xuất
II.3.2. Bộ sinh của hệ chuyên gia
II.3.3. «Soạn thảo kết hợp» các luật
II.3.4. Các phương pháp biểu diễn tri thức khác
a. Biểu diễn tri thức nhờ mệnh đề logic
b. Biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa
Hình 1.9. Biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa
c. Biểu diễn tri thức nhờ ngôn ngữ nhân tạo
II.4. Kỹ thuật suy luận trong các hệ chuyên gia
II.4.1. Phương pháp suy diễn tiến
II.4.2. Phương pháp suy diễn lùi
II.4.3. Các hệ thống sản xuất (production systems)
a. Các hệ thống sản xuất Post
b. Các thuật toán Markov
c. Thuật toán mạng lưới (rete algorithm)
III. Thiết kế hệ chuyên gia
III.1. Thuật toán tổng quát
d. Bảo trì và phát triển
III.3. Sai sót trong quá trình phát triển hệ chuyên gia
Biểu diễn tri thức nhờ logic vị từ bậc một
I. Ngôn ngữ vị từ bậc một
I.1. Các khái niệm
I.1.1. Cú pháp của ngôn ngữ vị từ bậc một
I.1.2. Các luật suy diễn (inference rule)
I.1.3. Ngữ nghĩa của ngôn ngữ vị từ bậc một
a. Diễn giải (Interpretation)
b. Giá trị một công thức theo diễn giải
I.2. Các tính chất
I.2.1. Tính hợp thức / không hợp thức, tính nhất quán / không nhất quán
I.2.2. Tính không quyết định được và tính nửa quyết định được
I.2.3. Công thức tương đương
I.2.4. Hậu quả logic
I.3. Quan hệ giữa định lý và hậu quả logic
I.3.1. Nhóm các luật suy diễn «đúng đắn» (sound)
I.3.2. Nhóm các luật suy diễn «đầy đủ»
I.3.3. Vì sao cần «đúng đắn» hay «đầy đủ» ?
II. Phép hợp giải
II.1. Biến đổi các mệnh đề
II.1.1. Dạng chuẩn trước của một công thức chỉnh
a. Loại bỏ các phép nối → và ↔
b. Ghép các phép nối ¬ với các nguyên tử liên quan
c. Phân biệt các biến
d. Dịch chuyển các dấu lượng tử
II.1.2. Chuyển qua “dạng mệnh đề” của công thức chỉnh
a. Loại bởi các dấu lượng tử tồn tại
b. Loại bỏ tất cả các dấu lượng tử
c. Chuyển qua «dạng chuẩn hội»
d. Loại bỏ tất cả các dấu phép toán logic
e. Phân biệt các biến của các mệnh đề
II.1.3. Quan hệ giữa CTC và các dạng mệnh đề của chúng
II.1.4. Phép hợp giải đối với các mệnh đề cụ thể
II.2. Phép hợp nhất (unification)
II.2.1. Khái niêm
a. Phép thế
c. Thuật toán hợp nhất
Hình 2.2. Thuật toán hợp nhất
II.2.2. Hợp giải các mệnh đề bất kỳ
II.2.3. Một cách trình bày khác của phép hợp giải
II.3. Các tính chất tổng quát của phép hợp giải
a. Một luật đúng đắn
b. Tính hoàn toàn của phép hợp giải đối với phép bác bỏ
III. Các hệ thống bác bỏ bởi hợp giải
III.1. Thủ tục tổng quát bác bỏ bởi hợp giải
III.2. Chiến lược hợp giải
III.2.1. Đồ thị định hướng, đồ thị tìm kiếm và đồ thị bác bỏ
III.2.2. Chiến lược hợp giải bởi bác bỏ theo chiều rộng
III.2.3. Chiến lược hợp giải bởi bác bỏ với «tập hợp trợ giúp»
III.2.4. Chiến lược hợp giải bởi bác bỏ dùng «khoá»
III.2.5. Chiến lược hợp giải bởi bác bỏ là «tuyến tính»
III.2.6. Chiến lược bác bỏ bởi hợp giải là «tuyến tính theo đầu vào»
III.2.7. Chiến lược hợp giải «LUSH»
III.3. Ví dụ minh hoạ : bài toán tìm người nói thật
I.1. Giai đoạn đánh giá EVALUATION
a. Bước thu hẹp (RESTRICTION)
b. Bước so khớp (PATTERN−MATCHING)
c. Giải quyết xung đột (CONFLICT-RESOLUTION)
I.2. Giai đoạn thực hiện EXECUTION
II.1. Một ví dụ về cơ sở tri thức
II.2. Tìm luật nhờ suy diễn tiến với chế độ bắt buộc đơn điệu
a. Sơ đồ PREDIAGRAM−1 : lấy ngay kết luận của mỗi luật
b. Sơ đồ PREDIAGRAM : tạo sinh và tích luỹ sự kiện theo chiều rộng
II.3. Tìm luật nhờ suy diễn lùi với chế độ thăm dò đơn điệu
a. Sơ đồ BACKDIAGRAM −1 : sản sinh các bài toán con theo chiều sâu
b. Một vài biến dạng của BACKDIAGRAM−1
II.4. Tìm các luật nhờ liên kết hỗn hợp, với chế độ thăm dò không đơn điệu
a. Liên kết hỗn hợp
b. Lập hay «tạo sinh kế hoạch»
c. Không đơn điệu
d. Khởi động ưu tiên theo độ sâu
e. Giải thích sơ đồ MIXEDIAGRAM
f. Một vài biến tấu đơn giản khác của MIXEDIAGRAM
II.5. Sơ đồ máy sử dụng biến
a. Hoạt động của BACKDIAGRAM−3
b. BACKDIAGRAM−3 : sơ đồ máy suy diễn kiểu Prolog
c. Giải thích sơ đồ máy BACKDIAGRAM−3
I. Hệ chuyên gia MYCIN
I.1. Giới thiệu MYCIN
I.2. Biểu diễn tri thức trong MYCIN
a. Ngữ cảnh
b. Các tham biến
c. Độ tin cậy (Certain Factor)
d. Biểu diễn luật
I.3. Kỹ thuật suy diễn của MYCIN
a. Thủ tục MONITOR
b. Thủ tục FINDOUT
c. Hệ thống giao tiếp của MYCIN
II. Hệ sản xuất OPS5
II.1. Giới thiệu OPS5
II.2. Các thành phần của OPS5
II.2.1. Các đặc trưng chính của ngôn ngữ
II.2.2. Kiểu dữ liệu OPS5
II.2.3. Cơ sở luật (rb)
a. Thành phần bên trái luật : left-member
b. Thành phần bên phải luật right-member
II.2.4. Cơ sở sự kiện (fb)
II.2.5. Bộ nhớ làm việc
a. Cấu trúc bộ nhớ làm việc
b. Khởi tạo bộ nhớ làm việc
II.3. Làm việc với OPS5
II.3.1. Hoạt động của máy suy diễn
II.3.2. Tập xung đột và cách giải quyết xung đột
a. Chiến lược giải quyết xung đột LEX
b. Chiến lược giải quyết xung đột MEA
c. Lựa chọn chiến lược giải quyết xung đột
II.3.3. Lệnh và phép toán của OPS5
a. Một số lệnh OPS5
b. Các phép toán của OPS5
c. Yếu tố chắc chắn
II.4. Đánh giá và phát triển của OPS5
II.4.1. Đánh giá
II.4.2. Phát triển của ngôn ngữ OPS5
Phụ lục A Hướng dẫn sử dụng OPS5
Tài liệu tham khảo
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HeChuyenGia

HeChuyenGia

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by nhouong9x

More info:

Published by: nhouong9x on Oct 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 25 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 29 to 65 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 69 to 127 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 131 to 135 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->