Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dokumen PBS

Dokumen PBS

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:

More info:

Published by: Nur Sakinah Abu Bakar on Oct 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

 
LAMPIRAN 1-1
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAHPANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI1.Pengenalan
Pernyataan profesional/kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/aktiviti yangditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Fokus tertentuperlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan aktiviti tersebut bagi mencapaiobjektif yang diharapkan. Setiap fokus aktiviti hendaklah dapat diukur dan dinilaisendiri oleh pelajar di peringkat akhir.
2. Tujuan Pernyataan Profesional
2.1 Menyatakan fokus aktiviti yang hendak dilaksanakan dengan jelas2.2Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskandengan sistematik2.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktivitiyang difokuskan2.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/penambahbaikan
3.Pernyataan Profesional
3.1Sebelum PBS
Kenal pasti fokus utama aktiviti
Tujuan aktiviti
Merancang strategi pelaksanaan
Instrumen penilaian kendiri3.2Semasa PBS
Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang
Mengumpul data
Merekod3.3Selepas PBS (refleksi)
Menganalisis data
Menilai
Melapor 
4.Penilaian Kendiri Terhadap Pernyataan Profesional
Pencapaian objektif 
Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan
1
 
LAMPIRAN 1-2
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAHPANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO1. Pengertian Portfolio
1.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambarantentang seorang profesional dari segi:1.1.1 Pengetahuan1.1.2 Kemahiran1.1.3 Pengalaman1.1.4 Kelayakan1.1.5 Matlamat dan pencapaian1.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkandengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. (Shulman,1992).
2. Tujuan Portfolio
2.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS2.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar, pensyarah dan mentor untuk menilai2.3 Perkembangan profesionalisme pelajar.2.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan danpengalaman baru.2.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik danprofesional.
3. Ciri-Ciri Portfolio
3.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.3.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri.3.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.3.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan, perkembangan danpenilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.
4. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio
4.1Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak.4.2Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS.
2
 
 
LAMPIRAN 1-3
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAHSENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO
BilTajukItemTandakan
1Biodata (ditulis dalamhelaian berasingan)1.1) Nama1.2) No. Kad Pengenalan1.3) Major dan Ambilan1.4) Tarikh PBS1.5) Gambar 2Pernyataan Profesional /Kontrak Aktiviti(Lampiran 1-1)2.1) Penyataan sebelum PBS2.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus3Instrumen PengumpulanData BerhubungTugasan (yang manasesuai mengikutkeperluan)3.1) Pemerhatian3.2) Senarai semak3.3) Temu bual3.4) Soal selidik4Kolaborasi (Lampiran 1-4)4.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah4.2) Perbincangan dengan mentor 4.3) Perbincangan dengan guru-guru lain4.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah4.5) Interaksi dengan murid5Ilmu/Pengetahuan BaruMelalui5.1) Pemerhatian5.2) Senarai Semak5.3) Temu bual6Refleksi (Lampiran 1-6)6.1) Aktiviti6.2) Perbincangan/Interaksi7Laporan AkhiUlasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________Nama ___________________________Tarikh _________ 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->