Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
70Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dreptul Bunurilor Drepturi Reale

Dreptul Bunurilor Drepturi Reale

Ratings: (0)|Views: 2,643 |Likes:
Published by tohaspeedcore

More info:

Published by: tohaspeedcore on Jul 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
 1
UNIVERSITATEA SPIRU HARETFacultatea de Drept şi AdministraŃie Publică2007/2008 Anul II - Semestrul IDREPTUL BUNURILOR (DREPTURILE REALE)CUPRINSUL CURSULUICAPITOLUL 1 – BUNURILE
1.1. DefiniŃia bunului în dreptul civil1.2. Clasificarea bunurilor 1.2.1. După natura bunurilor şi calificarea dată de lege1.2.2. După regimul circulaŃiei juridice1.2.3. După cum sunt determinate1.2.4. După cum pot fi înlocuite sau nu, unele cu altele, în executarea unei obligaŃiicivile1.2.5. După cum folosirea bunului implică sau nu consumarea substanŃei ori înstrăinarea1.2.6. După cum sunt sau nu producătoare de fructe1.2.7. După modul de percepere1.2.8. După cum pot fi sau nu împărŃite fără să-şi schimbe destinaŃia
CAPITOLUL 2 – PATRIMONIUL ŞI DREPTURILE PATRIMONIALE
2.1. ConsideraŃii introductive privind patrimoniul
 
 2
2.2. NoŃiunea de patrimoniu2.3. Caracterele juridice ale patrimoniului2.3.1. Patrimoniul este o universalitate juridică2.3.2. orice persoană are un patrimoniu2.3.3. Patrimoniul este unic2.3.4. Patrimoniul este divizibil2.3.5. Patrimoniul este inalienabil2.4. FuncŃiile patrimoniului2.4.1. Patrimoniul şi gajul general al creditorilor chirografari2.4.2. Patrimoniul şi subrogaŃia reală cu titlu particular 2.4.3. Patrimoniul şi transmisiunea universală şi cu titluuniversal2.5. Drepturile patrimoniale2.5.1. Drepturile reale2.5.1.1. DefiniŃia drepturilor reale2.5.1.2. Caracterele juridice ale drepturilor reale2.5.1.2.1. Drepturile reale sunt drepturi absolute2.5.1.2.2. Drepturile reale au un caracter perpetuu sau limitat2.5.1.2.3. Drepturile reale sunt limitate ca număr 2.5.1.2.4. Dreptul de urmărire şi dreptul de preferinŃă2.5.1.3. Apărarea drepturilor reale2.5.2. Drepturile de creanŃă2.5.2.1. DefiniŃia drepturilor de creanŃă2.5.2.2. Caracterele juridice ale drepturilor de creanŃă2.5.2.2.1. Dreptul de creanŃă este un drept relativ2.5.2.2.2. Drepturile de creanŃă sunt nelimitate canumăr 2.5.2.2.3. Dreptul de creanŃă nu dă naştere dreptului deurmărire şi dreptului de preferinŃă2.5.2.3. Apărarea drepturilor de creanŃă2.6. ComparaŃie între drepturile reale şi drepturile de creanŃă2.6.1. Asemănări2.6.2. Deosebiri2.7. ObligaŃiile reale2.7.1. NoŃiunea şi clasificarea2.7.2. ObligaŃiile
 propter rem
 2.7.3. ObligaŃiile
scriptae in rem
2.8. Clasificarea drepturilor reale2.8.1. Drepturile reale principale2.8.2. Drepturile reale accesorii
CAPITOLUL 3 – POSESIA
3.1. NoŃiunea3.2. Natura juridică a posesiei3.3. Domeniul de aplicare3.3.1. Drepturile care pot fi posedate3.3.2. Bunurile care pot forma obiectul posesiei3.3.3. Persoanele care au capacitatea de a exercita posesia3.4. Elementele constitutive ale posesiei3.4.1. Elementul material –
corpus
 –
 
 3
3.4.2. elementul psihologic
 – animus –
 3.5. Posesia şi detenŃia precară3.6. Dobândirea şi pierderea posesiei3.6.1. Dobândirea posesiei3.6.2. Pierderea posesiei3.7.Dovada posesiei3.8. Intervertirea precarităŃii în posesie utilă3.9. CalităŃile şi viciile posesiei3.9.1. CalităŃile posesiei3.9.2. Viciile posesiei3.9.2.1. Discontinuitatea3.9.2.2. ViolenŃa3.9.2.3. Clandestinitatea3.9.2.4. Echivocul3.10. Efectele posesiei3.10.1.Posesia creează o prezumŃie de proprietate3.10.2. Posesorul de bună – credinŃă dobândeşte fructelelucrului posedat3.10.3. Protejarea posesiei prin acŃiunile posesorii3.10.3.1. DefiniŃie şi reglementare3.10.3.2. Caracterele juridice ale acŃiunilor posesorii3.10.3.3. Felurile acŃiunilor posesorii
CAPITOLUL 4 – DREPTURILE ASUPRA BUNURILOR – DREPTUL DEPROPRIETATE
4.1. DefiniŃia dreptului de proprietate4.2. ConŃinutul juridic al dreptului de proprietate4.2.1. Posesia4.2.2. FolosinŃa4.2.3. DispoziŃia4.3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate4.3.1. Drept absolut4.3.2. Drept exclusiv4.3.3. Drept perpetuu4.3.4. Drept al cărui conŃinut şi limite sunt stabilite de lege4.4. Felurile proprietăŃii în raport de titular 4.5. Dreptul de proprietate privată4.5.1. NoŃiunea şi reglementarea legală4.5.2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată4.5.3. Subiectele dreptului de proprietate privată4.5.4. Obiectul dreptului de proprietate privată4.6. Dreptul de proprietate publică4.6.1. NoŃiunea şi reglementarea legală4.6.2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică4.6.3. Subiectele dreptului de proprietate publică4.6.4. Obiectul dreptului de proprietate publică4.6.5. Modurile de dobândire a dreptului de proprietatepublică4.6.6. Regimul juridic al dreptului de proprietate publică4.6.7. Exercitarea dreptului de proprietate publică

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nemoerihon liked this
Marry Racu liked this
Iulia Boboc liked this
Anca Voicila liked this
Sabina Gurau liked this
Radu Diana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->