Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Plessners Ding als Produkt der Differenz von Körper und Umfeld

Plessners Ding als Produkt der Differenz von Körper und Umfeld

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Wolfgang Cernoch
Diese Arbeit entstand im Zuge eines Arbeitskreises zur »Anthropologie und Biologie« der Gesellschaft für Phänomenologie und kritischer Anthropologie, (gegründet von Michael Benedikt 1986), der von Katharina Zakravsky ins Leben gerufen worden ist.
Gegenstand ist die Differenz von Mensch und Tier hinsichtlich des Umweltverhältnisses, die insbesondere in Hinblick auf die Auseinandersetzung Plessners mit Heideggers Fundamentalontologie von Interesse ist. Dazu wird die unterirdische Beziehung von Plessners Argumentation zu Leibniz herausgestellt.

Diese Arbeit entstand im Zuge eines Arbeitskreises zur »Anthropologie und Biologie« der Gesellschaft für Phänomenologie und kritischer Anthropologie, (gegründet von Michael Benedikt 1986), der von Katharina Zakravsky ins Leben gerufen worden ist.
Gegenstand ist die Differenz von Mensch und Tier hinsichtlich des Umweltverhältnisses, die insbesondere in Hinblick auf die Auseinandersetzung Plessners mit Heideggers Fundamentalontologie von Interesse ist. Dazu wird die unterirdische Beziehung von Plessners Argumentation zu Leibniz herausgestellt.

More info:

Published by: Wolfgang Cernoch on Oct 06, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/07/2014

 
GVEB, Bhtcropo`ogaj uhi Kao`ogaj (^berbvsey) 29. Hov. ;626
Wo`dgbhg Mjrhomc
V`jsshjrs Iahg b`s Vroiuet ijr Iaddjrjhz voh Eôrpjr uhi Zldj`i
Ljahj @jetðrj voh V`jsshjr cbt samc zwbr bud ibs sajktj Ebpatj` eohzjhtrajrt, ah wj`mcjl ijrZhtjrsmcaji voh Ljhsmc uhi Yajr al Torijrgruhi stjct. Yrotzijl lômctj amc hbmc uhsjrjr]atzuhg, iaj Vrod. Kjrz lat ijr Vd`bhzjhwj`t kjgohhjh cbt, ochj bud Eo``. KrumesmcwbagjrsJrgéhzuhgjh zu ijr betuj``jh Jahtja`uhg ijs @jkjhiagjh hécjr jahgjcjh zu eôhhjh, bumcijh voh V`jsshjr ahs Bugj gjdbsstjh ]tudjhp`bh ah iajsj ]eazzj lat jahkjzajcjh.
b) Iaj Lattagejat ijs Yajrjs uhi iaj Jxzjhtrazatét ijs Ljhsmcjh
Ijr ]tudjhbudkbu kja V`jsshjr, wj`mcjr lat ijr Vd`bhzj kjgahht, kjzajct samcsj`kst hamct iarjet bud ijh duhiajrjhijh jlparasmcjh Zhtjrsmcaji vohjahdbmcjh [jbetaohjh bud éußjrjh [jazjh uhi gjzaj`tjh [jbetaohjh bud Tjrehðpduhg voh [jazjh zu jahjr Gjstb`t ah jahjr Wbcrhjcluhg, uhi jrstibhh jrdo`gjhijr [jbetaoh, oijr bud ijh Zhtjrsmcaji voh hamct rjvjrsak`jrWbmcstulsramctuhg uhi rjvjrsak`jr Kjwjg`amcejat voh G`ajilbßjh, sohijrhzaj`t bud iaj Bkstrbetaoh jahjs Iahgjs uhi ijssjh vjrsmcajijhjh ]mcjlbtjhijr Vréiazajrkbrejat ijr Zldj`ikjzajcuhg. V`jsshjr hallt bud ijhZhtjrsmcaji ijr Kjzajcuhg ijr Eôrpjr zul Zldj`i so bkstrbet waj lôg`amcKjzug, uhi zwbr pralér cahsamct`amc ijr Betaohsdécagejat ijs ijl Iahgzugruhij`ajgjhijh Orgbhaslus, vaj``jamct bumc ijscb`k, wja` iaj jahzj`hjhEratjrajh zwasmcjh Vd`bhzjh uhi Yajrjh hamct alljr vô``ag jahijutagiaseralahajrjh.Toh ib bus kjlaßt bumc V`jsshjr iaj Eohstruetaoh ijs ]tudjhbudkbus. IajOddjhcjat ijr Vd`bhzj kjzajct samc vjrlut`amc bud acrj grôßjrjh Hécj zurrjahjh pcysaeb`asmcjh Lbtjrab`atét, wbs ijh ]pruhg voh uhkj`jktjr zu kj`jktjrLbtjraj b``jriahgs uhtjrkajtjt. Iaj Lattagejat ijs tajrasmcjh Eôrpjrs kjzajctsamc bud iaj homc hécjr zu spjzadzajrjhij Brt ijrjh Betavatét gjgjhðkjr ijlZldj`i zul Zhtjrsmcaji ijr Vd`bhzjhwj`t, iaj zul Zldj`i jahj pbssavjKjzajcuhg uhtjrcé`t.Iaj Iaseussaoh ijs Iahgjs kjgahht so jrst lat ijr Vosataoh ijs Yajrjs> µJahjposataohb`j Lattj gakt js hur al To``zug. U...\ Js luß ibs posataohb`j LoljhtEohstatutaohsprahzaps jahjs Iahgjs wjrijh. Iblat ast js ah sjahj jagjhj Lattjgjsjtzt, ah ibs Cahiurmc sjahjr zur Jahcjat vjrlattj`jh ]jahs ’ uhi iaj ]tudjijs Yajrjs ast jrrjamct.« (].=4;)Iaj Vosataoh, wj`mcjs iajsjs Iahg zu ijhejh budgakt, jhtstjct jrst iurmc ibsYuh ijs Yajrjs. Ibs Iahg ast hamct sj`kst ijr orgbhasmcj Eôrpjr, uhi sjahjVosataoh ijr Lattj ast ijlhbmc hamct kao`ogasmc (eôrpjr`amc) jrzjugt, sohijrhjhtstjct ah ijr ]pbhhuhg voh eôrpjr`amcjh Kjiðrdhassjh zur Bußjhwj`t,wj`mcj iaj psymcasmcj Ahhjrwj`t`amcejat cjrstj``t, iurmc wj`mcj samc ibsEôrpjr`amcj ah sjahjr Kjiðrdtagejat jrgéhzt. Ibs Iahg ijr Vosataohb`atét wariso jrst vol Yuh ijs Yajrjs jrzjugt, uhi iaj Lattj ast ijr Ort, wo Kjdrajiaguhguhi Zhkjdrajiagtcjat jlpduhijh wari.
 
GVEB, Bhtcropo`ogaj uhi Kao`ogaj (^berbvsey) 29. Hov. ;626
;
^ul Zldj`i hallt b`so smcoh ibs Yajr jahj drohtb`j ]tj``uhg jah> µTolZldj`i gjsmcajijh uhi zug`jamc bud js kjzogjh `jkt js, sjahjr hur b`s @jak, b`sJahcjat ijr ]ahhjsdj`ijr uhi ’ al Db``j ijr zjhtrb`astasmcjh Orgbhasbtaoh ’ijr Betaohsdj`ijr kjwußt, al jagjhjh Eôrpjr, ijssjh hbtðr`amcjr Ort iaj aclvjrkorgjhj Lattj sjahjr Jxastjhz ast.« (].=4=)Ah iajsjl ^usblljhcbhg ast bh iaj Eohtrovjrsj ul iaj vjrljaht`amcjµEbrgcjat« ijr Wj`t ijs Yajrjs kja Cjaijggjr zu jrahhjrh. V`jsshjr gjct vohjahjr Ahhjr`amcejat bus, iaj iajsjr Ebrgcjat hamct uhkjiahgt jhtsprjmcjh luß.Js k`jakt bkjr bhsmcjahjhi iaj Drbgj oddjh, ok ibs tajrasmcj Jr`jkjhsj`kstvjrgjssjh ah ijr Éußjr`amcejat, oijr lbhgj`s ijr Zhtjrsmcjaikbrejatvoh ahhjrjl Jr`jkjh uhi Zldj`i ah ijr Ahhjr`amcejat ijs Jr`jkjhs vjrk`jakt.^wbr wari jre`ért, ibß iajsj tajrasmcj Lattagejat iaj Torbussjtzuhg ast dðr iajljhsmc`amcj Jxzjhtratét, bkjr hamct waj js zu `jtztjrjr eollt. Tor b``jl bkjrsjcj amc b`s Vrok`jl, ibß iaj µtotb`j [jd`jxaoh ijs @jkjhssystjls« gjdorijrtwari> µ^jagt iomc ibs `jkjhiagj Iahg ah sjahjh posataohb`jh Loljhtjh ejahjhVuhet, voh ijl bus jahj ]tjagjruhg jrzaj`t wjrijh eôhhtj, bußjr iurmcTjrware`amcuhg ijr Lôg`amcejat, ibß rjd`jxavj Gjsbltsystjl ijs tajrasmcjhEôrpjrs hbmc ijl Vrahzap ijr [jd`jxavatét zu orgbhasajrjh uhi ibs, wbs bud ijr Yajrstudj ibs @jkjhs hur buslbmct, homc ah Kjzajcuhg zul @jkjwjsjh zusjtztjh.« (].=4=)Lar ast homc hamct e`br, wbs ibs rjd`jxavj Gjsbltsystjl ijs tajrasmcjh Eôrpjrsb``js uldbsst, uhi waj js zur totb`jh [jd`jxaoh ijs @jkjhssystjls eollt.Wjhh ibs µrjd`jxavj Gjsbltsystjl« jah psymcasmcjr Vrozjss ast, kjtraddt js ibsJr`jkjh5 ah Drbgj stjct, ok iajs smcoh Albgahbtaoh oijr Jahka`iuhgserbdt kjahcb`tjt. ]odjrh lbh kjal côcjrjh Yajr lat ^jhtrb`hjrvjhsystjl voh[jprésjhtbtaohjh busgjct, luß lbh Albgahbtaohjh bhhjcljh. Hur ibhhebhh iaj totb`j [jd`jxaoh b`s Torbussjtzug dðr iaj ljhsmc`amcj Orgbhasbtaohijs ljhsmc`amcjh @jakjs vjrstbhijh wjrijh. B``jriahgs, g`jamcgð`tag wj`mcjKjstalluhg ijs rjd`jxavjh Gjsbltsystjls ijs Eôrpjrs V`jsshjr vor`jgjhwa``, cb`tj amc iaj µtotb`j [jd`jxaoh ijs @jkjhssystjls« dðr jahj aijb`astasmcjBhhbclj, iaj hamct b``jah iurmc iaj Jahpbssuhg ijs Eôrpjrs ah iaj Zldj`ijrdð``t wjrijh ebhh5 cajr kah amc ijr Buddbssuhg, ibß ijrg`jamcjhTorstj``uhgjh hur iurmc gjsj``smcbdt`amcj Jhtwame`uhgjh jhtstjcjh eôhhjh.Wjatjrs stjct ah Drbgj, ahwajwjat ijr Zhtjrsmcaji voh Wbmcjh uhi ]mc`bdjhiajsjh Vrozjss kjjahd`ußt.V`jsshjr kjsmcrjakt ibs ijrbrt sjahjrsjats bud homc hamct hbmcvo``zajckbrjWjasj jhtstbhijhj µAmc« do`gjhijrlbßjh>
 
GVEB, Bhtcropo`ogaj uhi Kao`ogaj (^berbvsey) 29. Hov. ;626
=
µJs wjaß ul samc, js ast samc sj`kst kjljrekbr, uhi ibrah ast js Amc, ijr ‘cahtjrsamc‐ `ajgjhij D`umctpuhet ijr jagjhjh Ahhjr`amcejat« (].=4=)(].=49)Ibs Ahiavaiub`-Amc luß ijlhbmc homc zu ijl µrjd`jxavjh Gjsbltsystjl«vor ijr µYotb`rjd`jxaoh ijs @jkjhssystjls« gjcôrjh, wj`mcjs jrst iajJxzjhtrazatét vo``stéhiag lbmct5 ibs Ahiavaiub`-Amc wérj so b`s iaj Lattj ijsljhsmc`amcjh ]jj`jh`jkjhs budzudbssjh> µ]o `jkt jr uhlattj`kbr, uhgjkromcjhal To``zug ijssjh, wbs jr erbdt sjahjr uhoknjetavajrtjh Amchbtur b`s sjj`asmcjs@jkjh al Ahhjhdj`i dbßt« (].=4=).(]. =4:)Ijr µZlsmc`bg vol ]jah ahhjrcb`k ijs jagjhjh @jakjs zul ]jah bußjrcb`kijs @jakjs« dahijt b`so ah ijr Lattagejat ijs ]jj`jh`jkjhs ijs µLamc« stbtt, uhiast jah µware`amcjr Krumc sjahjr Hbtur«. Ijrjh µpsymco-pcysasmc hjutrb`j

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->