Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jadual Peperiksaan Penggal 3 STPM 2013

Jadual Peperiksaan Penggal 3 STPM 2013

Ratings: (0)|Views: 495|Likes:
Published by Asmawi Bin Abdullah

More info:

Published by: Asmawi Bin Abdullah on Oct 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

 
1
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
 
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN,ARAHAN, AMARAN, DAN PERINGATAN KEPADA CALON
 PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
 
PENGGAL 3 STPM 2013
 
 
Waktu peperiksaan adalah berbeza-beza mengikut kertas. Calon dikehendakimenyemak waktu peperiksaan sebenar bagi setiap kertas mengikut penggal.
 
Masa yang dibenarkan bagi sesuatu kertas adalah sebagaimana yangdinyatakan dalam petak bersetentangan dengan nama kertas berkenaan.
MASA TAMBAHAN TIDAK DIBENARKAN
. Masa untuk membaca soalanadalah termasuk dalam masa yang dinyatakan bagi kertas berkenaan.
 
 Anda diminta membaca
ARAHAN,
 
AMARAN
,
dan
PERINGATAN
 
KEPADACALON
yang diberikan dalam Jadual Waktu peperiksaan ini.
 
 Anda
tidak
dibenarkan membawa Jadual Waktu Peperiksaan, Arahan, Amaran, dan Peringatan Kepada Calon ini ke dalam dewan/bilik peperiksaan.
 
Semua calon yang mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia(STPM) dinasihati supaya berpakaian kemas dan sesuai (calon sekolahmemakai pakaian seragam sekolah), dan sentiasa mengikut tatatertib di dalamdewan/bilik peperiksaan.
 
Calon yang ingin keluar awal
tidak
dibenarkan keluar dalam tempoh 30 minitselepas peperiksaan bermula dan dalam tempoh 30 minit sebelum
 
peperiksaan tamat.
ARAHAN AM
STPM/J1 
Penggal 3 STPM 2013
 
2
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS PENGGAL 3SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2013TARIKH SIDANG WAKTU PEPERIKSAAN MASA KOD KERTAS6 November 2013
(Rabu)
 SIDANG 1
8:00 pagi
 –
9:30 pagi jam
 
913/3 Bahasa Arab 38:00 pagi
 –
9:30 pagi jam
 
960/3 Physics 3
SIDANG 2
11:00 pagi
 –
12:00 tengahari 1 jam
 
948/3 Perakaunan 311:00 pagi
 –
12:30 tengahari jam
 
966/3 Sains Sukan 3
SIDANG 3
2:30 petang
 –
4:30 petang
 
2 jam
 
911/3
 
Bahasa Cina 32:30 petang
 –
4:30 petang
 
2 jam
 
912/3
 
Bahasa Tamil 3
 
2:30 petang
 –
4:30 petang 2 jam
 
930/3 Syariah 3
7 November 2013
(Khamis)
 SIDANG 1
8:00 pagi
 –
10:00 pagi
 
2 jam
 
900/3 Pengajian Am 3
SIDANG 2
11:00 pagi
 –
12:00 tengahari 1 jam
 
942/3 Geografi 311:00 pagi
 –
12:30 tengahari jam 960/5 Physics 5
SIDANG 3
2:30 petang
 –
4:30 petang 2 jam
 
922/3 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 32:30 petang
 –
4:00 petang jam
 
950/3 Mathematics (M) 32:30 petang
 –
4:00 petang jam
 
954/3 Mathematics (T) 3
13 November 2013
(Rabu)
 SIDANG 1
8:00 pagi
 –
10:00 pagi 2 jam
 
920/3 Literature in English 38:00 pagi
 –
10:00 pagi 2 jam
 
931/3
 
Usuluddin 3
 
8:00 pagi
 –
9:30 pagi jam
 
958/3 Information and CommunicationsTechnology 3
SIDANG 2
11:00 pagi
 –
12:30 tengahari
 
1½ jam
 
910/3 Bahasa Melayu 311:00 pagi
 –
12:30 tengahari jam
 
964/3 Biology 3
SIDANG 3
2:30 petang
 –
4:00 petang jam
 
946/3 Pengajian Perniagaan 3
14 November 2013
(Khamis)
 SIDANG 1
8:00 pagi
 –
9:00 pagi 1 jam 944/3 Ekonomi 38:00 pagi
 –
9:30 pagi jam
 
956/3 Further Mathematics 3
SIDANG 2
11:00 pagi
 –
1:00 petang 2 jam
 
940/3 Sejarah 311:00 pagi
 –
12:30 tengahari jam
 
962/3 Chemistry 3
SIDANG 3
2:30 petang
 –
3:30 petang 1 jam 948/5 Perakaunan 5
18 November 2013
(Isnin)
 SIDANG 1
8:00 pagi
 –
9:15 pagi 1 ¼ jam 942/5 Geografi 58:00 pagi
 –
9:30 pagi jam
 
962/5 Chemistry 5
SIDANG 2
11:00 pagi
 –
1:00 petang 2 jam
 
966/5 Sains Sukan 5
SIDANG 3
2:00 petang
 –
3:30 petang jam
 
964/5 Biology 52:00 petang
 –
5:00 petang 3 jam
 
970/4 Seni Visual 4
Catatan:
1.
Garis tegak di sebelah nama kertas menunjukkan calon
tidak
boleh mengambil lebih daripada satu kertas dalam kumpulankertas yang berkenaan.
 2.
Bagi mata pelajaran
Mathematics (M 
),
Mathematics (T)
,
Information and Communications Technology 
,
Physics
,
Chemistry 
, dan
Biology 
, kertas soalan adalah dalam dwibahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Calon dibenarkan menulis jawapan
 
3
dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.
 
ARAHAN
1
 Anda hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan
lima belas minit
 
sebelum
 
peperiksaan bermula
bagi tiap-tiap kertas.
2
 Anda dikehendaki meletakkan
kad pengenalan
dan
Laporan Pendaftaran Kemasukan Calon
 (
LPKC
) anda di atas meja sepanjang masa peperiksaan dijalankan. Anda mungkin
tidak
dibenarkanmengambil peperiksaan sekiranya anda
tidak
membawa kedua-dua dokumen ini. Calon hendaklahmencetak LPKC masing-masing
mengikut penggal peperiksaan tahun semasa
daripada portalMajlis Peperiksaan Malaysia www.mpm.edu.my. 
3
 Anda
 
hendaklah memberitahu Pengawas dengan
serta-merta
jika(
a
)anda diberi kertas soalan bagi sesuatu kertas yang
tidak
anda ambil, atau(
b
) anda diberi kertas soalan yang lain daripada yang dijadualkan bagi waktu peperiksaanberkenaan.
4
 Anda hendaklah menulis nombor kad pengenalan, angka giliran, kod dan nama kertas,penggal/ulangan dan tahun peperiksaan dengan jelas dalam ruang yang disediakan pada helaianpertama dan pada helaian-helaian yang berikutnya dalam kertas jawapan anda.
5
Tulis jawapan anda dengan menggunakan pena mata bola berdakwat
hitam
atau
biru
pada kedua-dua belah halaman kertas jawapan
melainkan
jika terdapat arahan pada kertas soalan yang melaranganda berbuat demikian. Pensel berwarna atau pena mata bola berwarna lain hanya boleh digunakanuntuk melukis gambar rajah dan peta sahaja.
6
 Anda hanya boleh menggunakan pensel
2B
sahaja untuk menjawab soalan-soalan jenis anekapilihan.
7
 Anda hendaklah membawa alat matematik dan alat lukisan sendiri bagi mata pelajaran yangmemerlukannya.
8
 Apabila anda diarahkan berhenti menulis, susun dan ikat semua kertas jawapan anda dengan kemasmengikut tertib nombor soalan yang dijawab. Anda hendaklah duduk di tempat anda sehinggadibenarkan keluar oleh Ketua Pengawas.
9
Sila ambil
perhatian
bahawa:(
a
) Anda mesti menjawab jawapan bertulis anda menggunakan kertas tulis (MPM/P1.2) yangdibekalkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Anda
tidak dibenarkan
melipat kertas tulis yangdibekalkan untuk mengelakkan anda daripada disyaki membawa masuk kertas tulis. Jika andamenerima kertas tulis yang mempunyai kesan lipatan, serahkan kertas itu semula kepadaPengawas.(
b
) Anda
tidak dibenarkan
membawa kertas tulis keluar dari dewan/bilik peperiksaan, sama adakertas yang telah atau yang belum digunakan.(
) Anda
tidak dibenarkan
merokok sama sekali di dalam dewan/bilik peperiksaan.
10
Maklumat tentang
Sifir Matematik Permulaan Cambridge
;
Tatatanda, Takrif,
 
dan
 
Rumus Matematik 
(
Mathematical Notation, Definitions, and Formulae
)
,
dan
Buku Data
(
Data Booklet 
)
,
telah dimasukkandalam kertas soalan yang berkaitan
.
 
11
Kalkulator elektronik yang senyap dan tidak boleh diprogram sahaja yang boleh digunakan dalampeperiksaan STPM
kecuali
soalan tertentu tidak membenarkan penggunaannya. Walau

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->