Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Paul George Pikaties Morrisette (b. 1868)

Paul George Pikaties Morrisette (b. 1868)

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:
A profile of George Morrissette. both George and his wife Marianne Ledoux were active in the 1885 Metis Resistance.
A profile of George Morrissette. both George and his wife Marianne Ledoux were active in the 1885 Metis Resistance.

More info:

Published by: Lawrence J. Barkwell on Oct 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/23/2014

 
9
_iud Nlfrnl —_h`ithls― Efrhsslttl.
(g. 9:2:)Nlfrnl wis gfrk hk 9:2: it Bfrt _htt, tjl sfk fb Kfrglrt Mlik Efrrhsslttl ika GltsyGricfkkhlr (g.9:1:). Jl eirrhla Eirhikkl Dlafux (g. 9:><), fk Blgruiry 72, 9:::. Sjlwis tjl aiunjtlr fb Mfslpj Dlafux ika Hsiglddl Gldiknlr Sjl wis tjl nrikaaiunjtlr fb Cjhlb Ehstiwishs. Nlfrnl ahla it Eus`ln Di`l. Gftj Nlfrnl ika jhs whbl Eirhikklwlrl icthvl pirthchpikts hk tjl 9::< Elths Wlshstikcl.Cjhdarlk=
 
Cldhki, gfrk 9::8
 
Cirfdhkl, gfrk 9:87, eirrhla ^hddhie Sikalrsfk sjl ahla 9898.
 
_iud Mlrry, gfrk 98?<, ahla 98>: it Algalk. Jl eirrhla
 
Kikcy Ircika (98?<-98:>) gfrk it Eus`ln Di`l, tjl aiunjtlr fb St _hlrrl Ircika ika ClchdlEfktfur.Cjhdarlk fb Mlrry Efrrhsslttl ika Kikcy Ircika==
 
Glrkialttl Efrhsslttl, gfrk ci. 983? - _ir` Riddly
 
Idchal Efrhsslttl, gfrk ci. 9837 - _ir` Riddly
 
Clchdl Efrhsslttl, gfrk ci. 9832- _ir` Riddly
 
Wfsl Ikkl Efrhsslttl, gfrk ci. 983:- _ir` Riddly
 
Nlfrnl Efrhsslttl, gfrk ci. 9817- _ir` Riddly
 
_iud Efrhsslttl, gfrk ci. 9812- _ir` Riddly
 
Mfslpjhkl Efrhsslttl, gfrk ci. 9818- _ir` Riddly
 
Dlf Efrhsslttl, gfrk ci. 98<2- _ir` Riddly
 
Xvfkkl Efrhsslttl, gfrk ci. 98<>- _ir` Riddly
 
Gdikcjl Efrhsslttl, gfrk ci. 98<:- _ir` Riddly
Eirhl Ikk Dlafux Efrrhslttl
 
(9:<8-9823)
Eirhl Ikk wis tjl aiunjtlr fb Mfslpj Dlafux ika Hsiglddl Gldiknlr. Sjl eirrhla NlfrnlEfrrhsslttl—_h-`i-thls―(g. 9:<:), tjl sfk fb Kfrglrt Mlik Efrrhsslttl ika Gltsy Grikcfkkhlr, hk9:::. Jhs grftjlr Kfrglrt wis eirrhla tf Muahtj Stirgdik`lt, aiunjtlr fb Cjhlb Stirgdik`lt(Iktfhkl Cjitldihk). Eirhl-Ikkl‘s ukcdls Kfrglrt ika Igrijie Gldiknlr bfunjt hk tjlWlshstikcl Jlr cfushk _hlrrl wis idsf icthvl hk tjl 9::< Wlshstikcl. Jlr cfushk Dfuhsl wiseirrhla tf Iunusthk Dibriegfhsl, i eleglr fb Eus`ln Di`l gika. Jl wis `hddla aurhkn tjlbhnjthkn it Auc` Di`l. Jlr cfushk Jldlkl wiseirrhla tf Rhtid Auefkt
aht 
Ciyfdl i Wlshstikclicthvhst brfe Fkl Irrfw‘s gika. Qjl Dlafuxwfelk wlrl eirrhla tf Wlshstikcl bhnjtlrs ika jiarldithvls hk tjl Ehstiwishs, Stirgdik`lt, Fkl Irrfwika Eus`ln Di`l (_ltlqui`ly) Gikas.Nlfrnl ika Eirhl-Ikk dhvla fk Gliay‘s Wlslrvlika jl hs gurhla tjlrl. Eirhl-Ikk wis 7< ylirs fda
_jftf cfktrhgutla gy Mfjk Ircika cfpyrhnjt tftjl Nigrhld Auefkt Hksthtutl, Rhrtuid Euslue.
 
 
7
aurhkn tjl 9::< Wlshstikcl it Gitfcjl, wjlk sjl wis i cff` bfr tjl Elths trffps.
Kikcy Ircika Efrrhslttl,
 
(989?-98:>)
Gy Dlij Afrhfk ika Gdikcjl Nljrhnlr kèl EfrrhslttlKikcy Ircika wis gfrk tf Clchdl Efktfur
9
ika Mlik Gipthstl (Fda St. _hlrrl) Ircika. Jlrpirlkts wlrl gftj frhnhkiddy brfe tjl Gitfcjl ika St. Dfuhs irli. Kikcy jia i vlry ahbbhcudt dhblika aha kft jivl eucj bfreid laucithfk fr iky efkly tf spli` fb. Sjl wis must dlss tjik bhvlbllt tidd ika wid`la whtj i sdhnjt dhep. Sjl jia ik ihr igfut jlr tjit nivl tjl heprlsshfk fb ahnkhty tjit cfeeikala tjl rlsplct fb ikyfkl wjf elt jlr. Sjl wis vlry slrhfus hk jlr eikklrfb spli`hkn ika wfudak‘t jlshtitl tf dlt yfu `kfw hb sjl ahak‘t inrll whtj wjit yfu jia tf siy.Sfel plfpdl alscrhgla jlr is i bleidl Nigrhld Auefkt. Kikcy spf`l tjl Ehcjhb diknuinl ikawis gfrk klir St. Dfuhs, Sis`itcjlwik hk ipprfxheitldy 989?.Jlr eftjlr, Clchdl, ahla it ipprfxheitldy inl tjhrty wjlk Kikcy wis bhvl ylirs fda. Eikywfelk ahla yfukn it tjit thel, usuiddy brfe jira wfr` ika tjl scirchty fb afctfrs. Kikcy tfdajlr aiunjtlr Gdikcjl tjit sjl wis iddfwla tf nf tf scjffd wjlk sjl wis khkl ylirs fda.Jfwlvlr, glciusl ht wis sf jira tf nlt cdftj ika glciusl Kikcy jiak‘t dlirkla tf slw ylt, sjlsthdd wfrl tjl cfit jlr eftjlr jia eial bfr jlr wjlk sjl wis bhvl ika sjl wis legirrissla tf nftf scjffd. ^htjhk i efktj fb stirthkn, jfwlvlr, sjl wis efvla up tf tjl slcfka nrial. Qjlk jlrbitjlr eial jlr quht, siyhkn sjl wis kllala tf ti`l cirl fb tjl jfusl. Sjl ditlr tiunjt jlrsldb tfrlia.
9
 
Clchdl Efktfur (9:>7 - 989<). Sjl ahla fb QG fk Iprhd 9<, 989< hk St. Dfuhs S@. Clchdl wis tjlaiunjtlr fb Igrijie Efktfur ika Eirhl _inl. Sjl bhrst eirrhla Jlkry Ikarl EcAfunidd, hk Mudy 9:88,jl wis tjl sfk fb Idlxikarl EcAfunidd ika Eirhi Hrvhkl. Jl wis gfrk hk 9:>8, ika ahlahk 98?1 it St. Dfuhs. Qjly i aiunjtlrs Eirhi EcAfunidd gfrk Iunust 98?1. Clchdl tjlk eirrhla St. _hlrrlIrcika (g. 9:>2 it Gihl St. _iud). _hlrrl wis tjl sfk fb Brikcfhs Wlnhs Ircika (g. 9:11) ika _jhdfelklGlrira. Jl bhrst eirrhla Eirhl Eirnirlt Binkikt, tjl aiunjtlr fb Cutjglrt Binkikt ika Hsiglddl EcNhddhs.Qjl cjhdarlk fb St. _hlrrl ika Clchdl wlrl, Kikcy, _hlrrl, ika Idlxikarhkl.Scrhp=Ircika, St. _hlrrl0 iaarlss= Auc` Di`l, Sis`itcjlwik0 cdihe kf. <890 gfrk= 71 Iunust 9:>2 it Gihl St._iud, Eikhtfgi0 bitjlr= Brikîfhs Ircika (Eèths)0 eftjlr= _jhdfeèkl Glrira (Eèths)Efktfur, Igrijie0 bfr jhs dhvhkn cjhdarlk= Clchdl EcAfunidd, gfrk= 9:>3 it Auc` Di`l0 Hshafrl, gfrk=9:>> it Auc` Di`l0 Idlxikarhkl, gfrk= Iunust, 9::? it Auc` Di`l0 iaarlss= klir Sldgy Mukcthfk,Efktiki0 bitjlr= Igrijie Efktfur (Eèths ika alpfklkt)0 eftjlr= Eirhl pinl (Eèths)0 scrhp clrt.= bfre B,kf. 3::.Efktfur, Igrijie0 iaarlss= Gitfcjl0 gfrk= 9:37 it Wla Whvlr0 bitjlr= Gfkjfeel Efktfur (Eèths)0eftjlr= Eirnulrhtl Splkcl (Eèths)0 eirrhla= 9:<3 it _leghki Whvlr tf Eirhl _inl0 cjhdarlk dhvhkn=Igrijie, Eirhl, Mlik Gipthstl, Musthkl, Cdlelkcl, Clchdl, Aikhld, Hshafrl ika Idlxikarhkl0 cjhdarlkalclisla= Rhctfhrl ika Mudhlkkl0 scrhp bfr $92?.??0 cdihe kf. 992?.EcAfunidd, Clchdl0 iaarlss= Jhdd _.F. P_fst FbbhclU, Efktiki0 gfrk= 9> Alcleglr, 9:>7 it Auc` Di`l0bitjlr= Igrijie Efktcur (Eèths)0 eftjlr= Eirhl _inl (Eèths)0 eirrhla= Mudy, 9:88 tf Jlkry EcAfunidd0scrhp clrt.= bfre L, kf. 37:10 cdihe kf. 978:.Scrhp ibbhaivht bfr Ircika, _jhdfelkl0 whbl fb Brikcfhs Ircika0 gfrk= 9:130 bitjlr= _hlrrl Glrira (Eèths)0eftjlr= Dfuhsl Efrliu (Eèths)0 cdihe kf= 9?>80 aitl fb hssul= Iun. 7?, 9:>2
 
3
Hk 987:, it tjl inl fb lhnjtllk Kikcy Ircika eirrhla Mlrley Efrrhslttl it Algalk,Sis`itcjlwik. Mlrley Efrrhslttl wis gfrk fk Eircj 72, 98?2 it Eus`ln Di`l Wlslrvl. Jllvlktuiddy dfst jhs Hkahik stitus hk fralr tf efvl fbb tjl rlslrvl ika bhka wfr`. Kikcy ikaMlrley slttdla ika rihsla tjlhr biehdy hk tjl Elths rfia iddfwikcl cfeeukhty fb Sprhkn Riddly.Qjly nrlw up dhvhkn klir ftjlr Elths biehdhls sucj is tjl Ciepgldd‘s, Ircika‘s, ika Dlehrl‘s.Qfnltjlr tjly jia bfurtllk cjhdarlk= Glrkialttl, Ldchal, Clchdl, Wfslikkl, Nlfrnl, _iud, Mfly,_jhddhp, Dlf, Xvfkkl, Gdikcjl, ika tjrll cjhdarlk tjit pissla iwiy. Kikcy jhnjdy vidulalaucithfk ika wis vlry prfua tf sll jlr sfks ika aiunjtlrs jivl icclss tf laucithfk.Kikcy ika Mlrley eial i dhvhkn fbb tjl dika ika hts rlsfurcls. Kikcy ika Mlrley wlrl vlrylquid hk sjirhkn tjhs wfr`dfia ika aha tjhkns is i tlie. Qjly juktla, trippla, ika bhsjla tfprfvhal bfr tjl biehdy. Mlrley sfelthels wfr`la phc`hkn pftitfls bfr dfcid birelrs tf fgtihklxtri hkcfel bfr tjl biehdy. Ht wis fbtlk klclssiry bfr Mlrley tf dlivl tjl biehdy hk fralr tf bhkawfr` fk tjl rihdrfia fr it dfcid bires. Aurhkn tjl thel jl wis iwiy Kikcy survhvla gy jukthknika tripphkn. _lfpdl hk tjl cfeeukhty rlsplctla jlr s`hdd hk dff`hkn ibtlr tjl ikheids tjly jia._lfpdl tjit `klw jlr spf`l fb jfw blirdlss sjl wis wjlk ht ciel tf grli`hkn hk jfrsls. Sjl wisidsf `kfwk is i ehawhbl ika pfsslssla i dirnl iefukt fb `kfwdlanl igfut triahthfkid jlidhknpdikts.Fkl fb Kikcy‘s bivfrhtl jfgghls wis ei`hkn gdik`lts. Qjl rlisfk bfr tjhs wis sjl ahak‘tjivl i gdik`lt wjlk sjl wis dhttdl. Sjl usla ik fda cfit tf wrip jlrsldb hk ika sdlpt fk tjl bdffr.Kikcy slwla cdftjhkn ika gdik`lts0 jlr rigght bur gdik`lts wlrl lxquhshtl. Kikcy ika ftjlr Elthswfelk brfe tjl irli usla tf jivl dirnl quhdthkn glls tf ei`l gdik`lts. Qjl cjhdarlk rlcidd tjitsjl idwiys wfrl dfkn arlssls ika efccishks.Kikcy Efrrhslttl wis i jirawfr`hkn Elths wfeik. Qjl cjhdarlk rleleglr jlr pusjhkn ipdfw tf grli` tjl dika ika splkahkn dfkn jfurs tlkahkn tjl niralk. Jlr cjhdarlk idsf rleleglrjfw plfpdl hk tjl cfeeukhty cfddlcthvldy wfr`la tjl bhldas aurhkn jirvlst thel sf tjl biehdhlswfuda nlt idd tjl wfr` afkl. _fvlrty hs rldithvl0 tjl biehdy aha kft jivl eiky duxury htles, gutidwiys jia tjl gishcs.Kikcy eihktihkla strfkn Wfeik Citjfdhc rldhnhfus gldhlbs idd jlr dhbl ika klvlr sef`la frarik`. Sjl grfunjt up i dirnl biehdy ika jia eiky nrikacjhdarlk. Qjl klhnjgfur‘s cjhdarlk ikacfushk‘s cjhdarlk wlrl idwiys prlslkt it tjl jfusl. ^jlk tjl cjhdarlk wlrl nrfwk up ika nfklika wjlk jlr jusgika pissla iwiy sjl wis pdicla hk i rlst jfel hk Auc` Di`l, Sis`itcjlwik.Qjl rlisfk sjl ahak‘t ehka stiyhkn tjlrl wis tjit tjl plrsfk tjit rik tjl pdicl wis jlr cfushk.Qjhs hs wjlrl sjl pissla iwiy, i blw ehdls brfe wjlrl sjl wis gfrk. (Cfktrhgutla gy DlijAfrhfk ika Gdikcjl Nljrhnlr kèl Efrrhslttl, ika tjl Elths Wlsfurcl Clktrl.)
Lahtla ika Cfephdla gy Diwrlkcl Gir`wlddCffrahkitfr fb Elths Jlrhtinl ika Jhstfry Wlslircj

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->