Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
velFERDkonferansen 2012

velFERDkonferansen 2012

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by occupyoslo
Sosialt Entrepenørskap
Sosialt Entrepenørskap

More info:

Published by: occupyoslo on Oct 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

pdf

text

original

 
1
Dt Nosk Ttt - Oso - 15.  2012
 
LYK-Z OG DØTRE AS
ble Årets ssale entreprenører 2012
Workshop
o ån
gav
resultater
 
SiDe 4 – 6SiDe 8 – 9
 
23
4-6
 
iDémylDriNg i TeaTereT
8-9
mØT ViNNereN
10-11
SiDeN SiST– Td å  vkt o otk. mån  nødvnd o åvt hvodn du nå d ån, sandsn.Hn snn s-unnsktn v Fds sos-nt-pnø-potø d økonoskvkstnn  nvstnspotøn.– V ovnt t vå sos nt-pnø  n sunnsssvkstnn, s Fd-sn.ln ok t FSe obb d å o ån  vtn d ød ntpnøn, på snno  vdnnn undvs.– mån v suttn dn kn vsd so bt o bdt du ø, tdt  konkt o ktsk sutt.at du skp sutt på dn åtndu påstå, s andsn.– en d sos ntpnø  våpotø h kund  sponsoutn td kv t sutt. Vønsk kv t d å på pss nån, sk t d  obdt nåkvn ko, s gv ln.B dktøn n nt-pnø kn bd t å “æ opp”ont skto.– Dt  kk skkt NaV, skovkt,bnvn o usoson vt hvoktv ds nåvænd odnn. at vå sos ntpnø åktn v sn øsnn, btt nd oså å ø dt. innønsk å kst bot td o kt påttk so kk un, s and-sn.andsn o ln n ovsk-nd n ntpnø kk vnt t å å s sv  ndo t d do kn æ  v dtpvt nænsvt.– mn tsvnd kn bdtæ o hvodn d kn å s-unnsktn v stt bd, s d todn.Fd-s andsn n su-ttån sø o t dn sosntpnøn hod st på hovdop-pvn t sskpt o ktn hosottkn. Dd unnå d å å dn  n ont tt å, n å kun å n ktvtto ktn v dss ktvttn.
bEDRE
– Måln jør det lettere å kntrllere m der på rett ve tl det målet d satte de da dstartet sm ssal entreprenør, ser drektør FSE, Katnka Lener  drektør  Ferd,Jan Andresen.
UTGIVER:
Fd sos ntpnø
ANSV. RED.:
esbth Foss Osn - www.xpoo.no
REDAKTØR:
ands Kns Knudsn - www.dkson25.no
TEKST:
Hnk Ps lb o ands Kns Knudsn
FOTO:
en ek Won,
LAYOUT:
ann Wbstd Fævo
133
mon  dnsd ostnnn FerDs sos ntpnø
380
Søknd ko nn t FdSos entpnø  2011Kostndn v t skokuso dopp ut ø vs.
398864
ant bn o un FSe hnådd  2011.
409
Dtk v pådt FerD-konnsn 2012Pson  No nså dtntnson ntpnø-skpspot gobentpnushp monto obb d n o o sostntpnøskp
27 000
875
TALL FOR ÅRET
Årets VELFERDskoneranse handletom måling
Mål de
12
5 i FOajeeN
13
FOreDragSHOlDerNe SVarer
14
3 arKeTyPer
INNHOLD
mon
«Je skal være ærl. Je vet kke så mye mssalt entreprenørskap. Je får jøre sm kna ser«ta det sm en mann – lat sm d kan det»
«Tere s n fndamentaldfference between makn mneyand dn d.»
«Vi slipper ikke taket iungdommen ør de er der de skalvære, i jo eller skole.»
1. NaV-dktø jok lstd o obdsn t vFerDkonnsn 20122. Åts sos ntpnø inbo lksth  lk-Z.3. athu Wood o økonon  sost ntpnøskp.4. Potbtnt o knttsobnd koodnto Bøn Øvu o potts oppv oSost entpnøskp
«Frebyn av krmnalteter fr vkt tl at pltet kan jøredet alene»
3421
 
45
MÅLING
med menn
rundt d ått sto bodn hndtdskusonn ht konkt o hvo-dn d  sos ntpnønTvssd, Uncus, Kø o vt oab 1, kn buk ån o å økktn v stt bd.På n sk støt twtt-d-n o kont nn, nt oå bk dskusonn o sp nsp-son t d so kk kk pss påwokshopn.Dskusonn sttt væt. ettkot td st båd vout o tp-tun  sn, o dskusonn vdv s sv.ett n 2 t n ntns wokshopstt d  sos ntpnønn d ht konkt tps o dt ån. So du kn s  opå sd 6.
«Da jeg så NAV på programmetpå #se2012 var jeg ikke orventningsull.Hører om Pøelprosjektet på NAV Løkkaog ordom er gjort til skamme! »
«Hnn Fnstd  Foskbkkn: j  nstot nd. Fot dt n t Kstn Hvosn.#s2012 »
VelFERDknferansen 2012 startet med en 2 tmer lan, ntens wrk-sp m måln på scenen på Det Nrske Teatret.
mn SttbkknTobøn rø isksn
 
«Dagens #godølelse@Ferd_SE støtter et prosjektsom hjelper olk til å hjelpeseg selv! Applaus også tilinitiativtaker @FerdCEO#se2012»
lv lndk
«Måler dutrivsel i aktivetet erdet kanskje istedetolkehelse dumåler»
Trivselsskolen

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->