Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fungicidi

Fungicidi

Ratings:
(0)
|Views: 602|Likes:
Published by Nebojsa Radenkovic
Pesticidi
Pesticidi

More info:

Published by: Nebojsa Radenkovic on Oct 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2015

pdf

text

original

 
©
opyrights by Neboj
š
a
 
R
adenkovi
d
 
1
F U N G I C I D I 
Fungicii su srestva hemijskog ili biološk
og porekla namenjena suzbijanju
fitopatogenih gljiva, prouzrokovača bolesti biljaka. Neki o fungicia mogu imati i
baktericidno dejstvo.
PODELE FUNGICIDA
 
Prema mestu primene odnosno objektu koji se tretira:
1) za tretiranje semena i sadnog materijala
2) za suzbijanje prouzrokovača bolesti u zemljištu (ezinfekcija)
 3) za tretiranje nadzemnih delova biljaka (folijarna primena)
Prema pokretljivosti u biljci:
1) kontaktni (nesistemični, površinski) –
 
ne kredu se u biljci
 2) sistemici (translokacioni)
 –
 
kredu se kroz biljku asceentno i
descedentno3) lokal-
sistemici (ograničeni sistemici) –
 
kredu se kroz biljku ograničeno,samo oko mesta primene, najčešde u okviru lista.
 
Prema načinu elovanja na patogena:
 
1) preventivni (protektivni)
 –
 
suzbija patogena ka ospe na površinu
biljke pre ostvarene infekcije2) kurativni
 –
suzbija patogene posle ostvarene infekcije3) fugicidi sa rezidualnim delovanjem (post-infektivni i post-simptomski)
 –
 
preventivni ili kurativni sa prouženim elovanjem
 
Prema hemijskom sastavu:
1) neorganskia) bakarni preparatib) sumporni preparati2) organski
a) biološki –
preparati na bazi
Trichoderma harzianum
koja jeprirodni antagonist mnogim fitopatogenim gljivamab) Organski fungicidi sa kontaktnim delovanjem-ditiokarbamati- ftalimidi- dikarboksimidi- ostali organski fungicidi (dodin, cimoksantil, dinokap,pirimetanil)
 
©
opyrights by Neboj
š
a
 
R
adenkovi
d
 
2
c) Strobilurini
 –
 
proukti metabolizma nekih viših gljiva koji
ispoljavaju fungicidno delovanje na neke patogene gljive;ispoljavaju dobro translaminarno delovanje
d)
Organski sistemični fungicii –
Naneti na biljku jednim delom
funkcionišu kao kontaktni (površinski) fungici, a vedi eo biva
usvojen i prenet u druge delove biljke.
Koliki eo de biti usvojen zavisi o vrste sistemičnog fungicia,patogena, omadina, pe
rioda inkubacije, vremena primene itd. Dajeim se prednost u odnosu na kontaktne, ali zbog rezistentnostimoraju se koristiti racionalno
 –
 
samo ka obezbeđuju prenost(kišni perio, visok pritisak infekcionog materijala)
 - benzimidazoli- sterol-inhibitori (SI-fungicidi)
 –
inhibiraju sintezu
ergosterola u gljivama koji učestvuje u izgranjidelijskog zia bez kog gljive gube sposobnost zaživot. U sterol
-inhibitore se ubraja nekolikohemijskih grupa:
 
morfolini
 
piperazini
 
pirimidini
 
spiroksamini
 
triazoli
 
imidazoli
 
tiofosfati
 
fenilamidi
 
kinolini
 
ostali sistemični fungicii (propamokarb,
 
fosetil-Al, dimetimorf, karboksin)e)
Srestva za sistemično inukovanje otpornosti (acibenzolar –
S
 –
metil)
 –
aktiviraju odbrambene mehanizme kodbiljaka, a primenjuju se pre infekcijef) Sredstva za dezinfekciju semenag)
Hemijska metoa ezinfekcije zemljišta –
dazomet i
metilbromi koriste se za potpunu ezinfekciju zemljišta:
suzbijaju nematode, insekte, parazitne gljive i bakterije iinhibiraju klijavost nekih korovskih vrsta. Zbog visoke otrovnosti
primenjuju ih samo ovlašdene organizacije.
 
 
©
opyrights by Neboj
š
a
 
R
adenkovi
d
 
3
N E O R G A N S K I F U N G I C I D I
U ovu grupu spaaju fungicii na bazi Cu i S. Oni eluju kontaktno ili površinski.
Primenjuju se preventivno pre prve pojave simptoma.
Preparati na bazi Cu (bakra):
Najstariji fungici na bazi Cu je borovska čorba. Fungicino elovanje preparata
na bazi Cu zasniva se na aktivnosti Cu
2+
katjona. Pod uticajem CO
2
i organskih kiselina
koje proukuje biljke oslobađa se Cu
2+
katjon koji prodire u spore gljiva i inhibiraenzimske procese koji za posledicu imaju odumiranje spora.Kod nas su registrovani:
1.
 
Cu hidroksid
 –
baktericid. dejstvo
2.
 
Cu hidroksid + Cu hlorid
3.
 
Cu oksihlorid
4.
 
Cu oksihlorid + Cineb
5.
 
Cu oksihlorid + Zn karbonat
6.
 
Cu oksisulfat
7.
 
Cu sulfat
8.
 
Cu sulfat + Ca hidroksid (plavi kam.)
9.
 
Cu sulfat + CaCO
3
 
 –
 
borovsk. čorba
 
10.
 
Cu oksid
11.
 
Cu + mineralna ulja
Koristi se u zasaima jabuke i kruške za suzbijanje Venturie inequalis i Venturie
pirine u fazi mirovanja i pre cvetanja. U zasadu badema, breskve, kajsije za suzbijanje
šupljikavosti lišda, Monillia sp. i Taphrina eformans. U zasau višnje, trešnje(šupljikavost, monilija), hmeljarniku, luku, krastavcu, kupusu, krompiru, paraajzu(plamenjača), imaju i baktericino ejstvo.
 
Pri pravljenju borovske čorbe treba ostvariti
neutralnu Ph sredinu jer su slobodniCu joni
fitotoksični. Ova jeinjenja mogu biti fitotoksična ukoliko se primenjuju priniskim temperaturama i visokoj relativnoj vlažnosti. Ostaci Cu iz tla, posle krčenjavinograa, mogu biti fitotoksični za šedernu repu, salatu neke leguminoze, kukuruz.
Spadaju u III grupu otrova.
Preparati na bazi S (sumpora):
Primenjuju se za suzbijanje prouzrokuvača pepelnice. Najčešde se upotrebljavaju
kao elementarni S. Imaju i akaricidno dejstvo. Slobodni molekuli elementarnog S surastvorljivi u lipidima,
lako proiru kroz del. zi spora gljiva ili hifa. U deliji eluju na
oksido-redukcione procesei brzo dovodi do odumiranja spora ili hifa.
Za zaprašivanje najbolja je veličina čestica o 10 mikrona, manje čestice supoložne oksiaciji a vede su smanjene aktivnosti. S nije svrstan u otrovne materije. Prinižoj temperaturi o 16˚C efekat je slab, sa povedanjem temperature povedava se i
efekat,
ok na temperaturama višim o 25˚C nije preporučljiva primena zbogfitotoksičnosti. Primenjuju se u vinovoj lozi, jabuci, breskvi, hmelju, povrdu, cvedu,...
Primenjuju se folijarno
 –
preko lista.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->