Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bijlage8 AndersOpWeg Uitvraag Open Data v2

Bijlage8 AndersOpWeg Uitvraag Open Data v2

Ratings: (0)|Views: 67 |Likes:
Published by The Green Land

More info:

Published by: The Green Land on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

 
BIJLAGE 8:
Inventarisatie relevante databestanden als inspiratiebron
De uitdaging
In de regio Utrecht is een aantal chronische verkeersknelpunten op de hoofdwegen die vertragingen in de doorstromingveroorzaken. Met het project Anders op Weg daagt de Provincie Utrecht de markt uit te komen met innovatieveoplossingen en economisch vatbare business cases om (verkeers)gedrag te beïnvloeden zodat het reistijdverlies(zogenaamde VVU, Voertuig Verlies Uren) vermindert.
Open Data als hulpmiddel en ter inspiratie
Ter ondersteuning en inspiratie van in te dienen voorstellen, bevat deze bijlage relevante soorten data en bronhoudersdie bij de oplossing van het vraagstuk een rol kunnen spelen. Daarbij valt te denken aan actuele data oververkeersstromen, infrastructuur, kenmerken van de weggebruiker, en meer. De data kan afkomstig zijn vanoverheidsinstanties, maar ook
communities 
of commerciële dienstverleners. Niet alle beschreven data is al beschikbaarvoor derden, en veelal is een bewerkingsslag nodig om de data bruikbaar te maken, alsmede overleg met de datahouderover de mogelijkheden. De lijst is bedoeld ter inspiratie, en beoogt geen volledige of limitatieve opsomming te zijn.De lijst bevat data van overheden en marktpartijen. Aan hergebruik van data van marktpartijen zijn meestal kostenverbonden en is een overeenkomst met de datahouder nodig. Bij overheden is een beroep op openbaarheid veelalvoldoende, als de gegevens niet al online beschikbaar zijn.Niet alle beschreven data in de lijst is al beschikbaar voor derden en is in veel gevallen slechts als (incidentele)momentopname beschikbaar of kent een relatief lage bijwerkfrequentie (bijv. jaarlijks). Houd er bovendien rekening meedat vrijwel altijd een bewerkingsslag nodig is om de data werkelijk bruikbaar te maken. De ervaring leert dat juist hetbestaan van een concreet idee of plan de beste gelegenheid is om met een datahouder in overleg te gaan overeventuele (beter bruikbare) beschikbaar stelling van data.
Leeswijzer
De in deze bijlage gegeven inventarisatie van mogelijk bruikbare en inspirerende typen data is ingedeeld in enkelesubthema's. Elk thema bevat een illustratie om een beeld te geven van waaraan zoal valt te denken, en een overzichtvan datasets met nadere informatie over beschikbaarheid, inhoud en actualiteit. De lijst is bedoeld als impuls om nieuweinvalshoeken te kunnen kiezen, en zo Anders op Weg te gaan.
Hulp nodig?
Kun je in het kader van Anders op Weg bepaalde overheidsdata niet vinden en/of zoek je een ingang bij, contact met eenoverheidsorganisatie, datahouder? Dan kun je gedurende de looptijd van Anders op Weg gebruik maken van de kennisen het netwerk van The Green Land. Neem hiervoor contact op met Frank Verschoor. Bij voorkeur per mail viaFrank@TheGreenLand.eu.Utrecht, juni 2013,Frank Verschoor en Ton Zijlstra (The Green Land)in opdracht van Provincie Utrecht en Taskforce Innovatie Regio Utrecht
 
Provincie Utrecht / Task Force Innovatie, Frank Verschoor, Ton Zijlstra, juni 2013
 
Infrastructur en kaartateriaal
Dataset DatahoudeTechnischebeschikbaarheidBeschikbaarheid voor derden
NaamNaamType(overheid,privaat,burger,community)Korte omschrijvingURLopenbaar?al openbaar gemaakt/gepubliceerd?nietdatadumpactualiteit ( bijvreal time)frequentieapiopen data?tegenbetaling?GBKNGBKN.nloverheidGrootschalige basiskaart van Nederlandhttp://www.gbkn.nl/
, opbestelling entegen betalingactueelonbekend
TOP10NLKadasteroverheidTopografische kaart van Nederlandhttp://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search#|29d5310f-dd0d-45ba-abad-b4ffc6b8785f en http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BRT.htm
, enwebservicemaandelijks op1e maandmaandelijks
Wandelroutes - basisprovinciaalwandelroutenetwerkProvincieUtrechtoverheidWandelroutes - basis provinciaal wandelroutenetwerkhttp://www.provinciaalgeoregister.nl/
shape, gms,wfs, wmsactueelonbekend
invalideparkeerplekkenGemeenteUtrechtoverheidLijst van algmene gehandicaptenparkeerplaatsen in de gemeenteUtrechthttps://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=1890&extSystem=SDU
pdfonbekendonbekend
provinciaal wegenbestandProvincieUtrechtoverheidAlle N-wegen in Provincie Utrechthttp://www.provinciaalgeoregister.nl/
shape, gms,wfs, wmsactueelonbekend
nationaal wegenbestandRWSoverheid Alle wegen in Nederland (rijkswegen, provinciale wegen,gemeentelijke wegen) mist voorzien van naam of nummer https://data.overheid.nl/data/dataset/nationaal-wegen-bestand-wegen-hectopunten
wms2013jaarlijks
parkeervoorzieningen enparkeerrayonsGemeenteUtrechtoverheidBestaande parkeervoorzieningen en parkeerrayons in Utrechthttp://www.gemgids.nl/nieuws/ambtenaar-19-helpt-utrecht-opent-data/
xml (geo rss)actueelonbekend
parkeervoorzieningen ZeistGemeenteZeistoverheidParkeergarage/terreinen en vergunningsgebieden in de gemeenteZeisthttp://www.gemgids.nl/nieuws/ambtenaar-19-helpt-utrecht-opent-data/
xml (geo rss)actueelonbekend
DRIP'sRWS,ProvincieUtrecht,Gemeenten,Marktpartijenoverheid,privaatDynamische route informatiesystemen langs de weg, locatie enboodschaponbekendonbekendnietbeschikbaar 
misschienstedelijk fietsnetwerkgemeente UtrechtGemeenteUtrechtoverheidStedelijk fietsnetwerk en voorgenomen werkzaamhedenhttp://www.gemgids.nl/nieuws/ambtenaar-19-helpt-utrecht-opent-data/
xml (geo rss)actueelonbekend
strooikaart GemeenteUtrechtGemeenteUtrechtoverheidStrooiroutes autowegen, en strooiroutes fietspaden in degemeente Utrechthttp://www.gemgids.nl/nieuws/ambtenaar-19-helpt-utrecht-opent-data/
xml (geo rss)actueelonbekend
elektronischeverkeersaanduidingenboven de rijkswegRWSoverheidDynamische informatie op matrixborden boven rijkswegen, locatiesen actuele waardegeen
nietbeschikbaar 
Orthofoto'sKadasteroverheidOrthofoto's van Nederlandhttp://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search?#|1352f532-0c1c-4549-8102-eae309628c20
wms1996-2006onbekend
Satelliet en luchtfoto'sNLRoverheidSatellietbeelden (2012) en luchtfoto's (2005-2006) van heelNederlandhttp://gdsc.nlr.nl/gdsc/
wfs, wms2012onbekendstraatverlichting locatieUtrechtGemeenteUtrechtoverheidLantaarnpalen in Utrechthttps://www.jijmaaktutrecht.nl/opendata/straatmeubilair.zip
.xls .csvmei 2013onbekend
straatmeubilair UtrechtGemeenteUtrechtoverheidBanken, prullenbakken, lantaarnpalen, etc.https://www.jijmaaktutrecht.nl/opendata/straatmeubilair.zip
.xls .csvmei 2013onbekend
Kaarten en geodata viaPDOKPDOKoverheidSnel geodata benutten en embedbare kaarten maken met opengeodata. Omvat nationaalgeoregister, BRT / TOP10NL/ BAG enandere datasetshttps://www.pdok.nl/
gml. geo-tiff,feeds, wms,wfs
Landelijk meetnet waterRWSoverheidWaterpeil, verwachtingen, stroomsnelheid, rivieren in Nederlandwww.actuelewaterdata.nl
.pdf of scrapendagdeelmeerderemalen per dag
HoogtelijnenRWS enwaterschappenoverheidHoogtelijnen voor heel Nederland.http://www.ahn.nl/
op bestellingonbekendonbekend
kanoroutesProvincieUtrechtoverheidbeheerde kanoroutes in Utrechthttps://data.overheid.nl/data/dataset/kanoroutes
april 2013onbekend
Nokia map APINOKIAprivaat API om kaartmateriaal te combineren met POIs, route planning,polygonen en andere overlayshttp://developer.here.com/web-apis
apionbekendonbekendapi
Fietsenstallingen gemeenteUtrechtGemeenteUtrechtoverheidlocatie (xy) van bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen inUtrecht, inclusief tarief en openingstijdenonbekend
onbekendonbekendonbekend
OV-fietsGemeenteUtrechtoverheidlocatie , openingstijden en tarief OV fietsenonbekend
onbekendonbekendonbekend
 AutodelenGemeenteUtrechtoverheidlocatie en aanbieder autodeel-programma's (zoals Greenwheels)onbekend
onbekendonbekendonbekend
P+R terreinen UtrechtGemeenteUtrechtoverheidlocaties van P+R terreinenonbekend
onbekendonbekendonbekend
TouringcarinfoGemeenteUtrechtoverheidParkeerplaatsen, in- en uitstaphaltes en verplichte touringcarroutesin Utrechtonbekend
onbekendonbekendonbekend

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->