Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Helena Skelettkvinnan Domslut 2013-10-08

Helena Skelettkvinnan Domslut 2013-10-08

Ratings:
(0)
|Views: 246|Likes:
Published by undermattan
Domslutet 2013-10-08 från hovrätten i målet mot Helena, som blev känd i Sverige som den s.k. skelettkvinnan...
Domslutet 2013-10-08 från hovrätten i målet mot Helena, som blev känd i Sverige som den s.k. skelettkvinnan...

More info:

Published by: undermattan on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

 
 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGEAvdelning 1Rotel 14
DOM
2013-10-08GöteborgMål nr B 1270-13
Dok.Id 304296
 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 40401 20 GöteborgPackhusplatsen 6 031-701 22 00 031-774 29 43 måndag
 – 
fredag08:00-16:00
E-post
:
 
hovratten.vastrasverige@dom.se
 
www.vastrahovratten.domstol.se
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
 Göteborgs tingsrätts dom den 17 december 2012 i mål nr B 11058-12, se bilaga A
PARTER (antal tilltalade 1)Klagande och motpart (Åklagare)
Kammaråklagaren Kristina Ehrenborg-StaffasGöteborgs åklagarkammare
Klagande och motpart (Tilltalad)
HELENA Daniella Vendela Ludvigsson, 750805-4561Skyddade adressuppgifter Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Annika StanislausBox 11910, 404 39 Göteborg
SAKEN
Brott mot griftefrid m.m. _____________________________ 
HOVRÄTTENS DOMSLUT
Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten ogillar åtalet för brott motgriftefrid och yrkandet om förverkande i anslutning till det åtalet.Beslagen av plywoodlåda, skelettdelar, kranier och pappkartong (Polismyndigheten iVästra Götaland; nr BG14264-12 p 1-6), plastsäckar, papplåda, liksäckar, låspistol,våtservetter, batteri, instruktioner, verktyg till låspistol, borr och pannlampa (Polis-myndigheten i Västra Götaland; nr BG12446-12 p 1:1-2:2, 2:4, 2:7-2:12, 8 och 12)samt CD-skivor (Polismyndigheten i Västra Götaland; nr BG10835-12 p 5) hävs.Beslaget av vapen och magasin (Polismyndigheten i Västra Götaland; nr BG108823-12 p 1-2 och 5-7) ska bestå.Det som tingsrätten förordnat om sekretess ska fortfarande gälla.
1
 
 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE
DOM
2013-10-08B 1270-13Avdelning 1Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skafortsätta att vara tillämplig för de fotografier som har lagts fram vid hovrättens för-handling inom stängda dörrar och som finns i tingsrättens aktbilagor 41 och 42 s. 1,4-7, 13, 14 och 17-19.Annika Stanislaus tillerkänns ersättning av allmänna medel med 70 438 kr. Av belop- pet avser 54 648 kr arbete, 1 520 kr tidsspillan, 182 kr utlägg och 14 088 kr mervär-desskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.
YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M.
Helena Ludvigsson har yrkat att hovrätten ogillar åtalet för brott mot griftefrid och dettill det åtalet kopplade yrkandet om förverkande av egendom samt häver beslagen avden egendomen (punkterna 2-
4 under rubriken ”Förverkande och beslag” i tingsrättens
domslut). Hon har vid bifall till nämnda åtal yrkat att hovrätten ogillar yrkandet omförverkande av annat gods än skelettdelar och häver beslagen av det godset.Åklagaren har yrkat att Helena Ludvigsson döms för brott mot griftefrid även såvittavser påståendet att Helena Ludvigsson skymfligen behandlat delar av kvarlevor ge-nom att använda dem i samband med sexuella aktiviteter. Hon har oavsett bedömning-en i skulddelen yrkat att påföljden bestäms till fängelse.Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden.
Åklagaren har justerat åtalet för brott mot griftefrid på så sätt att hon strukit ”och ävenvid något tillfälle förvarat dem i frysen” i gärningsbeskrivningens andra stycke.
 
2
 
 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE
DOM
2013-10-08B 1270-13Avdelning 1
HOVRÄTTENS DOMSKÄLSkuld
Åtalet för vapenbrott 
 I enlighet med tingsrättens dom har Helena Ludvigsson gjort sig skyldig till vapen- brott.
Åtalet för brott mot griftefrid 
 
 Helena Ludvigssons inställning till åtalet 
 Helena Ludvigsson har i hovrätten förtydligat sin inställning till åtalet enligt följande.Aktuell lagtext upptar inte förbud mot att införskaffa, inneha, sälja, förflytta och han-tera skelett, skelettdelar eller kranier av aktuellt slag. Bestämmelsen omfattar under alla förhållanden endast lik och aska som uppkommit i Sverige och/eller som ska grav-sättas eller har gravsatts i Sverige. Hon har inte varit obehörig att flytta skelettdelarnadå de införskaffats från utlandet där de lagligen saluförts. Hon är rättmätig ägare tilldessa föremål och behöver ingen särskild behörighet för att flytta dem. För det fall atthovrätten skulle finna att skelettdelarna omfattas av bestämmelsen bestrider hon attförvaring i plastpåsar och placering på golv är att betrakta som skymflig behandling.Hon har inför sitt anskaffande och sin hantering av skelettdelarna fått uppgift om att devarit gamla och utgjort historiska föremål, undervisningsmaterial och medicinska in-strument och därmed kunnat vara föremål för ägande. Vid sitt första införskaffande avett kranium fick hon betala tullavgift varefter hon fick ut kraniet. Inför överlåtelsen tillAxel Torvenius fick hon information från honom om att han till sig fått utlämnat ske-lettdelar efter att de tullbehandlats. Hon har härigenom kommit att förstå att förfaran-det inte innefattade ett brott. För det fall att hennes gärningar skulle anses utgöra brotthar hon följaktligen varit i en villfarelse och denna villfarelse har varit uppenbart ur-säktlig.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->