Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
119. - 8.b

119. - 8.b

Ratings: (0)|Views: 50|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
 
PRIJEDLOG
Na temelju
č
lanka 8. i
č
lanka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske(Narodne novine, broj 150/2011), a u vezi sa
č
lankom 74. Zakona o upravljanju i raspolaganjuimovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/2013), Vlada RepublikeHrvatske je na sjednici održanoj __________ donijela
O D L U K Uo odabiru potencijalnih investitora koji
ć
e sudjelovati u postupku prodaje dijelavlasni
č
kog udjela Republike Hrvatske u društvu Croatia osiguranje d.d. idokapitalizacije društvaI.
Na temelju Odluke o posebnom na
č
inu raspolaganja dionicama Croatiaosiguranje d.d. iz portfelja Republike Hrvatske, klase: 022-03/13-04/328, urbroja: 50301-05/20-13-2, od 18. srpnja 2013. godine i Poziva za iskazivanje interesa i prikupljanjeneobvezuju
ć
ih ponuda za stjecanje dionica društva Croatia osiguranje d.d., objavljenog 7.kolovoza 2013. godine, ovom se Odlukom odabiru potencijalni investitori koji
ć
e sudjelovatiu postupku prodaje dijela vlasni
č
kog udjela Republike Hrvatske u društvu Croatia osiguranjed.d. i dokapitalizaciji društva.
II.
Vlada Republike Hrvatske, na temelju provedene analize i ocjene pristiglihneobvezuju
ć
ih ponuda, utvr
đ
uje da
ć
e u daljnjem postupku prodaje vlasni
č
kog udjelaRepublike Hrvatske u društvu Croatia osiguranje d.d. i dokapitalizacije društva, sudjelovati:1.
 
Adris grupa d.d.2.
 
PZU.
III.
Savjetnik za privatizaciju i dokapitalizaciju društva Croatia osiguranje d.d.
ć
eprema uputama i po nalogu Ministarstva financija:
 
poduzeti sve aktivnosti potrebne za provedbu dubinskog snimanja društva Croatiaosiguranje d.d. (
 Due diligence
) od strane investitora,
 
zatražiti dostavu obvezuju
ć
ih ponuda za kupnju dionica i dokapitalizaciju društvaCroatia osiguranje d.d.,
 
predložiti kriterije i mjerila za izbor najpovoljnijeg investitora,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->