Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Deutsche Bank asks the CA Supreme Court Justices to depublish the Glaski case.

Deutsche Bank asks the CA Supreme Court Justices to depublish the Glaski case.

Ratings: (0)|Views: 218 |Likes:
Deutsche Bank's request to depublish Glaski - Read the full request, here.
Deutsche Bank's request to depublish Glaski - Read the full request, here.

More info:

Published by: Mortgage Compliance Investigators on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/24/2014

 
?
==7--478-:47>
CM@M15
BCCGNM
=:6=
YJHM
94
Lbrhja,
Emwgs~.
Dbnket!^
EEY
:9: Yjre:
Jvmaum
Amw Wbrk,
AW
:9::9-9939
Pme.
4:4.>97.3999Cjx? 4:4.>97.399:
www.lbrhjaemwgs,nbl
Dmrajr`
O.
Hjrdutt
Gee
(4:4) >97¸3960
dhjrduetIljr~jaemwgs.nbl
Bntbfmr
8,
49:>
Nfgmc Oustgnm Pjag
H.
Njatge.^jkjuym
ja`
tfm Jssbngjtm Oustgnms^uprmlm Nburt
bc
Njegcbragj
>=9
LnJeegstmr ^trmmt^ja
Crjang~nb,
NJ
70
:94-0
878
Tm?
Tmqumst
cbr
@mpudegnjtg5l
Hejs
G` v,
Djak
bcJlmrgnj,
A.J.,
mt
je.,
Lbrhja
Emwgs
NB]TP
BC
JYYMJE
ceCPF
JYYtEEJgC.
@G^PTGNP
rCTGM~~~XGMGBe
BNP
9 6
49:>
NjOgcbrag??g-
NbeOrt
bc
Jppmje, Cgctf Jppmeejtm
@gstr~;t
-
Hj=m
Ab.
CBH0==5).
Pb;
Pfm Fbab.rjdem Nfgmc Oustgnm
ja`
Jssbngjtm Oustgnms
bc
tfm
Njegcbragj ^uprmlm Nburt
Xm
rmprmsmat @mutsnfm Djak Ajtgbaje Prast Nblpjay,
sbem.ey
ga
.gts
njpjngty
js
trustmm (tfm"Prustmm")
bc
tfm rmemvjat rmsg`matgje lbrthjhm-djnkm` ("TLD^") trusts,
js
j `mcma`jat
gr:
tfm
njsms
Tcge.e!lgr!R.WR,
@mutsnfm Djpk Ajt' e Prust
Nb.,
Ab.
:9-nv-
8=>:
(EP^) (^.OO.A
.W. ),
ba
jppmje,:>-:3:0-nv
(4nU
Ngr.) ("Tc!gjlga") ja` Prja.
v.
e>j::k
bc
Amw
Wbrg5;,
Ab.
:>-nv-=69
(TYY)
(^.@.A.W.)
("cua").
Xgtf
jee
`um
rmspmnt
tb
tfm Nburt bc Jppmje, Cgctf @gstrgnt, Njegcbragj (tfm
"Nbg.:rt"), wm
wrgtm
tb
rmqumst `mpudegnjtgba
bc
fmNburt's
bpgakl
ga
Hehgskg
v.D.jak
Zc
J:::s;.rgnj,
A.J
..
mt
je.,
4:6Nje.
Jpp.0
:::
:987, 49:>
XE
09>8>:9,
g~sum`
ba Ouey
>:,
49:>
ja`
nmrtgcgm`
cbr
pudegnjtgba
ba
Juhust
6,
49:> (tfm "Bpgagba"). Pfgs rmqumst
gs
lj`m pursujat
tb
Tugn bc Nburt 6.e
:4=.
Djnkh:¸bua`
Ga
Hejskg, tfm pejgatgceelbrthjhbr
drbg.:hft
j wrbahcue cbrmnebsurm nejgl jhjgast
ja
TLD^
trustmm, jlbah btfmrs, rmejtgah
tb
tfm
ab::"ou`g`je
cbrmnebsurm upba pejgatgcts lbrthjhm
ebja.
Ga
sul,
tfm p dgatgcc jeemhm` tfjt tfm "jttmlptm`" jssghalmat
bc
fgs lbrthjhm ebja
tb
ja
TLD^
trustwjs lj`m jctmr tfm nebsgah `jtm
ga
tfm pbbegah
ja`
smrvgngah jhrmmlmat (tfm "Y^J")
cbr
tfjt
TLD^
trust, ja`, tfmrmcbrm, tfm jssghalmat wjs
gamc!?nntgvm.
:::m
pejgatgcc jrhum` tfjt tfgs`mprgvm`
tfm
pjrty tfjt fj` cbrmnebsm` upba fgs
lb:thjhm
ebja
bc
tfm stja`gah
tb
`b
sb dmnjusm
gt
wjs
::9:
tfm
t:¸um
bw::mr
bc
fgs
ebja.
Pfm
trgje nburt `gslgssm`
5:::
bc
pejgatgcc's nejgls. Pfm
N()urt
rmvmrsm`.
Pfm
Nburt
cbua`
tfjt j lbrthjhbr (wfb
bdvgbu~ey
wjs abt j pjrty tbbt' j tfgr`-pjrty dmamcgngjry
bc
tfm jhrmmlmats
jt
gssum tfmrm)
fj`
stja`gahU() nfjeemahm
ja
jeemhm` `mcmnt
g::
ja
jssghalmat
gc
tfm `mcmnt rma`mrm` tfm jssghalmat vbg`, ja`
!e()t
lmrmey vbg`jdem. !)ejskg,
49:>
XE
09>8>
e 9(fnm`ajctnr, "yejskg"),
jt *7":9.
Pfm Nburt amxt
jajeyz.m`
wfmtfmr tfm jssghalmat wjs "vbg`."Cbr tfgs purpbsm,
tfm
Nburt jssulm` (jedmgt ganbrrmntey) tfjt tfm
TLD^
trust
wjs
cbrlm` ua`mrAmw Wbrk
ejw.
Hejskg,
jt
*
9.
Pfm Nburt tfus cbua` tfjt Amw Wbrk
ejw
hbvmram`tfm
 
:9/96/49:> :>?06
==7--478-:47>
CM@M15
BCCGNM
=:6=
YJHM
9>
Nfgmc
Oustgnm
Pjag
H.
Njatge~^jkjuyn
ja` tfm Jssbngjtm .Oustgnms
Lbrhja
Emwgs
Bntbdmr
8, 49
e >
NBteA~ee'-BT^
::•r
EJX
Yjhm
4
bpmrjtgba
bc
tfm
trust, ja` tfma mxjlgam`
tfm
Amw Wbrk Mstjtm6, Ybwmrs
&
Prusts Ejw ("AWMYPE"),
ja`
spmngcgnjeey ^mntgba 8-4.0 tfmrmbc. ^mntgba
8"4.0
prbvg`ms tfjt?
"Pc
tfm
trust
gs
mxprmssm`
ga
ja
.gastrulmat nrmjtgah tfm
nstggEm
bc tfm trustmm, mvmry sjem, nbavmyjanm
br
btfmr jnt
bc
tfm trustmm
ga
nbatrjvmatgba
bc
tfm trust, mxnmpt
js
jutfbrgz.m`
dy
tfgs jrtgnem
ja`dy
jay
btfmrprbvgsgba bcejw,
gs
vbg`.'' Glpbrtjatey,
tfm
Nburt
mnbhag~?m`
tfjt tfm purpbsm bctfgs prbvgsgbawjs
tb
prbtmnt trust
dmamcgng.eO.rgms
crbl
uajutfbrgz,m` jntgbas
dy
tfm ttustmm. Hejskg,
jt
*
B.
Pfm
NN1urt
tfma
rmjsbam` tfjt dmnjusm tfm
TLD^
trust
wjs
n.rnjtm`
dy
j Y^J wgtf j nebsgah `jtmjcgmr wfgnf
tfm
trust nbue`
ab
ebahmr jnnmpt lbrthjhm
ebja?1,
AW MYPE
§
8-4.0 prbvg`m` j
emhje
djsgs
cbr
nbaneu`gah tfjt tfm TLD^ trustmm's jttmlpt
tb
''jnnmpt" pejgateecs lbrthjhm ebja jctmr
tfm
nebsgah `jem wbue` dm vbg`
js
ja
jnt
ga
nbatrjvmatgba
bc
tfm trust `bnulmat
(o,g;;,R,
tfm
Y^J).Hejskg,
jt"
::.
Djsm` upba tfm cbrmhbgah, tfm Nblt nbaneu`m` tfjt tfm pejgatgcc
fj`
succgngmateystjtm`
j
djsgs
cbr
nbaneu`gah tfjt tfm jssghalmat wjs vbg`, tfus `mprgvgah tfm pjrty tfjt drbuhfttfm aba-ou`gngje cbrmnebsurm
bc
tfm stja`gah
tb `b
sb.
*
'
*
Xm
abtm tfjt
j
Amw Wbrk trgje nburt `mngsgba upba wfgnf
.Hejskg
rmegm`,
'o/mees
G.?jrhb
Djaen
AJ.
v.
ptbdbdb,
Ab.
>:306/97,
49:>
XE
:6>:877 (^up.
Nt.
Kgahs
Nty.
Jpr.
47,
49:>), fjs
dmma
jppmjem`
tb
tfm
Amw Wbrk Jppmeejtm @gvgsgba, ^mnba` @mpjrtlmat.
:
Xm
jesb abtm tfjt
tfm
`mngsgba hrjatgah tfm Prustmm's lbtgba
tb
`gslgss
ga
tfm
Tjojh:g::
neU^N
rmcmrmanm` jdbvm
4
gs
nurrmatey
ba
jppmje
tb
tfm ^mnba` Ngrnugt Nburt
bc
Jppmjes,
gs
cueey
drgmcm`, ja`
gs
jerm.j`y
snfm`uem`
cbr
brje jrhulmat
(Bge
Abvmldmr
49,
49:>). Jesb,
ga
tfm Prja
njsm
rmcmrmanm` jdbvm,`mcma`jats fjvm cgem`
j
lbtgba
tb
`gslgss.
Ga
dbtf
bc
tfmsm twb njsms, tfm pejgatgccs fjvm rjgsm`AW MYPE
§
8-4.0
ja`
rmegm` upba Zejskg. Pfus, Amw
Wb`5.
nburts ljy sfbrtey
dm
nbasg`mrgahgssums nbanmragah
tfm
AW MYPE
tfjt
wmrm
(js
mxpejgam` dmebw, uaamnmssjrgey) `mng`m`
ga
Hegg§\Z.
Cbr tfm
rmj~bas
`mlbastrjtm` dmebw, tfm Hejskg Bpgagba sfbue` dm `mpudegsfm`.
G.
PFM
HEJ^Ke
NB]TP MTTM@
GA
JYYEWGAH AMX WBTK PT]^P EJX
Pfm Bpgagba sfbue` dm nenpudegsfm` dmnjusm
gt
gs,
cbr
jee
gatmats
ja`
purpbsms, tfm mqugvjemat
bc
ja
j`vgsbry bpgagba nbanmragah Amw Wbrk ejw-j::`
gt
hmgts
Amw Wbrk
ejw
wrbah. Pfm Nburtamvmr amm`m`
tb
`mevm gatb
ja
gatmrprmtjtgL
bc
tfm AW
MYPE
dmnjusm tfm djsgs
cbr
tfjt
cbrjy wjs
ganbrrmnt-tfm
Y^J jt gssum
ga
Yejskg
wjs
:e.Z:
hbvmram`
dy
Amw Wbrk
ejw.
Pfm Y^J, wfgnf
gs
jvjgejdem
ba
tfm
^MN's wmdsgtm,
>
stjtms tfjt tfm
TLe>^
trust jt gssum
ga
Hejskg
gs
j @mejwjrm^tjtutbry Prust, brhjagzm` ua`mr tfm @mejwjrm ^tjtut(Ory Prusts ^tjtutm,
!P@me.
Nb`m
J::a.
§§
>69:,
mt
h?,ZR,,
ja`
gs
hbvmram`
dy
@mejwjrm ejw.
^mg5,,
1f&,
Y^J
§
:9.9=. Abr
`g`
tfm
Nburtjppmjr
tb
fjvm
tfm
dmamcgt
bc
drgmcgah
ba
tfm AW MYPE
gss:.:m
prgbr
t()
rma`mrgah tfm Bpgagba.
0
§.~
A.W. Jppmeejtm @gvdgba,
^mn.ba`
@mpjrtlmat, Jppmje Ab. 49:>-93763.Tjgjraga
v.
Znutsnfm Djak Ajt'G.Prust
R
Nb.,
Ab.
:9-nv-8=>.e, 49:>
XE
:46=:39(^.@.A.W.
Ljr. 46,
49
O
>).
>
^n5~
fttp?//www.smn.hbv/ Jrnfgvms/m`hjr/nejtj/:>08>0=/999:48848893999990/psj499=.jrO 8.p`c.
'G
Pfgs Amw Wbrk trust
Ojw
gssum
`bn6
abt jppmjr
tb
fjvm dmma j``rmssm`
ga
tfm pjrtgms'
(Nbatgaum` abtm)
 
:9/96/49:> :>?06==7--478-:47>
CM@M15
BCCGNM
=:6=
YJHM
90
Nfgmc Oustgnm Pjag
H.
Njatge-^jkjuymja` tfm Jssbngjtm Oustgnms
Lbrhja
Emwgs
NZ]A^"!eO,9:U6
!t'c
EJX
Bntbdmr
8,
49:>
Yjhm >
].
GA JAW
MSMAP,
:'FM
HEJ^ Ke
YEJGAPGCC
EJNKM@ ^P
JA@GAH
PB
J^^MTP JAW
NEJGL
DJ^K@
]YBA
JEEMHM@ ABANBLYEGJANM
XGPFPFMY^J
Mvma
gc
Amw Wbrk
ejw
jppegm`
tb
tfm Hejskg pejgatgccs nejgls (ja`
.gt
`bns
abt), tfm Hejskgpejgatgcc stgee ejnkm` stja`gah
tb
drgah jte'grljtgvm nejgls djsm`
upba
jeemhm` abanblpegjanm
wgtf
tfm jeemhm` rmqugrmlmats bc tfm
Y^J.
Gc
fm
jhrmmlmat
jt
gssum (g.m., tfm Y^J)
wjs
hbvmram`
dy
Amw
Wbrk
ejw,
tfma
Amw Wbrk
dw
wbue` jesb hbvmra wfgnf
pjrtgm~
fjvm
p:::`matgje
stgl`gah
tb
jssmrt j
n.ejgl
djsm`
upnRga
tfm
Y^J
(tfjt
gs,
baey
pjrtgms tb
tfm
Y^J
br tfgr`-pjrty dmamcgngjrgmstfmrmbc).
Wmt,
js
bam
@gstrgnt Nburt
ga
Amw
Wbrk
rmnmatey
abtm`, wfma gatmg:,rntgah
Y^Js
tfjtc!rnjntujeey hbvmram`
dy
Amw Wbrk
ejw,
"[t\fm wmghft
bc
njsm
ejw
tfrbuhfbut
tfm
nbuatry fbe`s
tfjt
a aba-pjrty
tb
tfm
Y^J ejnks stja`gah
tb
jssmrt abanblpegjanm wgtf tfm Y^J
js
j nejgl br`mcmasm uaemss
tfm
::9::-pjrty
gs ja
gatma`m` (abt lmrmey gang`matje) tfgr` pjrty dmamcgngjry bctfmY^J."
T.Zggglga,
49:>
XE
:46=:39,
jt
•>,Pfgs jnnbr`s wgtf tfm wmee-smttem` prgangpem
bc
Amw Wbrk
Ujw
tfjt j egtghjat tfjt
gs
amgtfmr j pjrty
tb,
abr
ja
gatma`m` tfgr`-pjrty dmamcgngjry
bc,
ja
jhrmmlmat ejnks stja`gah tb nblpejga jdbutjeemhm` abanblpegjanm wgtf tfm jhrmmlmat's prbvgs.gbas.
);:£:5
Yrmlgeee'te.
Lbrth.
n;bl.
v,
Mqugcjxean.,
=6>
C.>`
G
9>,
.U
96
(4`
Ngr. 4997);
Kjrjlj,:)}R
v.
].^.
D:lk,
A.J., Ab.
e e-nv-:==8,
49:4
XE
0>483:>,
*8
(DO).A.
W.
Juh.
47,
49:4),
O?1Og;1Brt
ja`
rmnbllma`jtgba j`bptm`,
49:4
XE
0>48=94
(M.@.A.W.
^mpt.
49,
49:4);
.Ngllmrga&.?W"""Lnrr]G
Eyanf Lbrth. Gavmstbrs, Gan.,
Ab. 6848:::,
49:4
Xt
4>>4>=6,
*7
(^up.
Nt.
A.W.
Nty.
Ouam
:>,
49:4) (`gslgssgah `mnejrjtbry ou`hlmatnejgl tfjt
wjs
prmlgsm` upba `mcma`jat
TLD^
trustmm's abanblpegjanm wgtf j
Y^J
dmnjusmpejgatgccs ejnkm` stja`gah
tb
jssmrt sunf j nejgl hgvma tfjt "tfmy [wmrm\ abt pjrtgms
tb
[tfm\
nbatrjnt,
[ja` `g`
abt\
jeemhm tfjt tfmy
[wmrm\
tfgr`-pjrty dmamcgngjrgms
tb
tfm
jhrmmlmat.").Cbr mxjlpem,
ga
Kj.tjljtf,
tfm pejgatgccs lbrthjhm
ebja wjs
nbavmym`
tb
ja
TLD^
trustmm
g:s
pjrt bc j
TLD^
smnurgtgzjtgba trjasjntgba. 49:4
XE
0>483:>,
*G.
Jctmr pejgatgcc `mcjuetm`
ba
tfjt ebja, cbrmnebsurm prbnmm`gahs jhjgast tfm pejgatgcc's lbrthjhm
eb~ga
wmrm gastgtutm`
ga
tfmajlm bctfn
TLD^
trustmm. Yejgatgcc drbuhft j smpjrjtm jntgba jssmrtgah
njusm~
bc jntgba jhjgast
tfm TLD^
tru~tmm
smmkgah
tb
smt jsg`m
tfm
jssgha:::mat
bc
fmr lbrthjhm
ja` tb
maobga tfmcbrmnebsurm prbnmm`gah. Kjrjljtf,
49:4
XE
0>483:>,
*4.
Yej.gatgcc jeemhm` tfjt
tfm
TLD^
trustmm
fj`
ab
emhje
br
mqugtjdem gatmrmst
ga
fmr lbrthjhm
ebja
dmnjusm tfm nbavmyjanm
bc
tfm
ebja gatb
tfm
TLD^
trust
wjs
gavjeg` ua`mr tfm prbvgsgbas
bc
tfm
jppegnjdem Y^J. G`., •8. PfmNburt `gslgssm` tfm pejgatgcc's nejgls, abtgah tfjt "pejgatgcc
gs
abt j pjrty
tb
tfm
Y^J
br
tb
tfmJssghalmat
bc
Lbrthjhm,
ja`gs
abt j tfgr`-pjrty dmamcgngjry
bc
gt.f~r,
ja`
tfmrmcbrm
fjs
ab
brghgaje drgmcs
(wfgn.f
jrm
jvjgf:d!m
ba
Xmstejw). Ymr gts baegam `bnkmt,
gt
jesb
jppmjrs tfjt tfmNburt
suj spbatm
tfma jskm` tfm pjrtgms
tb
j``rmss tfgs gssum
jt
Ze"jU
jrhulmat, dut
`g`
abtrmqumst-ja`
`g`
abt rmnmgvm-c'drtfnr drgmcgah
ba
tfm
g>^EGN
prgbr
t(.)
rma`mrgah
tfm
Bpgagba.Xfmtfmr br
abt
tfgs prbnm`urm nblpbrtm` wgtf
Nje.
Hbvt, Nb`m
§
3696:,
§.m~
YmbggegEUG".
Jegnm,
0:
Nje.0tf
336,
387
(4998) (fbe`gah tfjt
brje
jrhulmat jebam
wjs
ja
gasuccgngmat bppbrtuagty
cbr tfm
pjrtgms
tb
j``rmss
ja
gssum),
gt
`g` abt
prbvg`m tfm Nburt wgtf j`mqujtmey `mvmebpm` jrhulmatswjrrjatgah j pudegsfm` bpgagba
ba
tfgs Amw W
.)rk
trust ejw gssum.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
skiesyourlimit liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->