Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2_ЧЕСТИЧКИ НА ТЕЛАТА

2_ЧЕСТИЧКИ НА ТЕЛАТА

Ratings: (0)|Views: 53|Likes:
Published by fizikafizikoska
2_ЧЕСТИЧКИ НА ТЕЛАТА
2_ЧЕСТИЧКИ НА ТЕЛАТА

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: fizikafizikoska on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
ЧЕСТИЧКИ НА ТЕЛАТА
Секое физичко тело е изградено од една или повеќе различни супстанции.Супстанцијата е во основата на градбата на сите тела. Од пред новата ера грчкиот филозофДемокрит тврдел дека супстанцијата се состои од многу ситни честички кој ги нарекол
корпускули
.1.Од што се изградени супстанциите?За да видиме од што се изградени супстанциите, ќе ги разгледаме следнитеексперименти.а). Што ќе се случи ако земеме еден балон и го надуеме,а потоа го оставиме неколку дена да постои? Балонот ќе сеподистише. Значи, му се променил волуменот. Но, ако доборого погледнеме балонот, тогаш нема да видиме никаде дупка.Како излегол воздухот од балонот? На балонот има многуситни отвори низ кои честичките од воздухот можат дапоминат. Од ова можеме да заклучиме дека честиците се
 движат
.б). Да земеме еден дезедоранс и да прснеме. Дали ќе го почувствувате? Да.Што можеме да заклучиме? Честиците се
 движат
.в). Сега да земеме мастило и да капненеме неколкукапки во една епрувета која е наполнета со вода. Потоа, вопразна епрувета да ставиме неколку капки од првата и да јадополниме со вода. Да земеме уште една епрувета и во неада ставиме неколку капки од втората и да ја дополниме совода. Потоа да земеме неколку капки од втората и даставиме во трета. Дали и третата епувета е барем малкуобоена? Да. Што можеме да заклучиме. Честиците се
 движат
.г). Да земеме две мензури. Во едната да ставиме 50cm
3
алкохол, а во другата50cm
3
вода. Како можеме да го пронајдеме нивниот заедничкиволумен? Ако ги помешаме. Ако овие две ги помешаме, тогашколкав ќе биде нивниот заеднички волумен? Ајде да видиме.
 
Дали изнесува 100cm
3
? Не. Дали ова ве наведува на некаков заклучок? Не. Добро,сега да земеме две мензури и во едната даставиме грав, а во другата иста количина ориз.Добро да ги помешаме. Колкав е заедничкиотволумен? Зошто е помал од очекуванот. Бидејќипомеѓу гравот постои простор и оризот навлезе во тој простор. Исто и помеѓучестиците постојат празни
меѓупростори
.д). Сега да видиме дали има крај на делењето на супстанцијата на ситничестички. Да земеме еден сад наполнет со вода. Нанеговата површина да посипеме креда. Со една танкажица да земеме една капка маслиново масло и да јаспуштиме на површината на водата. Дали капкатамасло се разлеа по целата површина? Не. Капкатамасло престана да се шири кога маслениот слој доби дебелина колку едначестичка масло.Според сите овие експерименти, можеме да заклучуме дека:
супстанциите сеизградени од многу ситни честички меѓу кои постојат меѓупростори и декачестиците се движат
.
2.лекули и атоми
Денес научно е докажано дека супстанцијата се состои од многу ситни честичкикои ги имаат својствата на супстанцијата. Овие честички се нарекуваат
молекули
.Спрема тоа,
молекул е многу ситна честичка која ги има својстваta насупстанцијата
. На пример во една капка вода има многу молекули. Сите тие молекулисе еднакви помеѓу себе но се разликуваат од молекулите на другите супстанции споредмасата, големината и некои други својства. Молекулите на водата можат да се поделатна уште поситни делови кои се нарекуваат атоми. Молекулот на водата се состои од 3атоми и тоа: 2 од водород и 1 од кислород.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->