Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Cuvînt-înainte
Prefaţă
1.1. Noţiuni generale despre management
De ce trebuie studiat managementul?
Sarcinile managementului
Rolurile managerului
Principiile de conducere
1.2. Evoluţia gîndirii manageriale
2.1. Importanţa conducerii sistemului ocrotirii sănătăţii
Factorii care contribuie la activitatea de conducere
2.4. Direcţiile de bază şi problemele perfecţionării sistemului de conducere
3.1. Noţiuni despre teoria generală a sistemelor
3.2. Metodologia sistemică. Esenţa şi destinaţia practică a abordării sistemice
3.4. Părţile componente şi procesele funcţionale de bază
3.5. Ciclurile (etapele) organizaţional-funcţionale ale sistemului
Factorii de stabilizare sistemică
3.6. Proprietăţile şi particularităţile sistemelor gestionabile
3.7. Organizarea componentelor sistemului
Serviciul de asigurare informaţional-analitică
4.1. Ce este organizaţia şi care sînt cerinţele faţă de ea
4.2. Factorii mediului intern al organizaţiei
4.3. Mediul extern al organizaţiei
Mediul internaţional
4.4. Organizaţii formale şi informale Departamentarea
Organizaţia ca sistem
5.4. Controlul. Conţinut şi necesitate
6.2. Necesitatea şi importanţa planificării serviciilor medicale
6.3. Principiile de bază ale planificării sanitare
6.4. Metodele şi formele de planificare
6.5. Etapele procesului de planificare sanitară
6.7. Evaluarea factorilor externi
6.8. Marketingul
6.9. Epidemiologia şi managementul
6.10. Evaluarea factorilor interni
7.1. Motivarea. Abordări conceptuale
Motivarea ca funcţie managerială importantă
Rolurile motivării personalului
7.2. Teoriile motivaţionale
Retrospectiva conceptului de motivare şi a teoriilor motivaţionale
Caracteristica principalelor teorii motivaţionale
7.3. Metode şi tehnici de motivare
Ciclul motivaţional şi tipurile de motivare
Tehnici motivaţionale specifice
8.1. Noţiuni generale despre decizie
8.4. Mecanismul şi abordarea procesului decizional
Mecanismul decizional
Abordarea procesului decizional
Etapele procesului decizional
8.5. Fazele tehnologico-funcţionale ale procesului de conducere
9.1. Problemele teoretice ale comunicării
9.2. Sistemele, elementele şi etapele comunicării
Noţiuni de feedback
9.4. Stiluri de comunicare
Bariere în procesul de comunicare
Metode de perfecţionare a sistemului de comunicare interpersonală
Comunicări organizatorice şi căi de perfecţionare a acestora
9.6. Comunicarea intraorganizaţională – un instrument util managerilor
9.7. Concepte de bază în negociere
9.8. Rolul convorbirilor în procesul de conducere
10.1. Caracteristica generală a procesului de dirijare
10.2. Condiţiile, particularităţile şi cerinţele procesului de dirijare
10.3. Particularităţile şi sarcinile muncii de dirijare în condiţiile actuale
11.3. Relaţiile de afaceri şi eticheta modernă
11.6. Particularităţile activităţii managerului
Particularităţile lucrului managerului în funcţie de relaţiile cu colectivul
11.7. Sfaturi pentru manageri
NOŢIUNI DE PUTERE, INFLUENŢĂ ŞI LIDER
12.2. Formele puterii şi influenţei
Influenţapecaleaconvingerii
Influenţaprinparticiparea(atragerea)subalternilorladirijare
12.3. Liderismul. Teoriile liderului. Stilurile de conducere
12.4. Ce trebuie să cunoască orice lider
13.1. Schiţe istorice
13.2. Obiectul de studiu al psihologiei manageriale
Sistemul psihic uman
Factorii personologici implicaţi în activitatea managerială
Efectul beneficalunorfactoricomportamentalimanageriali
13.3. Activitatea managerială. Aspecte psihologice
Repere importante ale funcţiilor social-psihologice
13.4. Personalitatea managerului şi contextul ei funcţional
Managerul şi condiţiile acţionale
Stilul managerului. Direcţii de investigaţie
Diversităţi stilistice
Stilul şi pregătirea profesională
Metoda matriceală
Descrierea matricei cuantificatecaracterial-stilisticeamanagerului
13.6. Temperament şi stil managerial
Descrierea matricei cuantificatetemperamental-stilisticea managerului
Ierarhizarea valorică a temperamentelor
13.7. Aptitudine şi aspiraţie managerială Tangenţe şi corelaţie
Operaţionalizarea conceptului de aptitudine managerială
14.1. Conceptul de creativitate
14.2. Perspectivele de abordare a creativităţii
Fig. 14.1. Perspective de abordare a creativităţii
14.3. Rolul creativităţii. Necesitatea promovării creativităţii managerului
14.4. Nivelurile şi fazele creativităţii
14.5. Factorii care influenţează creativitatea
Factorii intrinseci persoanei
14. 6. Condiţiile desfăşurării unei activităţi creative
14.7. Premisele creativităţii în organizaţie
14.8. Calităţile managerului creativ
14.9. Bariere în calea creativităţii
Învingerea barierelor
Creativitatea în lume
14.10. Modalităţi şi metode de stimulare a creativităţii manageriale
Logici asociative
Logici combinatorii (matriceale)
Logici bazate pe vise
Metoda sintetică
15.1. Noţiuni despre autoritate
15.2. Surse ale autorităţii
15.3. Tipurile de autoritate
16.3. Linii directoare pentru schema organizaţiei
16.4. Cultura organizaţională
Caracteristici ale culturii naţionale
16.5. Dimensiunile culturii
16.6. Modelul Iceberg al culturii organizaţionale
Partea vizibilă, observabilă a culturii
Partea invizibilă a culturii
16.7. Tipuri de culturi organizaţionale
16.8. Managementul culturii organizaţionale
Tehnicile managementului culturii
16.9. Cultura managerială
16.10. Managementul echipei
Tehnici de îmbunătăţire a muncii în echipă
17.1. Aspecte generale
17.2. Activităţile managementului resurselor umane
Descrierea şi semnificaţiile postului
Evaluarea postului
17.3. Etapele managementului resurselor umane
Planificarearesurselorumane
Recrutarea personalului
Selecţia personalului
Determinarea mărimii salariului şi a altor tipuri de recompense
Orientarea profesională şi adaptarea socială în colectiv
Pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane
Evaluarea performanţelor
Desăvîrşirea calităţii muncii
Promovarea, retrogradarea, transferul şi concedierea
17.4. Relaţiile de muncă
17.5. Managementul grupurilor umane
Conceptul de grup
Problemele care generează conflicte
18.2. Taxonomia conflictelor. Tipologia lor
18.3. Cauzele şi etapele conflictelor
18.4. Negocierea – o formă de înţelegere
18.5. Metode de rezolvare a conflictelor
18.6. Tehnici de soluţionare a conflictelor
18.7. Stresul. Etiologie şi origine
18.8. Condiţiile, factorii de stres şi contextul
Factorii de stres şi contextul
Natura factorilor de stres
Factorii de poluare şi de dezorganizare a vieţii psihice
18.9. Cauzele stresului şi tehnicile de evitare a acestuia
18.10. Metode subiective şi obiective de evaluare a stresului
Scările de evaluare a factorilor de stres şi a stresului
18.11. Relaţia dintre stresul profesional şi oboseală
18.12. Stresul – o problemă în psihologia sănătăţii
Consecinţele stresului: avantaje, inconveniente şi riscuri
Moduri de a face faţă problemelor
18.13. Controlul dificultăţilor în cadrul stresului
19.1. Conceptul de management financiar
19.3. Informaţia economico-financiară
19.4. Gestiunea şi controlul echilibrului financiar
Relaţia cost–beneficiu–preţ
19.6. Bugetul – instrument de management financiar
Determinarea caracterului cheltuielilor şi costul resurselor folosite
20.1. Esenţa, conţinutul şi caracteristicile calităţii serviciilor medicale
20.4. Metodologia implementării unui sistem de management al calităţii
Modelul în etape
20.5. Evaluarea calităţii serviciilor
Metode de apreciere a costului managementului de calitate joasă
Monitorizarea şi măsurarea calităţii
20.6. Cercetarea evaluativă
20.7. Concluzii în baza analizei calităţii serviciilor medicale
21.2. Tipurile schimbărilor
21.3. Caracteristicile schimbării
21.4. Strategiile clasice ale procesului schimbării
21.5. Etapele managementului schimbării
21.6. Modelele de bază ale managementului schimbării
21.8. Factorii care influenţează alegerea unei anumite abordări
22.1. Noţiuni generale
22.2. Rolul managementului în elaborarea sistemelor informaţionale
22.3. Sistemul informaţional al unei organizaţii
22.4. Selectarea şi procurarea mijloacelor şi a tehnologiilor informaţionale
22.5. Ciclul de viaţă al sistemului informaţional
22.6. Analiza şi planificarea sistemului informaţional
Comparaţii cu ţările din regiune, din Europa, pe plan global
Cadrul legal privind asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
23.4. Fondul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală
1. Înlăturarea inegalităţii persistente din sistemul de sănătate
2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi satisfacerea consumatorilor
Sînteţi capabil să deveniţi conducător?
Ce fel de conducător sînteţi / aţi putea fi?
Sînteţi o persoană autoritară?
Apreciaţi-vă personalitatea
Tipul dvs. de sistem nervos
A comanda sau a te supune?
În ce măsură vă îndepliniţi obligaţiile de serviciu?
Sînteţi hotărît cînd adoptaţi o decizie administrativă?
Determinarea puterii motivaţiei în atingerea succesului
Ştiţi să ascultaţi?
Sînteţi capabil să conduceţi o discuţie de afaceri?
Ştiţi să vă controlaţi?
Metode şi procedee de rezolvare a conflictelor
Abrevieri
Anexe
În loc de încheiere
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Management în Sistemul de Sănătate.pdf

Management în Sistemul de Sănătate.pdf

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Dima Ceban

More info:

Published by: Dima Ceban on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 18 to 119 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 137 to 343 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 361 to 476 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 494 to 713 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 731 to 866 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->