Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Comunicare Corporativa

Comunicare Corporativa

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,654|Likes:
Published by idcristeaa

More info:

Published by: idcristeaa on Jul 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
Comunicare Corporativă
 Suport de curs
Tema 1
- Comunicarea corporativă, o nouă oportunitate a afacerii 
A.Conceptualizarea relaţiei firmă-mediu de afaceriFirma este acel sistem complex de interrelii economico-financiare şiorganizaţionale, al cărui comportament „comunică” mediului de afaceri, cotele de performanţă la care se situeaîn acel moment.Menţinerea sa la acele cote de performanţă impuse prin cadrul său specific de manifestare antreprenorială, se poaterealiza ţinând cont de politica de comunicare a firmei (componentă a comunicăriicorporative) şi de oportunităţile de afaceri ivite în spaţiul economic.Dezvoltarea gândirii manageriale creative, ca şi a relaţiei dintre firmă şi mediul deafaceri.impune un demers decizional complex, în cadrul ruia, comunicareacorporativă joacă rolul esenţial.Comunicarea corporativă sau ceea ce numim comunicare organizaţională poate fi privită sub trei aspecte:
ca un proces
, unde transferul de idei şi informaţii nu se realizeazădirect, nemijlocit, ci printr-o succesiune de fenomene care se producîntre emiţător şi receptor;
ca un ansamblu simbolistic, grafic,
alături de care, verbalul şiaudiovizualul joarolul esenţial, în obţinerea unei noi imagini afirmei, unei noi identităţi a produselor acesteia pe piaţă;
ca un feed-back,
unde emiţătorul exerciasupra receptorului oinfluenţă, şi invers;Tinând cont de aceste aspecte, evidenţiate anterior, Malra Treece, de laUniversitatea Memphis din Statele Unite, semnalează existenţa mai multor forme decomunicare, ce vor întregi, la rândul lor, ceea ce numim comunicare corporativă.Dacă ţinem cont de receptorii mesajului comunicaţional, clienţi potenţiali, firme sau proprii angajaţi, evidenţiem o anumită tipologie a comunicării:
comunicarea intra şi interpersonală;
comunicarea de masă;
comunicarea intra şi intergrupIn funcţie de natura simbolurilor utilizate:
comunicarea verbală, unde surprindem limbajul, ca formă decomunicare;
comunicarea non-verbală, în cadrul căreia, audiovizualul, joacă rolulesenţial, de punere în valoare a imaginii firmei sau a produselor/serviciilor acesteia.Atunci când raportăm comunicarea la nivelul emiţătorului, vom observa:
comunicarea personală, unde emiţătorul este cel care emite păreiriasupra firmei, a produselor acesteia, devenind un veritabil lider deopinie;
comunicarea organizaţională sau corporativă, internă şi externă, undeemiţătorul este o organizaţie, implicată în promovarea unui produs saua unei imagini organizaţionale
 
Ce înseamnă a promova imaginea unui produs sau a unei organizaţii?
Promovarea imaginii firmei sau a produsului se exprimă printr-un program dirijat,ce include metode şi tehnici de comunicare specifice, realizat cu scopul de a prezentamarca şi firma producătoare consumatorilor potenţiali, de a atrage atenţia asupra atributelor importante ce diferenţiază produsul de cele similare existente pe piaţă, de a facilita şiimpulsiona, pe cât posibil, vânzarea acestora.
Cum asigurăm promovarea imaginii firmei sau a produsului?
Prin tehnica persuasiunii, adică prin folosirea, cât mai mult timp, a unei reclamespecifice produsului, concomitent cu difuzarea ei accelerată.Tinând cont de cele evidenţiate anterior, putem contura definiţia
comunicării corporative
.Ea exprimă, în mod sintetic, o nouă înţelegere a managementului strategic alfirmei, prin crearea şi consolidarea relaţiei biunivoce firmă-client, în vederea obţinerii şimenţinerii avantajului competitiv al firmei pe piaţă.Problema comunicării corporative nu ţine doar de aceea a alegerii, din timp în timp,a răspunsului optim la modificările mediului în termeni de produs-tehnologie-piaţă, ciînseamnă, şi punerea în funcţiune a sistemului integrat al managementului strategic, ajustat printr-un
mix-comunicaţional Ce presupune mix-ul comunicaţional?
El exprimă informarea dinami, compleşi permanena firmei privindmodificările intervenite în mediul de afaceri, mediul permanent ajustabil şi reactiv la celemai mici semnale oferite de către piaţă.Rezultă că, ajustarea mediului de afaceri, conform dorinţelor consumatorilor, se va putea realiza implicând cei doi piloni ai comunicării corporative: managementul strategical firmei şi mix-ul comunicaţional al acesteia.Comunicarea corporativă apare susţinută şi în plan teoretic de două mari şcoli:Şcoala franceză, axată pe aşa numita „communication d’entreprise” şi Şcoala americană, acărei preocupare predilectă este „Mass Communication Research”. Discuţiile din cadrulacestor forumuri ştiinţifice antrenează un transfer de preocupări bazate pe dezvoltareaspiritului antreprenorial. Totodată nu trebuie omis din vedere manifestareacorespunzătoare a unei firme în cadrul mediului de afaceri este strâns legată şi de o serie defactori endogeni şi exogeni, care vor trasa linia viitoare de conduită a acesteia în afaceri.Aici vom putea evidenţia: nivelul înzestrării tehnice; calitatea personalului; modul deintegrare în sistemul pieţei; competenţa şi flexibilitatea propriului management; dorinţele şiatitudinile de consum ale clienţilor potenţiali.
 De ce spunem mereu „clienţi potenţiali” şi nu utilizăm doar simplul termen de „clienţi”?
Pentru că, în accepţiunea unei firme, clientul este persoana care cumpără în modconstant de la aceasta produsul, îi impulsionează vânzările şi este fidel mărcii promovate.Clientul potenţial este cel care efectuează acte sporadice de cumpărare a produselor firmei.Pentru el se luptă firma ca să-l atragă, să-l fidelizeze, pentru a-i deveni client permanent.Putem privi firma modernă şi ţinând cont de o serie de caracteristici specifice, careajută la dezvoltarea segmentului său comunicaţional. Este vorba de:
existenţa patrimoniului ce-i oferă posibilitatea de a-şi asuma riscul producţiei şi asigurarea unităţii ei;
combinarea corespunzătoare a factorilor de producţie, pentru orentabilitate maximă a afacerii;
 
 producţia destinată pieţei este una din caracteristicile importante alefirmei;
maximizarea profitului, scop final al oricărei afaceri, condiasuprovieţuirii şi dezvoltării ei.B.Abordări teoretice privind evoluţia relaţiei firmă-client-mediu de afaceriIn încercarea de a explica organizarea şi comportamentul firmei în cadrul realităţiieconomice, gândirea economică a fost îmbogăţită cu o serie de consideraţii în domeniu.Spre exemplu, conceptul de firmă reprezentativă iniţiat de Marshall, sugerează analogiadintre dimensiunea firmei şi ciclul vieţii biologice deşi autorul trateaîndeosebi problematica finanţării firmei şi a producţiei realizate de aceasta.Anul 1978 va marca un punct de cotitură în teoria firmei. Aici avem de-a face cu pledoaria iniţiade laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Herbert Simon. Elelaborează
 „teoria satisfacţiei” 
ca reacţie critică la
„teoria maximizării profitului 
”. Incadrul ei va sesiza şi argumenta pericolul raportării firmei la profit, ca obiectiv unic,fundamental, idee întâlnită şi la Peter Drucker, dar tratată din altă perspectivă.O altă teorie de maximă importanţă în dezvoltarea corporativă a fost elaboradeHary şi Morris în 1986. Este vorba de
 „teoria firmei industriale
”. Aici, abordareacorporativă a firmei se realizează din perspectiva obiectivelor, structurii, managementuluişi performanţelor acestuia. Importanţa acestei teorii pentru dezvoltarea teoretică amodelului optim de firmă este importandeoarece, ea face demarcia dintrecomportamentul activ şi cel pasiv al firmei.Firma a fost privită şi din perspectiva reconsiderării bazelor sale microeconomice.Un exemplu concludent în acest sens a fost dat de opiniile lui Reinhard Blum, aşa cumPaul Samuelson elaboreaun alt punct de vedere inedit tratarea firmei din perspectiva”
economiei organizaţiei”.
Indiferent de poziţia şi punctele de vedere susţinute despre firmă la nivelul gândiriieconomice, constatăm noţiunea de firmă subsumează două componente, care semanifestă permanent dar independent unele de altele: componenta umană şi componentamaterială. Axul de raportare la cele două componente, din partea economiştilor, nu a fostîntotdeauna median. In plus, firma a fost şi este dependentă de o serie de elementeexterioare ei: piaţa în care firma acţionează; tipul de concurenţă cu care se confruntă;conjunctura macroeconomică; politica publică.Inţelegerea firmei din punctul de vedere al comunicării corporative, ca ansamblucomplex şi intuitiv de acţiuni şi decizii, a determinat crearea a o serie de modele.
 Modelul decizional 
specific interpretării firmei din perspectivă tradiţionalistă. Firmaeste aici emiţătorul unic, raţional al mesajelor comunicaţionale. Mesajele comunicaţionaleerau analizate din perspectivă statică, fiind orientate strict spre maximizarea obiectivelor urmărite. Nu sunt luate în considerare posibilitatea unor noi oportunităţi de afaceri şimodul în care ar trebui îşi orienteze firma managementul strategic. Interpretareacomunicaţională a acestui model are la bază raportul optim dintre cost şi eficacitate, înevaluarea rezultatelor firmei.
 Modelul organizaţional 
dezvoltă atitudinea corporativă a firmei. Aici decizia strategicădevine rezultanta fluxului comunicaţional în formă stelară, flux comunicaţional specificfirmelor moderne. Strategia manageriaşi mix-ul comunicaţional sunt aici, cele douătrăsături dominante ale comunicării corporative.
 Modelul politic
este utilizat atuncind are loc o îmbinare a obiectivităţii cusubiectivitatea în interpretarea procesului comunicaţional-decizional al firmei. Modelul politic are la bapolitica de comunicare a firmei, unde este necesaîmbinareacomunicării corporative interne (relaţia firmă-angajaţi) cu comunicarea corporativă externă

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andrei Balanescu liked this
iuliana_neamtu liked this
Georgiana Ica liked this
Ion Janina liked this
Manuela liked this
Manuela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->