Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Utdrag ur boken "Drottningens hemlighet"

Utdrag ur boken "Drottningens hemlighet"

Ratings: (0)|Views: 38 |Likes:
Published by Aftonbladet
Läs ett utdrag ur Johan Åsards bok "Drottningens hemlighet".
Läs ett utdrag ur Johan Åsards bok "Drottningens hemlighet".

More info:

Published by: Aftonbladet on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

 
248
| Drottningens hemlighet 
Sanningen om Sommerlath?
Stra förl 2012 nsedes doningens uedning på ny.
Från att ha varit en text publicerad på kungahusets hemsida i erauppdaterade versioner hade den nu omarbetats till att likna en bok 
med ikig säning, ubike och ooge och bide på doku-
ment. ”Boken” publicerades i
PDF 
-format på kungahusets hemsida
och hade titeln
De glömda dokumenten
.
 Texten i den här nya versionen var bearbetad och försedd med en
de kompeeing. Ny v  doningen hde skivi e -
ord och ett efterord. Dessutom framträdde hon i en lmad sekvens
på hemsidn dä hon h e nnde. I nnde gjode hon
för första gången sedan våra ursprungliga program publicerades en
tydlig markering av sitt förhållningssätt till nazismen.
”Nazismen var och är fruktansvärd. Med avsky och sorg tänker jagpå det omänskliga, brutala sätt på vilket man behandlade det judiska
oke. De bevdes : sin mänskig äighee, sin idenie,
sin värdighet och sin rätt till livet. Det får inte hända igen”, sade hon.
I ode kde hon hu hon änke nä hon dog igånguedningen. Hon skev  hon v s besuen  å m sn-
ningen om sin fars förutna, även om den var obehaglig.
”Hde min  de i de ohyggig gäning som i nzismensnmn ikdes mo judn och nd? Vd inneb de  hn
 var medlem i nazistpartiet? Fanns det i min familj en dold hemlig-het? Vad hade egentligen hänt då, för drygt 70 år sedan? Frågornaträngde sig på. Jag måste få svar, jag måste få veta”, skrev hon och
Inlaga Drottningens hemlighet 18 sep ORIG.indd 2482013-10-08 16:17:02
 
Sanningen om Sommerlath? 
| 249
lade till: ”Jag är lättad nu när jag har fått fram de glömda dokumen-ten i ljuset som berättar om min far och Ems öde.”
Drottningen var alltså lättad. Hon hade funnit att hennes far inte
 varit en del av nazismens ondska. Tvärtom. I den nya versionen av 
uedningen hävdde hon med ännu se ems än idige 
hennes far agerat rättfärdigt i en ondskefull tid.
”Genom den vä genomänk och genomd byesäenhjäpe min  de co, medvee och kiv, en sss judisk mn  ämn Tysknd och gv honom de usäning som
krävdes för att starta ett nytt liv i Brasilien”, skrev hon i förordet.Nu gick hon också ett steg längre genom att oentligt påstå detsom hon tidigare bara skrivit i sina mail, att Walther Sommerlathgjorde detta med risk för sitt eget liv.
”De v en skickig genomd och mycke vågd pn. I våg-
skåen åg de vå männens och des mijes iv. Em Wechse
och Whe ommeh måse h i på vnd i hund
procent. De klarade att hålla den nödvändiga, och mycket riskabla,kontakten i en tid med helt andra, ytterst begränsade kommunika-tionsmöjligheter. De gjorde det i länder som styrdes med järnhandav diktatorerna och antisemiterna Getúlio Vargas, president i Bra-silien, och Adolf Hitler, rikskansler i Tyskland.”
Den ny vesionen v uedningen inneh inge ny i sk nä de
gällde de grundläggande frågorna om Walther Sommerlaths nazism
ee äen med Em Wechse. Tien ”De gmd dokumenen”syde på de bsiinsk dokumen om byesäen som edn i-
dige gis m. Men nä jg ide ie noggnne uppäcke
 jag att den faktiskt innehöll ny information. Och det av ganska häp-
nadsväckande slag. Det handlade om uppgifter som faktiskt skapade
ökad klarhet i frågan om hur Em Wechsler ck visum till Brasilien.
Mäkig nog v de uppgie som de väemo doningens
Inlaga Drottningens hemlighet 18 sep ORIG.indd 2492013-10-08 16:17:02
 
250
| Drottningens hemlighet 
egen slutsats. På andra vägar får jag senare också fram uppgifter som
 vis  Whe ommeh bede beydig minde  bi-
ken än vad som tidigare varit känt och att han förvärvade marken iBrasilien på ett annat sätt än vad som påstås i utredningen.Det som inledningsvis väcker mitt intresse är en mening på sidan
oon i uedningen, i e vsni om Em Wechses ves i
Brasilien.”Ett starkt stöd hade han av sin dotter Ilse, som den 19 december
1938 hde vädj hos bsiinsk uikesminiseie om hjäp 
ställa ut visum för fadern, och den 17 februari 1939 ck ambassadeni Berlin uppdrag att ordna visum”, skriver Erik Norberg.
De ä . B en end mening. Men vd beyde den? I enono hänviss i vå dokumen. De så  de en dokumen-e  koespondens men Ise Wechse och de bsiinskuikesminiseie den 19 decembe 1938. De nd dokumene
rör korrespondens mellan utrikesministeriet och den brasilianskabeskickningen i Berlin.I det första dokumentet ber Ilse att det brasilianska konsulatet iBerlin ska utfärda visum till hennes far, som hon omnämner med
förnamnet Ernst. Hon anger sin sin egen adress i São Paulo till Rua
de Abril 53, samma adress som Em Wechsler senare kommer attuppge i passagerarlistan på Antonio Delno.
Det andra dokumentet visar att det brasilianska konsulatet i Ber-
in å ode v de bsiinsk uikesminiseie  uäd e
 visum till honom. Ordern är daterad den 17 februari 1939. Det står
ingenting angivet om skälen till utfärdandet. Däremot framgår det
att han ges möjlighet att resa in i Brasilien era gånger. På modernt
språkbruk handlar det om ett så kallat multipelt visum.
De s dokumene vis så – ine he vånnde – 
Ilse agerade för att hjälpa sin far att få visum. Det andra dokumen-
Inlaga Drottningens hemlighet 18 sep ORIG.indd 2502013-10-08 16:17:02

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->