Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
thirumurai-4-1

thirumurai-4-1

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by prasathkrp

More info:

Published by: prasathkrp on Jul 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
***
tEvAram of tirunAvukkaracu cuvAmikaLtirumuRai 4 part - 1Poems (1- 487) ***¾¢Õ¿¡×ì¸ÃÍ ÍÅ¡Á¢¸û «ÕǢö¾§¾Å¡Ãô À¾¢¸í¸û ¿¡ý¸¡õ ¾¢ÕÓ¨ÈÓ¾ü À̾¢ À¡¼ø¸û (1-487)
***Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)Etext preparation: Dr. Thomas Malten and colleagues, Univ. of Koeln, Germany;Proof-reading: Mr. P.K. Ilango, Erode, Tamilnadu, IndiaEtext prep in pdf format: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandThis pdf file is based on TSCInaimathi font embedded in the file.Hence this file can be viewed and printed on all computer platforms:(Windows, Macintosh and Unix) without the need to have the font installed in your computer.© Project Madurai 2003You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
 
2 
¾¢Õ¿¡×ì¸ÃÍÍÅ¡Á¢¸û «ÕǢö¾§¾Å¡ÃôÀ¾¢¸í¸û ¿¡ý¸¡õ ¾¢ÕÓ¨ÈÓ¾ü À̾¢, À¡¼ø¸û (1 - ¿¡ý¸¡õ ¾¢ÕÓ¨È Ð Ó¾ü À¾¢¸õÀ¡¼ø¸û 4.1 ¾¢Õž¢¨¸Å£Ãð¼¡Éõ1104.2 ¾¢Õ즸ÊÄżţÃð¼¡Éõ11204.3 ¾¢Õ¨Å¡Ú21314.4 ¾¢ÕÅ¡å÷32414.5 ¾¢ÕÅ¡å÷ôÀƦÁ¡Æ¢42514.6 ¾¢Õì¸Æ¢ôÀ¡¨Ä52614.7 ¾¢Õ²¸õÀõ62714.8 º¢Å¦ÉÛ§Á¡¨º72814.9 ¾¢Õ«í¸Á¡¨Ä82934.10 ¾¢Õ즸ÊÄÅ¡½÷941034.11 ¿ÁšÂôÀ¾¢¸õ1041134.12 ¾¢ÕôÀÆÉõ1141234.13 ¾¢Õ¨Å¡Ú1241334.14 ¾ºÒá½õ1341444.15 À¡Å¿¡ºò¾¢ÕôÀ¾¢¸õ1451554.16 ¾¢ÕôÒ¸æ÷1561654.17 ¾¢ÕÅ¡å÷ - «Ã¦¿È¢1661764.18 Å¢¼ó¾£÷ò¾¾¢ÕôÀ¾¢¸õ1771864.19 ¾¢ÕÅ¡å÷1871974.20 ¾¢ÕÅ¡å÷1982074.21 ¾¢ÕÅ¡å÷¾¢ÕÅ¡¾¢¨ÃôÀ¾¢¸õ2082174.22 §¸¡Â¢ø2182284.23 §¸¡Â¢ø2292384.24 ¾¢Õž¢¨¸Å£Ãð¼¡Éõ2392484.25 ¾¢Õž¢¨¸Å£Ãð¼¡Éõ2492584.26 ¾¢Õž¢¨¸Å£Ãð¼¡Éõ2592684.27 ¾¢Õž¢¨¸Å£Ãð¼¡Éõ2692774.28 ¾¢Õž¢¨¸Å£Ãð¼¡Éõ2782834.29 ¾¢Õõ¦À¡ýÀûÇ¢2842934.30 ¾¢Õì¸Æ¢ôÀ¡¨Ä2943034.31 ¾¢Õ츼ç÷3043134.32 ¾¢ÕôÀÂüê÷3143234.33 ¾¢ÕÁ¨È측Î3243334.34 ¾¢ÕÁ¨È측Î3343434.35 ¾¢ÕÅ¢¨¼ÁÕÐ3443534.36 ¾¢ÕôÀÆÉõ354363
 
3
4.37 ¾¢Õ¦¿öò¾¡Éõ3643734.38 ¾¢Õ¨Å¡Ú3743834.39 ¾¢Õ¨Å¡Ú3843934.40 ¾¢Õ¨Å¡Ú3944034.41 ¾¢Õ¡üÚòШÈ4044134.42 ¾¢ÕòÐÕò¾¢4144234.43 ¾¢Õ측ﺢ§ÁüÈÇ¢4244334.44 ¾¢Õ²¸õÀõ4344434.45 ¾¢Õ¦Å¡üÈ¢ä÷4444534.46 ¾¢Õ¦Å¡üÈ¢ä÷4544554.47 ¾¢Õì¸Â¢Ä¡Âõ4564654.48 ¾¢Õ¬ôÀ¡Ê4664754.49 ¾¢ÕìÌÚ쨸4764854.50 ¾¢ÕìÌÚ쨸486487
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
jsk60006 liked this
suresh_vfx liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->