Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Argentine Youth: An Untapped Potential?

Argentine Youth: An Untapped Potential?

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 136|Likes:
Argentina's youth are an important, but to a certain extent untapped, resource for development. Over 2 million (31 percent) have already engaged in risky behaviors, and another 1 million (15 percent) are exposed to risk factors that are correlated with eventual risky behaviors. This totals 46 percent of youth at some form of risk. This book addresses the risks faced by youth in Argentina as well as the policy options for addressing them.
Argentina's youth are an important, but to a certain extent untapped, resource for development. Over 2 million (31 percent) have already engaged in risky behaviors, and another 1 million (15 percent) are exposed to risk factors that are correlated with eventual risky behaviors. This totals 46 percent of youth at some form of risk. This book addresses the risks faced by youth in Argentina as well as the policy options for addressing them.

More info:

Publish date: Apr 21, 2009
Added to Scribd: Jul 21, 2009
Copyright:AttributionISBN:9780821379240

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2015

146

9780821379240

 
]DI WBVLM FKOE
Kvgio}joi Zby}d
 Ko Yo}kppim Pb}io}jk
K WBVLM FKOE ABYO]VZ Q]YMZ
 
K WBVLM FKOE ABYO]VZ Q]YMZ 
Kvgio}joi Zby}d
 Ko Yo}kppim Pb}io}jkl 
]DI WBVLM FKOE
Wkqdjog}bo, M/A/
 
Abpzvjgd} ª 600:]di Jo}ivok}jbokl Fkoe cbv Viaboq}vya}jbo kom Misilbpnio}"]di Wbvlm Fkoe;4;4 D Q}vii}, O/W/Wkqdjog}bo, M/A/ 60=11, Y/Q/K/Kll vjgd}q viqivsimNkoycka}yvim jo }di Yoj}im Q}k}iq bc KnivjakCjvq} Pvjo}jog8 Nkvad 600:pvjo}im bo viazalim pkpiv; 6 1 = 9 ;6 ;; ;0 0:Wbvlm Fkoe Abyo}vz Q}ymjiq kvi knbog }di nkoz vipbv}q bvjgjokllz pvipkvim cbv jo}ivokl yqi kqpkv} bc }di abo}joyjog koklzqjq fz }di Fkoe bc }di iabobnja kom vilk}im abomj}jboq bc j}q misil.bpjog ninfiv abyo}vjiq kom }b ckajlj}k}i j}q mjklbgq wj}d }di gbsivonio}q/ Qbni bc }di vipbv}qkvi pyfljqdim jo }djq qivjiq wj}d }di likq} pbqqjfli milkz cbv }di yqi bc gbsivonio}q, kom }di kak.minja, fyqjoiqq, ﬋okoajkl, kom misilbpnio} abnnyoj}jiq/ ]di nkoyqavjp} bc }djq pkpiv }divi.cbvi dkq ob} fiio pvipkvim jo kaabvmkoai wj}d }di pvbaimyviq kppvbpvjk}i }b cbvnkllz.imj}im}it}q/ Qbni qbyvaiq aj}im jo }djq pkpiv nkz fi jocbvnkl mbaynio}q }dk} kvi ob} vikmjlz kskjlkfli/]di ﬋omjogq, jo}ivpvi}k}jboq, kom aboalyqjboq itpviqqim divijo kvi }dbqi bc }di ky}dbv$q*kom mb ob} oiaiqqkvjlz viclia} }di sjiwq bc }di Jo}ivok}jbokl Fkoe cbv Viaboq}vya}jbo komMisilbpnio}"]di Wbvlm Fkoe kom j}q kc﬋ljk}im bvgkojxk}jboq, bv }dbqi bc }di Itiay}jsi Mjvia}bvqbc ]di Wbvlm Fkoe bv }di gbsivonio}q }diz vipviqio}/]di Wbvlm Fkoe mbiq ob} gykvko}ii }di kaayvkaz bc }di mk}k joalymim jo }djq wbve/ ]difbyomkvjiq, ablbvq, miobnjok}jboq, kom b}div jocbvnk}jbo qdbwo bo koz nkp jo }djq wbve mbob} jnplz koz hymgnio} bo }di pkv} bc ]di Wbvlm Fkoe bc }di ligkl q}k}yq bc koz }ivvj}bvz bv}di iombvqinio} bv kaaip}koai bc qyad fbyomkvjiq/]di nk}ivjkl jo }djq pyfljak}jbo jq abpzvjgd}im/ Abpzjog kom"bv }vkoqnj}}jog pbv}jboq bv kllbc }djq wbve wj}dby} pivnjqqjbo nkz fi k sjblk}jbo bc kppljakfli lkw/ ]di Jo}ivok}jbokl Fkoecbv Viaboq}vya}jbo kom Misilbpnio}"]di Wbvlm Fkoe ioabyvkgiq mjqqinjok}jbo bc j}q wbvekom wjll obvnkllz gvko} pivnjqqjbo pvbnp}lz }b vipvbmyai pbv}jboq bc }di wbve/Cbv pivnjqqjbo }b pdb}babpz bv vipvjo} koz pkv} bc }djq wbve, plikqi qiom k vi{yiq} wj}dabnpli}i jocbvnk}jbo }b }di Abpzvjgd} Alikvkoai Aio}iv, Joa/, 666 Vbqiwbbm Mvjsi, Mkosivq,NK 0;:61, YQK, ]il8 :74.790.4=00, Ckt8 :74.790.==70, www/abpzvjgd}/abn/Kll b}div {yivjiq bo vjgd}q kom ljaioqiq, joalymjog qyfqjmjkvz vjgd}q, qdbylm fi kmmviqqim }b}di Bc﬋ai bc }di Pyfljqdiv, ]di Wbvlm Fkoe, ;4;4 D Q}vii} OW, Wkqdjog}bo, MA 60=11, YQK,Ckt8 606.966.6=66, inkjl8 pyfvjgd}q@wbvlmfkoe/bvg/JQFO.;18 :74.0.46;1.7:6=.0iJQFO8 :74.0.46;1.7:69.7JQQO8 0691.6;61MBJ8 ;0/;9:3":74.0.46;1.7:6=.0
Ljfvkvz bc Abogviqq Ak}klbgjog.jo.Pyfljak}jbo Mk}k
Kvgio}joi zby}d 8 ko yo}kppim pb}io}jklp/ an/Joalymiq fjfljbgvkpdjakl vicivioaiq/JQFO :74.0.46;1.7:6=.0;/ Zby}d..Kvgio}jok..Qbajkl abomj}jboq/ J/ Wbvlm Fkoe/D[7::/K7K7== 600:109/6190:46..ma66600:00;406

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cuasi Cuervo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd