Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
521Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rasm Uthmani

Rasm Uthmani

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 23,501|Likes:
Published by gemaputra08

More info:

Categories:Types, Research
Published by: gemaputra08 on Jul 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

 
Amiruddin Mohd SalehSMP / OUM SEM MEI 2009
1.PENGENALAN
Mushaf Uthmani
ialah
mushaf 
atau naskhah al Quran yang ditulis semula dizaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan atas arahan beliau sendiri. Oleh keranausaha menulis
mushaf 
ini dilakukan di zaman beliau maka dipanggil
Mushaf Uthmani
iaitu disandarkan kepada nama beliau. Inilah
mushaf 
yang ada pada kita sekarang.Al-Quran yang merupakan mukjizat teragung Nabi Muhammad s.a.w. amatterpelihara dan dijaga dari segi bentuk penulisan dan bacaan. Bersama bentuk bacaanmutawatir yang diturunkan melalui malaikat Jibril, Allah juga menentukan kaedah-kaedah tertentu untuk membentuk kalimah Al-Quran. Para ulama telah mengesan beberapa kaedah penulisan kalimah-kalimah Al-Quran dan kaedah-kaedah tersebutdinamakan kaedah Rasm Uthmani.
 Rasm
atau bentuk tulisan dalam
Mushaf Uthmani
berlainan pada beberapa tempatdaripada tulisan biasa bahasa Arab. Jadi tulisan dalam
Mushaf Uthmani
dipanggil
 RasmUthmani 
.
Dalam al Quran lama cetakan Pulau Pinang, Singapura dan Thailand yangterdapat di Malaysia sebelum tahun 70an dahulu yang bernama
Quran Majid 
tulisannyadipanggil
 Rasm Imlaei
atau
Qiyasi.
SEJARAH DAN KONSEP RASM UTHMANI
Menurut ahli sejarah, penulisan al Quran bermula dari zaman Nabi Muhammads.a.w di mana sebaik sahaja Rasulullah menerima wahyu. Baginda mengarahkan penulis- penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat al Quran yang diterimanya. Antara penulis wahyutersebut ialah
 Khulafa al Rasyidin
serta sahabat baginda yang lain seperti Zaid bin Thabit.Mereka mencatat ayat-ayat al Quran tersebut pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu,tulang dan lain-lain bahan tulisan. Pada zaman khalifah Uthman bin Affan r.amemerintah, Islam telah berkembang dengan luas hingga ke negeri Sham, Kufah, Iraqdan negara-negara lain.Umat Islam yang berada di merata-rata tempat telah mempelajaridan membaca al Quran menurut kaedah-kaedah bacaan daripada para sahabat yangmasyhur di kalangan mereka.Khalifah Uthman telah membentuk satu jawatankuasa penulisan al Quran yangdiketuai oleh Zaid bin Thabit. Tugas mereka ialah membukukan al Quran, iaitu menyalin1
 
Amiruddin Mohd SalehSMP / OUM SEM MEI 2009
lembaran-lembaran al Quran yang diambil daripada Hafsah binti Umar untuk dijadikan
mushaf.
Sesudah itu, Khalifah Uthman bin Affan memerintahkan supaya dikumpulkansemua lembaran al Quran yang ditulis sebelumnya dibakar. Dengan demikian maka pembukuan al Quran pada zaman Khalifah Uthman bin Affan itu memberi faedah yang besar kepada umat Islam iaitu menyatukan kaum muslimin dalam satu bentuk 
mushaf 
yang seragam menurut ejaan dan tulisannya. Ia jua menyatukan bacaan, walupun masihterdapat kelainan bacaan tetapi bacaan tersebut tidak berlainan dengan ejaan
Mushaf Uthmani
.Kesimpulannya, ilmu
 Rasm
ialah ilmu yang membincangkan cara menulis lafaz-lafaz atau ucapan untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz, huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah, mengurang, menyambung,memisah dan menggantikan huruf. Penulisan (
rasm
) al Quran ini adalah satu sunnahRasulullah s.a.w yang diikuti secara
ijma’ 
( sepakat ) oleh seluruh ulama
mujtahidin
kerana tulisan ini adalah berbentuk 
tauqifiyyah
dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabis.a.w. Maka penggunaan tulisan
 Imlaei
atau
Qiasi
tidaklah diharuskan.2.
RASM UTHMANI DAN KEISTIMEWAANNYA. 
Sebagaimana yang telah diketahui bahawa Rasm Uthmani ialah ilmu yangmembincangkan kaedah penulisan kalimah-kalimah ayat al-Quran yang digunakan dandipersetujui oleh Saidina Uthman ketika penyalinan dan penulisan Al-Quran. Inimenunjukkan rasm ini sangat penting dipelajari dan dikaji apabila hendak membaca kitabsuci al-Quran atau menulisnya.
Antara keistimewaan Rasm Uthmani ialah
:
(1) Rasm Uthmani Bersifat Tauqifi bukan Taufiqi 
Rasm Uthmani adalah berpunca daripada bimbingan dan tunjuk ajar Rasulullahs.a.w secara langsung dan mengikut sunnah baginda s.a.w. Setiap perkara yangdikhabarkan oleh baginda sudah tentu ia datang daripada Allah s.w.t. Rasulullah s.a.w.tidak mengajar sesuatu kepada para sahabat melainkan setelah mendapat perintah wahyudaripada Allah berpandukan hadis berikut sebagai sandaran:2
 
Amiruddin Mohd SalehSMP / OUM SEM MEI 2009
دمو ،لا نسحو ،يما روعتو نيسا قرفو،ءبا صأو ،ا رحو ،ةاودا قاك رذأ هإف رسيا كذأ ى كم ضو ،يحرا دوجو ،نمحرا‘
Bermaksud : ”Gunakan dakwat, tajamkan pena, sempurnakan penulisan huruf ba’, pisahkan penulisan huruf sin, sempurnakan bulatan pada penulisan huruf mim, perindahkan kalimah Allah, panjangkan sebutan al-Rahmaan, dan lagukan bacaan al-Rahiim, letakkan pena kamu di atas telinga kirimu, maka sesungguhnya ia akanmengingatkan kamu”Kebanyakan para ulama sama ada salaf atau khalaf fakta di atas menjadi peganganuntuk berhujah tentang keistimewaannya, Ia diyakini melalui pegangan sahabat danmereka sendiri tidak pernah sama sekali mengingkarinya. Walaupun ada beberapa pendapat yang berbeza daripada kenyataan di atas, pendapat ini perlu ditolak keranakaedah penulisannya terdedah kepada kesilapan disebabkan tiada sesuatu sandaran yangmantap. Kaedah-kaedah lain juga sering berubah dan sekiranya berlaku kepada Al-Quran pasti berlaku penyelewengan yang merosakkan kalimah-kalimah seterusnya kefahamanterhadap tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang mutawatir.Ada juga sebahagian ulama yang menyatakan bahawa format penulisan al-Qurandalam mushaf Uthmani hanya merupakan ijtihad para sahabat Nabi, tidak bersifat tauqifi.Pada mereka tidak ada nas yang jelas baik berupa ayat al-Quran atau pun as-Sunnah yangmenunjukkan secara khusus adanya kewajipan menulis al-Quran berdasarkan format atau pola penulisan tertentu.
(2). Rasm Uthmani Menjadi Sebahagian Rukun Bacaan Al-Quran
Membaca Al-Quran adalah sesuatu yang digalakkan dalam Islam dan akanmendapat ganjaran kepada yang membacanya. Setiap pembacaan yang mendapatganjaran ialah pembacaan yang menepati rukun. Ulama bersepakat rukun bacaan Al-Quran ada tiga dan salah satunya ialah menepati salah satu mushaf-mushaf Uthmani samaada mushaf yang dihantar ke Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam atau mushaf Imamyang disimpan oleh Saidina Uthman sendiri. Pembacaan yang tidak menepati rukundikira
 syaz 
atau bacaan yang ditolak. Ulama bersepakat tidak mengakui “quraniyyat”3

Activity (521)

You've already reviewed this. Edit your review.
ilyasak86 added this note
rasm uthmani
Affan ToYek liked this
ilyasak86 liked this
Azrina Marwan liked this
Qaseh Nurhidayah liked this
Sidik Muhamad Zen liked this
Aida Abdullah Hadi added this note
terima kasih. semoga usaha murni ini mendapat barakah. izinkan say guna
Zunidah Ibrahim liked this
Ct Norgha liked this
idzan02 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->