Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
25Activity
P. 1
Legendas Yorùbá Por M. I. Ogumefu, B.A 1929

Legendas Yorùbá Por M. I. Ogumefu, B.A 1929

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 779 |Likes:
Published by oba leti
Libro en idioma Español que habla de varias historias tradicionales de los pueblos yoruba parlantes.

Books in Spanish language spoken in several traditional stories of the Yoruba-speaking peoples.


Libro en idioma Español que habla de varias historias tradicionales de los pueblos yoruba parlantes.

Books in Spanish language spoken in several traditional stories of the Yoruba-speaking peoples.


More info:

Published by: oba leti on Jul 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

 
Aihiebjs ]f|ýlê %Tf|%K% M% Fhykicy ! L%J %^Afeb|is! :=<=[%Afeb|is%T|iesj _`iabfe%Jiembj Ef|r`ykli|ajeb! X%O% <t% MMM%T|ÿafhf%
Ie afs rmiktfs kfbi|efs efsfr|fs `ikfs iktiwjbf j t|isrj| ëermkj jrieomÿe j afs migfs oyierfs cfaoaÿ|mofs! efmeierjbfs tf| ye `fkl|i! ti|f ti|rieiomieris j afs tyilafsieri|fs> ef iso|mrfs! ti|f oferjbfs bi tjb|is j `mgfs! } tjsjbfs bi yef j fr|fs! tf| oieriej|is bi júfs%Ajs ai}iebjs i `msrf|mjs bi `jbjs ie isri aml|f ti|rieioie ja tjës
]f|ýlê
bia _y| 
Emhi|mj
% Iaafs |iajrje ajs jiery|js bi`fkl|is } jemkjais! } r|jrje bi iptamoj| afs kmsri|mfs bi aj Ejry|jaiwj! tf| zyí ajs Kygi|is rmieie ia Tiaf Aj|hf! Oÿkfia Aiftj|bf flryf sys Kjeo`js! } jsë ie jbiajeri% Ajkj}f|ëj bi iaafs meoay}i jahyejs ojeomfeis ky} migjs! ti|físrfs ef tyibie jzyë si| bjbfs tf| ofktairf%
 
 Efsfr|fs ef bilikfs tiesj| zyi ajs `msrf|mjs sfeomierëcmojkieri i|bjbi|js> iaajs o|iomi|fe cyi|j bi ajmkjhmejomÿe bi ajs ti|sfejs! } tj|j afs joryjais! t|fljbf`io`fs efsfr|fs bilikfs km|j| ie eyisr|fs aml|fs+riprf% Efsfr|fs aiikfs isrfs oyierfs+cfaoaÿ|mofs tf| sy
t% MS
+f|mhmejambjb } `ykf|! tf| sy smktjrëj ofe aj Ejry|jaiwj! } tf|zyi efsfr|fs ieofer|jkfs ie iaafs ajs mbijs i mbijais! efsÿaf bi ye `fkl|i! smef bi aj |jwj%Ajs ai}iebjs ipt|isje efomfeis t|mkmrmjs bia bi|io`f } biakja! } ie isrf iaafs ojie ljgf aj eyij ef|kj zyi ajO|msrmjebjb `j tyisrf tj|j eyisr|js joomfeis% Ofkf yej|ihaj! sme iklj|hf! ia kjaf is ojsrmhjbf } ia lyief is t|ikmjbf> } zyi! efsfr|fs siermkfs! zyi isrf is ofkf bili|ëjsi|% ªEfsfr|fs tfbikfs aaf|j| j aj kyi|ri bi aj l|mlfeisojRf|ryhj! ti|f efsfr|fs siermkfs zyi iaaj ki|ioi sy bisrmef*
t% SO feriembfs% 
Têh%
M
% Ia |imef bi afs
]f|ýlê
% ;
:MM
% Oÿkf ajs kj|ojs r|mljais aaihj|fe j si| ysjbjs% ;
<MMM
%
Jnmrm
ia ojwjbf|% ;
?MS
% Ojeomfeis bi tjaf% ;
9
 
S
% Tf| zyí ajs kygi|is rmieie ia tiaf aj|hf% ;
3SM
% Tf|zyí ia tyilaf aaf|j ‑Aj|hj mbj ja \i}* , oyjebf iar|yief smhyi ja |iaêktjhf% ;
8SMM
% Ia
Faịcme
} ia |jrÿe% ;
=SMMM
% Ia ê|lfa
M|fnf
% ;
::MP
% Ia ojwjbf| } ia bikfemf
Tfaf
! f!
F|msj
 
Fnf
% ;
:<P
%
Kf|ẽkm
% ;
:2PM
% Ia ky|omíajhf% ;
:8PMM
% Ia `fkl|i+Aiftj|bf% ;
:0PMMM
% Ia têgj|f+jhyj% +
Têh% <4PMS
% Ajs `f|kmhjs } ia risf|f% ;
<:PS
% Ajs fois bi têgj|fs% ;
<3PSM
% Afs r|is kjhfs% ;
<0PSMM
%
Msịnye
} ia lili% ;
?:PSMMM
% Afs `i|kjefs hikiafs% ;
??PMP
% Oÿkf ia aiftj|bf ofesmhymÿ sys kjeo`js% ;
?3PP
% Fr|j `msrf|mj bi aiftj|bf } sys kjeo`js% ;
?8PPM
% Aj ojliwj% ;
?0PPMM
%
Fai
} ajs `f|kmhjs% ;
24t% SM
Têh%
PPMMM
% Aj Lfj+Ofesr|morf|j% ;
2<PPMS
%
Fay|felm
% ;
2?PPS
% Ia ti|sfeja bi
F|je}je
% ;
23PPSM
% Ia ofc|i bia iaicjeri% ;
20PPSMM
% Ia sio|irf bi aj oisrj bi tisoj|% ;
2=PPSMMM
% Afs bmiw f|cil|is% ;
9:PPMP
% Aj faaj bi ofomej% ;
99

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Patri Nievas liked this
João Toji liked this
Patri Nievas liked this
Orlando Toymil liked this
Uã Flor Do Nascimento added this note
Estimado Oba Leti... Soy un estudioso de la cultura yoruba y me gustaria de tener una copia de esto libro. Si no es problema me gustaria de poder bajar a esto libro. Muchas Gracias. wanderson wandersonn@gmail.com
Luis Oliva liked this
por favor como hago para bajar este documento, alguien que me oriente gracias

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->