Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cr 6-2013 Practica

Cr 6-2013 Practica

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Rada Ioan
COD DE PRACTICA LUCRARI DE ZIDARIE
COD DE PRACTICA LUCRARI DE ZIDARIE

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Rada Ioan on Oct 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

 
1
 COD DE PRACTIC
Ă
PRIVIND EXECUTAREA
Ş
I URM
Ă
RIREA EXECU
Ţ
IEI LUCR
Ă
RILOR DEZID
Ă
RIE
Redactarea II2013
 
2
CUPRINS
CAPITOLUL 1. OBIECT, DOMENIU DE APLICARECAPITOLUL 2. DEFINI
Ţ
II, NOTA
Ţ
II, SIMBOLURI, PRESCURT
Ă
RI, DOCUMENTEDE REFERIN
ŢĂ
 2.1. Defini
ţ
ii2.1.1. Tipuri de zid
ă 
rii2.1.2. Tipuri de pere
ţ
i de zid
ă 
rie2.1.3. Tipuri de mortare2.1.4. Tipuri de elemente de zid
ă 
rie2.1.5. Tipuri de elemente auxiliare2.1.6 Tipuri de aditivi2.2. Documente de referin
ţă 
 2.2.1. Standarde2.2.2. Reglementari tehniceCAPITOLUL 3. DOCUMENTA
Ţ
IA TEHNIC
Ă
PENTRU EXECU
Ţ
IA LUCR
Ă
RILOR DEZID
Ă
RIE
 
3.1 Descrierea general
ă 
a lucr
ă 
rilor de zid
ă 
rie prev
ă 
zute în proiect3.1.1. Tipuri de zid
ă 
rie3.1.2. Pere
ţ
i exteriori3.1.3. Pere
ţ
i interiori3.1.4. Materiale pentru zid
ă 
rie3.1.4.1. Elemente pentru zid
ă 
rie3.1.4.2. Mortar3.1.4.3. Materiale auxiliare3.2. Prevederi de verificare
ş
i controlCAPITOLUL 4. CONDI
Ţ
II TEHNICE DE CALITATE PENTRU MATERIALE
Ş
IPRODUSE PENTRU ZID
Ă
RIE4.1. Condi
ţ
ii tehnice pentru elemente de zid
ă 
rie4.2. Condi
ţ
ii tehnice pentru mortare de zid
ă 
rie4.2.1 Condi
ţ
ii tehnice pentru mortar de uz general (G)4.2.1.1. Prevederi pentru materiale preparate industrial
ş
i semifabricate industrial4.2.1.2. Prevederi pentru mortare preparate la
ş
antier4.3. Condi
ţ
ii tehnice pentru materiale auxiliare pentru zid
ă 
rie4.3.1. Condi
ţ
ii tehnice pentru bride, console, ancore4.3.1.1 Materiale4.3.1.2 Protec
ţ
ia anticoroziv
ă 
 4.3.2 Condi
ţ
ii tehnice pentru buiandrugi prefabrica
ţ
i4.3.2.1 Materiale4.3.2.2 Dimensiuni
ş
i toleran
ţ
e4.3.2.3 Protec
ţ
ia anticoroziv
ă 
 4.4 Condi
ţ
ii tehnice pentru betoane4.4.1 Specifica
ţ
ii tehnice pentru betoanele elementelor de confinare4.4.2 Condi
ţ
ii tehnice pentru grout (mortar – beton)4.5. Condi
ţ
ii tehnice pentru arm
ă 
turile din rosturile zid
ă 
riei
ş
i din elementele de confinare
 
3CAPITOLUL 5. CONDI
Ţ
II TEHNICE PENTRU EXECUTAREA LUCR
Ă
RILOR DEZID
Ă
RIE ÎN
Ş
ANTIER5.1. Transportul, depozitarea
ş
i manipularea materialelor pentru zid
ă 
rie5.1.1 Elemente pentru zid
ă 
rie5.1.2 Lian
ţ
i5.1.3 Elemente auxiliare5.1.4 Buiandrugi prefabrica
ţ
i5.1.5 Materiale de izolare/ruperea capilarit
ăţ
ii5.1.6 Agregate5.1.7 Arm
ă 
turi5.2 Execu
ţ
ia lucr
ă 
rilor de zid
ă 
rie5.2.1 Opera
ţ
iuni preg
ă 
titoare5.2.1.1 Instrumente pentru asigurarea
ş
i controlul preciziei execu
ţ
iei5.2.2 Execu
ţ
ia lucr
ă 
rilor de zid
ă 
rie5.2.2.1 Execu
ţ
ia pere
ţ
ilor din zid
ă 
rie nearmat
ă 
 5.2.2.2 Execu
ţ
ia pere
ţ
ilor din zid
ă 
rie confinat
ă 
 5.2.2.3 Execu
ţ
ia pere
ţ
ilor din zid
ă 
rie cu inim
ă 
armat
ă 
 5.2.2.4 Execu
ţ
ia pere
ţ
ilor din zid
ă 
rie înr
ă 
mat
ă 
în cadre din beton armat sau de o
ţ
el5.2.2.5 Execu
ţ
ia zid
ă 
riei cu rosturi sub
ţ
iri5.2.3 Rostuirea zid
ă 
riei5.2.3.1 Rostuirea în timpul execu
ţ
iei5.2.3.2 Rostuirea la zid
ă 
ria existent
ă 
 5.2.4 Montarea buiandrugilor prefabrica
ţ
i5.2.5 Prevederi speciale pentru execu
ţ
ia în condi
ţ
ii climatice dificile5.2.5.1 Execu
ţ
ia pe timp friguros5.2.5.2 Protec
ţ
ia zid
ă 
riei pe timp friguros5.3 Execu
ţ
ia zid
ă 
riei în condi
ţ
ii de expunere speciale5.4 Protec
ţ
ia zid
ă 
riei dup
ă 
execu
ţ
ie5.5 Precizia geometric
ă 
a lucr
ă 
rilor de zid
ă 
rieCAPITOLUL 6. VERIFICAREA/CONTROLUL EXECU
Ţ
IEI LUCR
Ă
RILOR DE ZID
Ă
RIE6.1 Categorii de control
ş
i frecven
ţ
a controlului6.2 Verificarea documentelor6.3 Verificarea lucr
ă 
rilor prealabile6.4 Verificarea materialelor înainte de punerea în oper
ă 
 6.4.1 Elemente pentru zid
ă 
rie6.4.2 Mortare6.4.3 Elemente auxiliare6.4.4 Verificarea materialelor pentru izolare/ruperea capilarit
ăţ
ii6.4.5 Arm
ă 
turi pentru zid
ă 
rie
ş
i elementele pentru confinare6.5 Verificarea execu
ţ
iei6.5.1 Verific
ă 
ri în timpul execut
ă 
rii lucr
ă 
rilor6.5.1.1 Verificarea opera
ţ
iilor de zid
ă 
rie6.5.1.2 Verificarea mortarelor6.5.1.3 Verificarea pozi
ţ
ion
ă 
rii, dimensiunilor
ş
i arm
ă 
turii elementelor de confinare6.5.1.4 Verificarea montajului elementelor auxiliare6.5.1.5 Verificarea montajului materialelor pentru ruperea capilarit
ăţ
ii6.5.1.6 Verificarea preciziei geometrice6.5.2 Verific
ă 
ri la încheierea unei faze de lucru6.5.3 Verific
ă 
ri la recep
ţ
ia lucr
ă 
rilor de zid
ă 
rie

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->