Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Implikasi ISO Terhadap Pen Gurus An Masa Kendiri Pensyarah Di UTHM

Implikasi ISO Terhadap Pen Gurus An Masa Kendiri Pensyarah Di UTHM

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 1,668|Likes:
Published by owencelup10

More info:

Categories:Types, Research
Published by: owencelup10 on Jul 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2011

pdf

text

original

 
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
 
JUDUL
: ________________________________________________________________ 
 
Saya ________________________________________________________________ (HURUF BESAR)mengaku membenarkan tesis (Sarjana Muda/Sarjana /Doktor Falsafah)* ini disimpan diPerpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:1.Tesis adalah hakmilik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.2.Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja.3.Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi.4.**Sila tandakan (
)(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan
SULIT
atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktubdi dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) 
TERHAD
(Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukanoleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)
TIDAK TERHAD
 Disahkan oleh: ___________________________ __________________________(
TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)
Alamat Tetap: 
LOT 334, KG CHEH HULU, KATI, P.M DR WAN MOHD RASHID B. WAN AHMAD33020, KUALA KANGSAR, PERAK.
 Tarikh:
 _______________________ 
Tarikh:
 _______________________ 
CATATAN:*Potong yang tidak berkenaan.**Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak  berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali tempoh tesis ini perludikelaskan sebagai atau TERHAD.
Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah doktor Falsafah dan Sarjana secaraPenyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan,atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).SESI PENGAJIAN
: SEMESTER II 2006/2007AHMAD ZAWAWI BIN ZULKIFLI (800929-08-5513)IMPLIKASI I.S.O TERHADAP PENGURUSAN MASA KENDIRIPENSYARAH DI U.T.H.M
 
“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya iniadalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah SarjanaPendidikan Teknik dan Vokasional.”Tandatangan :.................................................……………………. Nama Penyelia :
PM DR WAN MOHD RASHID B WAN AHMAD
Tarikh :…………………….
 
IMPLIKASI ISO TERHADAP PENGURUSAN MASA KENDIRIPENSYARAH DI UTHMAHMAD ZAWAWI BIN ZULKIFLILaporan projek ini dikemukakansebagai memenuhi sebahagian daripada syaratpenganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan VokasionalFakulti Pendidikan TeknikalUniversiti Tun Hussein Onn MalaysiaAPRIL , 2007

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
asijasa liked this
suhaila liked this
Asfa Ryza liked this
zainsemporna liked this
mdsharin liked this
azizi03 liked this
sothirani liked this
winle liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->