P. 1
Uluslar Arası Özel Çorbalar.pdf

Uluslar Arası Özel Çorbalar.pdf

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Hakan Kağan

More info:

Published by: Hakan Kağan on Oct 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
Y
İ
YECEK 
İ
ÇECEK H
İ
ZMETLER 
İ
ULUSLAR ARASI ÖZEL ÇORBALAR 
811ORK037
Ankara, 2011
 
Bu modül, mesleki ve teknik e
ğ
itim okul/kurumlar 
ı
nda uygulanan ÇerçeveÖ
ğ
retim Programlar 
ı
nda yer alan yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik olarak ö
ğ
rencilere rehberlik etmek amac
ı
yla haz
ı
rlanm
ış
bireysel ö
ğ
renmemateryalidir.
Millî E
ğ
itim Bakanl
ığı
nca ücretsiz olarak verilmi
ş
tir.
PARA
İ
LE SATILMAZ.
 
iAÇIKLAMALAR ........................................................................................................iiG
İ
İŞ
...........................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.........................................................................................31. ÖZEL ÇORBALAR.................................................................................................31.1. Farkl
ı
Uluslar 
ı
n Mutfak Kültürü.......................................................................31.2. Farkl
ı
Uluslar 
ı
n Çorba Kültürü.........................................................................41.3. Özel Çorba Haz
ı
rlamada Kullan
ı
lan Araçlar ve Gereçler.................................51.4. Özel Çorbalar 
ı
n Özellikleri...............................................................................51.5. Farkl
ı
Uluslara Ait Özel Çorba Çe
ş
itleri...........................................................61.5.1. Örnekler ve Baz
ı
lar 
ı
n
ı
n
İş
lem Basamakla
ı
...............................................61.6. Çorbalar 
ı
n Asl
ı
na Uygun Garnitürlerinin Haz
ı
rlanmas
ı
ve Servisi................19ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.........................................................................22Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2.......................................................................................252. SO
Ğ
UK ÇORBALAR ...........................................................................................252. 1. So
ğ
uk Çorbalar 
ı
n Özellikleri .........................................................................252.2. So
ğ
uk Çorba Haz
ı
rlamada Kullan
ı
lan Araçlar ve Gereçler............................262.3. So
ğ
uk Çorba Haz
ı
rlamada Dikkat Edilecek Noktalar.....................................262.4. So
ğ
uk Çorba Çe
ş
itleri .....................................................................................262.4.1. Örnekler ve
İş
lem Basamakla
ı
....................................................................272.5. So
ğ
uk Çorbalar 
ı
n Garnitürleri ve Servis
Ş
ekilleri ..........................................39UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...................................................................................40ÖLÇME DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...............................................................................42CEVAP ANAHTARLARI.........................................................................................46KAYNAKLAR...........................................................................................................47
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->