Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ЗА ДОБРАТА НАСТАВА И ДОБ РИОТ НАСТАВНИК,web

ЗА ДОБРАТА НАСТАВА И ДОБ РИОТ НАСТАВНИК,web

Ratings: (0)|Views: 805 |Likes:
Published by Zoran Shterjov
Подарок книга од Зоран Штерјов. Се надевам ќе ви користи.
Подарок книга од Зоран Штерјов. Се надевам ќе ви користи.

More info:

Published by: Zoran Shterjov on Oct 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

 
 
Za Dobrata NastavaiDobriot Nastavnik
Prof. Zoran {terjov
 
Pronajdete gi Va[ite kvaliteti 
Imam celosen uvid vo nastavnite planovi i programi
 
 Pravilno go ocenuvam kvalitetot na nastavnite planovi i programi
 
 Gi prilagoduvam nastavnite planovi i programi sprema mo`nostitena u~enicite
Gi poznavam site aspekti na vospitno - obrazovniot proces
Imam izgraden stav kon vospitanieto i obrazovanieto vo celina
Jas sum ekspert za nastava po predmetot {to go predavam
Gi razbiram sodr`inite od nastavnata materija i pravilno gi posta- vuvam celite
Imam odli~ni podgotovki za ~as
Na ~asot, preku jasni instrukcii, vo celost gi ispolnuvam postave-nite celi
Postavuvam novi celi za u~ewe
Poseduvam odli~ni ve{tini za predavawe
Primenuvam IKT vo nastavata i drugi pomo{ni sredstva
Poznavam i koristam razni formi i metodi za nastava
 
 Promoviram i sproveduvam dijalog za vreme na ~asot
Vodam smetka za samoreguliranoto u~ewe na u~enicite
Imam celosna kontrola vrz rabotata na u~enicite za vreme na ~a- sot
Koristam odli~ni primeri i zada~i so ednakva te`ina
Jasno i razbirlivo gi prenesuvam potrebnite informacii
Jas sum ekspert za predavawe proceduri i fakti
Imam dobra pedago{ka i psiholo{ka podgotovka
Str. 1 
Imam profesionalen odnos kon u~enicite i rabotata
 
 Steknav respekt preku cvrsta disciplina i odredena strogost
Postavuvam isklu~itelni pravila za odnesuvawe i se dr`am do niv
 
 Jas sum po~ituvan od kolegite i zaednicata
Gi sledam postavenite standardi i kodeksot za odnesuvawe na na- stavnici
Pristojno izgledam i pristojno se odnesuvam za vreme na ~asot
 
 Profesionalno se odnesuvam za vreme na ~asot i nadvor od u~i- li{teto
Sekoga{ sum na pristojna oddale~enost od u~enicite
 
 Jas sum strog, principielen i discipliniran nastavnik
Pravilno gi identifikuvam potrebite na u~enicite
 
Redovno gi proveruvam znaewata i postigawata na u~enicite
Go sledam napredokot i podobruvaweto na u~enicite
Primenuvam razni formi na ocenuvawe
Ne pravam razlika me|u etni~ka i polova pripadnost
Gi podobruvam znaewata na u~enicite preku dopolnitelna i dodatnanastava
Vklu~en sum vo vonu~ili{ni aktivnosti
Im pomagam i na drugite nastavnici vo svojata rabota
Redovno razmenuvam iskustva
 
 Jas sum progresiven, inovativen, entuzijast i profesionalno se na-dograduvam
Odli~en menaxer na vremeto, odli~en menaxer vo u~ilnicata 
Gi izvr{uvam site obvrski sprema u~enicite i administracijata
Str. 2
 
Za po~etok 
 Od moeto li~no iskustvo vo nastavnata praktika, od iskustvata na pove}e moi kolegi, od mnogubrojnite diskusii so u~enicite i prelistu- vani stotici internet stranici, }e se obidam da navedam del od karak- teristikite na
 
Dobrata nastava 
 
i da Vi go predstavam, sekako spo- red moe viduvawe, likot na nastavnikot za koj u~enicite }e re~at deka toj e
Najdobar nastavnik.
 Minuvaj}i niz vospitno - obrazovniot proces, samo nekolku nastav-nici }e ostavat svetla traga vo `ivotot na u~enicite, i samo niv u~eni- cite }e gi pametat kako isklu~itelni li~nosti. Koi se tie, kakvi kvali- teti poseduvaat, kako se odnesuvaat sprema u~enicite, kolegite i zaed-nicata, kako tie gi motiviraat u~enicite da rabotat mnogu pove}e i daostvaruvaat poslo`eni celi, a od druga strana niv u~enicite najmnogu gi sakaat? Definiraweto na kvalitetite na
Dobriot nastavnik 
ne e ed-nostavno. Nekomu mu se dopa|a kreativnosta na nastavnikot, no drugi sa-kaat discipliniran i profesionalen odnos za vreme na ~asot. Sepak bezogled na razlikite vo pogled na nivniot na~in na rabota, na interakcija so u~enicite i bez ogled na postignuvawata na u~enicite, dobrite na- stavnici imaat ne{to zaedni~ko. Tie, kako lu|e so izgraden li~en iden- titet, na nekoj na~in se povrzuvaat so u~enicite, gi povrzuvaat u~enici- te me|u sebe i sekoj od niv so predmetot {to go u~at.
Dobrite nastavnici se liderite na vistinskata misija  na obrazovniot sistem i negovite promeni.
Str. 3
 Tie se klu~ot na znaeweto na u~enicite, obrazovnite reformi, dizajnotna nastavnite planovi i
 
 programi i nivnata implementacija, satisfakcijaza roditelot i okolinata. Tie se onie od koi novite nastavnici trebada u~at ve{tini, odnos kon u~enicite, principi koi }e im pomognat za podobruvawe na nivnata nastavna praktika.
 
 Na dene{nite generacii na u~enici im e potrebna
Dobrata na- stava 
 .. Taa ne e za tehnikata, ne e za toa kolku nie nastavnicite znaemei za na{ite ve{tini, taa ne e za postignatite rezultati, ne e za nastava- ta preku kompjuteri, taa e pove}e za na{ite stavovi, za na{ata posvete-nost i qubov kon nastavata, za vlo`uvaweto vo na{ata rabota, za odno- sot i gri`ata kon u~enicite, za po~ituvaweto, doverbata, .....
Str. 4

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Atanaska Ristova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->