Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013_06_17_2900_CV_The_le_du_thi_DHQG_13

2013_06_17_2900_CV_The_le_du_thi_DHQG_13

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Thắng Trần

More info:

Published by: Thắng Trần on Oct 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

text

original

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯNG ĐI HC KHOA HC TNHIÊNĐc lp - Tdo - Hnh phúc
Số: 2900 /KHCNV/v: Gửi công trình dự thi Giải thưởng“Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc củasinh viên Đại học Quốc gia năm học 2012-2013”
 Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2013
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vịThực hiện quyết định số 2511/QĐ-KHCN ngày 10/6/2013 của Hiệu trưởngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên về danh sách công trình được dự thi Giảithưởng “Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên Đại học Quốc gianăm học 2012-2013” và công văn số 1982/ĐHQGH-KHCN ngày 12/6/2013 củaĐại học Quốc gia Hà Nội về việc một số quy định trong việc tổ chức Giải thưởng“Công trình NCKH xuất sắc của sinh viên” ĐHQG năm học 2012 - 2013, PhòngKhoa học - Công nghệ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:1. Hướng dẫn cho sinh viên có tên trong quyết định 2511/QĐ-KHCN nói trên làmhồ sơ dự thi theo mẫu quy định
(trong bản đính kèm).
2. Nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng tại Phòng Khoa học - Công nghệ (
P. 306ENhà T1
) bao gồm:- File điện tửvào địa chỉ email
 pkhcn@hus.edu.vn
và03 bản in toàn văn báo cáo khoa học và11 bản in tóm tắt nội dung công trình nghiên cứu; - 02 bản nhận xét của 02 cán bộphản biện làchuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu; - Sơ yếu lýlịch của sinh viên tham dựGiải thưởng; - Công trình dự thi nếu viết bằng tiếng nước ngoài thì nhất thiết phải có 02 bản dịch ra tiếng Việt.
Thời hạn nộp công trình dự thi: Trước ngày 27/6/2013.
Xin trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:
 
- Như trên;- Lưu VT, KHCN.
TL. HIỆU TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
PGS.TS. Trần Thị Hồng
 
QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ THAM DỰ 
GIẢI THƯỞNG “CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XUẤT SẮCCỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM HỌC 2012-2013”
(Kèm theo công văn số /KHCN ngày /6/2013)
I. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
1. Báo cáo tổng kết đề tài là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tàinghiên cứu khoa học của sinh viên. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nộidung, kết quả thực hiện đề tài và phải được đóng thành quyển.2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài:2.1. Khổ giấy A4 (210 x 297 mm).2.2. Số trang tối đa là 80 trang
(không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụlục)
; phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2 cm.2.3. Số thứ tự của trang ở chính giữa trang, phía trên.2.4. Tài liệu tham khảo và phụ lục
(nếu có)
: tối đa là 50 trang; Tên các tác giảnước ngoài nêu trong báo cáo tổng kết phải viết theo đúng tiếng nước đó.2.5. Báo cáo tổng kết nếu được viết bằng tiếng nước ngoài thì yêu cầu phải có bản dịch ra tiếng Việt.3. Báo cáo tổng kết đề tài được trình bày theo trình tự sau:3.1. Bìa báo cáoa) Trang bìa chính (mẫu 1). b) Trang bìa phụ (mẫu 2)3.2. Mục lục.3.3. Danh mục bảng biểu.3.4. Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái).3.5. Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài; lý do lựachọn đề tài; mục tiêu đề tài; phương pháp nghiên cứu; đối tượng và phạm vinghiên cứu.3.6. Kết quả nghiên cứu và phân tích (bàn luận) kết quả: Trình bày thành cácchương 1, 2, 3,...; nêu các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kếtquả này.3.7. Kết luận và kiến nghị:a) Phần kết luận: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện. Đánhgiá những đóng góp mới của đề tài và khả năng ứng dụng của kết quả nghiêncứu. b) Phần kiến nghị: Các đề xuất được rút ra từ kết quả nghiên cứu. Đề xuấtvề các nghiên cứu tiếp theo; các biện pháp cần thiết để có thể ứng dụng kết quả
 
nghiên cứu o thực tiễn đời sống và sản xuất; c kiến nghị về cơ chế,chính sách.3.8. Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo là danh mục sách, báo, tài liệu cácloại được sử dụng để tham khảo trong quá trình nghiên cứu. Cần sắp xếp cácnguồn tài liệu và các sách xuất bản đã tham khảo để tiến hành đề tài, thôngthường được trình bày theo thứ tự: họ và tên tác giả, nhan đề, các yếu tố về xuất bản. Các văn bản được xếp theo trình tự: văn bản pháp qui; sách, báo, tạp chí; bài viết của các tác giả...; trong mỗi loại được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.3.9. Phụ lục (nếu có) bao gồm các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, bảng liệt kê các tưliệu... để minh họa cho báo cáo tổng kết đề tài.
II. Quy định về
 
nhóm ngành dự thi Giải thưởng “Công trình nghiên cứukhoa học xuất sắc của sinh viên Đại học Quốc gia”
Đại học Quốc gia Hà Nội lựa chọn công trình tham dự xét Giải thưởng“Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên Đại học Quốc gia” theo 4nhóm ngành sau đây:
 Nhóm ngành 1:
Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về khoa học tự nhiên,công nghệ thông tin, khoa học tính toán.
 Nhóm ngành 2:
Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật, y dược và ứng dụng vềkhoa học tự nhiên.
 Nhóm ngành 3:
Nghiên cứu kinh tế, quản trị kinh doanh tài chính, luật,giáo dục và du lịch.
 Nhóm ngành 4:
Nghiên cứu về KHXH-NV, ngôn ngữ, báo chí truyền thông.
III. Các biểu mẫu xét Giải thưởng
“Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắccủa sinh viên Đại học Quốc gia năm học 2012-2013”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->