Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuntutan Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Terhadap Umat Islam

Tuntutan Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Terhadap Umat Islam

Ratings: (0)|Views: 267 |Likes:
Published by nujikabane
Tuntutan Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Terhadap Umat Islam
Tuntutan Melaksanakan Tanggungjawab Sosial Terhadap Umat Islam

More info:

Published by: nujikabane on Jul 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2009

pdf

text

original

 
TUNTUTAN MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB SOSIALTERHADAP UMAT ISLAM( 01 September 2006 / 08 Sya’ban 1427 H )
: ل ِِ ئاق َْ  ه ِِ ُدم ْ ح َْ َ
ُهُدْبَع اًدّمَحُ نأ ُدَْشأَو ,ُل َكْيِرَش ُهَدْَو ا ِإ لِإ  نأ ُدَْشأ َحْصأَو صلآ ىَعَو ٍدّمَحُ َدَصس ىَع ْَصسَو َص ّُلا .ُلْُصسََو .َْَمْجأ زف ْدقف ا َقَتِ صّيِإَو ْْصْوأ ا اقّِإ ،ا َبع َف ،ُدْَصّأ .نْقّتُملا
SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH,
Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah s.w.t.dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan hidup di dunia dan di akhirat.
HADIRIN SIDANG JUMAAT YANG BERBAHAGIA,
Kehidupan manusia di atas muka bumi ini tidak dapat lari dari hidup secara berjamaahatau dengan kata lain
“Hidup Bermasyarakat
”. Apabila kita jauh dari sanak saudara danahli keluarga, maka orang yang paling hampir dengan kita ialah jiran tetangga atausahabat handai yang tinggal dekat mahupun yang jauh dari kita. Firman Allah dalamsurah an-Nisa ayat 36 :1
 
Maksudnya :
 
“ dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah, dan janganlah kamumempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepadakedua ibu bapa dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat dan orang-orang musafir yang terlantar dan juga hamba sahaya yang kamu miliki, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong takabur dan suka meninggi-ninggikan diri”.
Berdasarkan ayat tersebut, dapat difahami bahawa melaksanakan tuntutan sosial sesamaumat Islam adalah salah satu tuntutan dalam Islam dan ia merupakan salah satu cabangkeimanan kita terhadap Allah s.w.t. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. melaluisabda baginda :
ن َْ يم ِِ س  ْ م ُْ  ر ِ ْَأ ِ ب  َّ َ ت ْَ   ْ َ  ن  ْ َ
َصْف
  ٌ  ُْ ِ ه ُ م ُّ َ وَ ََ صْَ ن ْ َ وَ
َرْغ
ه ِ 
َْف
.ه ن َ ِ 
) يناربطلا هاو (
Maksudnya :
 
“Sesiapa yang tidak mengambil berat di atas urusan orang musliminmaka bukanlah dia dari kalangan mereka. Dan sesiapa yang pada pagi harimengutamakan perkara selain daripada agama Allah maka bukanlah dia daripada golongan orang yang diredhai Allah”.
HADIRIN SIDANG JUMAAT YANG DIKASIHI ALLAH,
Islam adalah agama persaudaraan dan perpaduan. Dalam persaudaraan dan perpaduanterkandung nilai-nilai unggul seperti berbuat baik, berkasih sayang, hormat menghormati,tolong menolong, amanah, jujur, bertimbang rasa dan sebagainya. Maka nilai-nilai inimenjadi tunjang di dalam kehidupan bermasyarakat.Justeru, tuntutan berbuat baik atau melakukan kebajikan tidak terbatas kepada ibu bapa,adik beradik, ahli keluarga atau orang-orang yang ada pertalian darah dengan kita sahaja.Bahkan kita dituntut berbuat baik atau melakukan kebajikan kepada kawan-kawan, jiran2
 
tetangga bahkan kepada orang-orang yang kita tidak kenali termasuk juga terhadaphaiwan dan makhluk-makhluk yang lain.
HADIRIN SIDANG JUMAAT TATAMU ALLAH YANG BERBAHAGIA,
Umat Islam mempunyai peluang yang amat luas untuk melipatgandakan pahalakhususnya bagi mereka yang dikurniakan harta dan wang ringgit yang banyak. Keranaitu, beruntunglah orang-orang yang diberi oleh Allah s.w.t. kelebihan suka menolongorang lain dan membantu di dalam kerja-kerja kebajikan.Sabda Rasulullah s.a.w. :
ُرْَخ
ِا َّ 
ْُُْأ
ِا َّ  ِ 
Maksudnya :
 
“ Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain”.
Berdasarkan hadir tersebut, maka beruntunglah kita atau bagi sesiapa yang menjadi orangyang banyak memberi manfaat kepada sesama manusia, suka memberi bantuan dalamkerja-kerja kebajikan atau berusaha mengurangkan penderitaan terhadap musibah yangditanggung oleh seseorang. Oleh itu, yang jelas bagi kita semua, bahawa seruan amalansuka menolong dan membantu orang lain adalah termasuk didalam amal ibadah, bahkan pahalanya lebih besar daripada beriktikaf di dalam masjid.
Ibnu Qayyim
Rahimahu Allah menghuraikan hadis tersebut dengan menjelaskan bahawasesiapa yang berbuat baik dengan orang lain. Allah akan berbuat baik kepada dirinya,dan sesiapa yang bersifat rahmah kepada orang lain, Allah akan bersifat rahmahkepadanya, dan sesiapa yang memberi manfaat kepada orang lain, Allah akan memberimanfaat kepada dirinya, dan sesiapa yang menutup keaiban orang lain, maka Allah akanmenutup keaibannya, dan sesiapa yang menegah kebaikan orang lain, maka Allah akanmenegah kebaikan kepadanya dan sesiapa yang berhubung kepada yang lain dengan sifattertentu Allah akan bermuamalah denganya sama dengan sifat itu di dunia dan di akhirat.Oleh yang demikian banyakkan membantu atau menolong orang yang memerlukan bantuan kerana Allah.
SIDANG JUMAAT YANG BERBAHAGIA,
Justeru itu, mimbar Jumaat menyeru para Jamaah dan seluruh umat Islam agar sama-sama menyemarakan tuntutan tanggungjawab sosial terutama ditempat kediaman kita.Kerana sesungguhnya tersirat seribu rahsia dan hikmah disebalik semangat tersebut.semoga hubungan yang baik dan semangat tolong menolong dapat mengukuhkan lagiikatan ukhuwah (persaudaraan) sesama Islam.Akhirnya, terdapat beberapa pengajaran yang dapat disimpulkan daripada khutbah padahari ini diantaranya :3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->