Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rugaciuni catre Duhul Sfant (3500 - 127)

Rugaciuni catre Duhul Sfant (3500 - 127)

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 8,743|Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Published by: Maria Ioana on Jul 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
Rugăciuni către Sfântul Duh
1. a) Rugăciune de cinstire a Sfântului Duh (147+148)
Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, că a întărit stâlpii porţilor tale, a binecuvântat
 
 pe
 
fiii
 
tăi,
 
în
 
tine.
 
Cel
 
ce
 
 pune
 
la
 
hotarele
 
tale
 
 pace
 
şi
 
cu
 
fruntea grâului te-a săturat, Cel cetrimite
 
cuvântul
 
Său pământului; repede aleargă cuvântul Lui; Cel ce dă zăpada ca lâna, Cel ce presară
1
 
negura ca cenuşa,
 
Cel
 
ce
 
aruncă
 
gheaţa
 
Lui,
 
ca
 
 bucăţelele
 
de
 
 pâine;
 
gerul
 
Lui
 
cine-l
 
va suferi?
 
Va
 
trimitecuvântul
 
Lui
 
şi
 
le
 
va
 
topi;
 
va
 
sufla
 
Duhul
 
Lui
 
şi
 
vor 
 
curge
 
apele.
 
Cel
 
ce
 
vesteşte
 
cuvântul
 
Său
 
lui
 
Iacob,îndreptările
 
şi
 
 judecăţile
 
Sale
 
lui
 
Israel.
 
 N-a
 
făcut
 
aşa
 
oricărui
 
neam şi judecările Sale nu le-a arătat lor.Lăudaţi pe
 
Domnul din ceruri! Lăudaţi-L
 
 pe
 
El
 
întru
 
cele
 
înalte!
 
Lăudaţi-L
 
 pe
 
El
 
toţi
 
îngerii Lui!
 
Lăudaţi-L pe
 
El
 
toate
 
 puterile
 
Lui!
 
Lăudaţi-L
 
 pe
 
El soarele şi
 
luna!
 
Lăudaţi-L
 
 pe
 
El toate stelele
 
şi lumina!
 
Lăudaţi-L pe El cerurile
 
cerurilor şi apa cea mai
 
 presus de ceruri,
 
să laude
 
 Numele Domnului,
 
 
El
 
a zis şi s-au făcut,El
 
a poruncit şi
 
s-au zidit.
 
Pusu-le-ai pe
 
ele
 
în
 
veac
 
şi
 
în
 
veacul
 
veacului;
 
lege
 
le-a
 
 pus
 
şi
 
nu
 
o
 
vor 
 
trece.Lăudaţi
 
 pe
 
Domnul
 
toţi
 
cei
 
de
 
 pe
 
 pământ
,
 
 balaurii
 
şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa,viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate
 
dealurile,
 
 pomii
 
cei roditori şi toţi cedrii. Fiarele şitoate animalele,
 
târâtoarele şi păsările cele zburătoare; împăraţii
 
 pământului
 
şi
 
toate
 
 popoarele,
 
căpeteniileşi
 
toţi
 
 judecătorii
 
 pământului;
 
tinerii şi
 
fecioarele,
 
 bătrânii
 
cu
 
tinerii,
 
 
laude
 
 Numele
 
Domnului,
 
 
numai Numele
 
Lui
 
s-a
 
înălţat.
 
Lauda
 
Lui pe pământ şi în cer.
 
Amin!
 
1.b) Rugăciune către Sfântul Duh - de mulţumire
Doamne,
 
Dumnezeule
 
Duhule
 
Sfânt
 
 Îţi
 
mulţumim
că eşti Mângâietor,
 
de-Viaţă-Făcător, Dătătorultuturor bunătăţilor! Te chemăm Doamne,
vino
şi Te sălăşluieşte întru noi, curăţeşte inimile noastre şi fă-Ţi lăcaş
 
în ele!
 Îţi
 
mulţumim
Doamne, pentru toate darurile Tale sfinte!
 Îţi
 
mulţumim
pentru viaţă şi pentrutoate darurile care întreţin viaţa!
 Îţi
 
mulţumim
că ne iubeşti, că ne aperi de cel viclean şi rău!
 Îţi
 
mulţumim
că ne luminezi cu lumina Ta necreată şi ne descoperi din tainele Tale, Doamne!
 Îţi
 
mulţumim
că eşti cunoi şi în noi
 
şi
 
ne
 
dai
 
 putere
 
 
le
 
ducem pe toate,
 
 bune şi mai puţin
 
 bune!
 Îţi
 
mulţumim
pentru puterea
 
deviaţă
 
 pe
 
care
 
o
 
sufli
 
asupra
 
noastră!
 
Şi noi Te iubim Doamne,
 
Te slăvim şi
 Îţi
 
mulţumim
pentru toate! Amin!
2. Rugăciune către Sfântul Duh - pentru lucrare sfântă
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului,
Care pretutindeni eşti şi pe toate leîmplineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă,
vino
şi Te sălăşluieşte întru mine!
Vino
, DuhuleSfânt!
Vino
cu puterea Ta biruitoare împotriva vrăjmaşului meu şi al Tău!
Vino
Duhule Sfânt cu putereaTa şi curăţeşte trupul
 
meu
 
de
 
tot
 
întunericul,
 
de
 
toate
 
întinăciunile
 
şi
 
de
 
toate
 
duhurile rele,
 
care
 
caută
 
aducă
 
stricăciune trupului
 
şi
 
sufletului meu!
 
Vino
Duhule Sfânt şi fă-Ţi sălaş binecubântat în sufletul şi-ntrupul meu şi rămâi cu mine, Ocrotitor şi Apărător al meu în toate zilele vieţii mele!
Vino
cuprinde şi pătrunde, înfăşoară şi îmbracă, inundă şi umple sufletul şi trupul meu cu strălucirea Ta, cu prezenţa Ta!
Vino
alungă, risipeşte şi îndepărtează pe tot potrivnicul Tău şi al meu! Amin!
 
3. a) Rugăciune pentru pogorârea Sfântului Duh
Duhule Sfânt,
Dumnezeule Viu, Veşnic, Atotfăcător şi Iubitor de oameni,
vino
şi nu ne lăsa penoi păcătoşii
 
 
cădem în prăpastia păcatelor,
 
ci
 
scapă-ne de tot ce ne îndepărtează
 
de Tine!
 
Vino
 
DuhuleSfânt
 
şi întăreşte-ne
 
credinţa,
 
smereşte-ne
 
şi
 
cu
 
răbdare
 
îndreaptă-ne
 
 pe
 
calea
 
cea
 
 bună
 
a
 
învăţăturii
 
SfinteiEvanghelii, propovăduită
 
de
 
Domnul
 
nostru
 
Iisus
 
Hristos!
 
Te
 
rugăm
vino
 ,
fă-ţi lăcaş sfânt în inimilenoastre şi înmulţeşte în ele iubirea sfântă pentru Tine!
Vino,
Doamne, binecuvintează puterea cea bunădin noi şi acoperă-ne cu Harul Tău, ca înţelepţindu-ne să lucrăm cele bune în tot restul vieţii!
Vino,
Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru
 
noi,
 
ca înarmaţi cu Puterea Ta Sfântă şi cu minunata învăţăturăcerească să mergem pe calea mântuirii, înfăptuind în toate Voia Ta!
Vino
Doamne, în inimile noastre căTe iubim, Te slăvim, Te preacinstim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin!
3. b) Rugăciune pentru pogorârea Sfântului Duh
 
Duhule Sfânt,
Cel care umpli
 
întreaga lume
 
şi
 
dăruieşti viaţă tuturor, îndepărtându-Te de oameniicei întinaţi,
 
cu
 
umilinţă
 
 
rog
 
Ţie:
 
 Nu
 
Te
 
mânia
 
de necurăţia sufletului meu, ci vino, smereşte-mă şi Te sălăşluieşte întru mine şi mă curăţeşte de toată întinarea păcatului!
 
Vino
 
ca prin ajutorul Tău, să petreccealaltă vreme a vieţii mele,
 
întru
 
 pocăinţă şi în
 
lucrarea faptelor bune şi
 
aşa să
 
Te Preamăresc împreună
 
cu
Tatăl 
şi cu
 Fiul,
în vecii vecilor! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt Te slăvim, Te iubim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin!
 
4. a) Rugăciune către Sfântul Duh - pentru iluminare
Duhule
 
Sfânt,
 
Dumnezeule
 
Atotputernic
 
luminează-ne
 
sufletele
 
şi
 
minţile,
 
smereşte
 
învârtoşareainimilor 
 
noastre,
 
curăţeşte-ne de toată întinăciunea păcatelor şi întăreşte-ne pe noi în lucrarea a tot binele!Luminătorul
 
Universului,
 
al
 
Sfinţilor 
 
Îngeri
 
şi
 
al
 
Sfintelor 
 
Puteri
 
Cereşti,
 
Care
 
străluceşti
 
cu
 
strălucireminunată
 
şi
 
neînchipuit
 
de
 
mare, îndreaptă-Ţi razele către noi, cei care strigăm:
 Luminează-ne
 
 pe noi, Duhule
 
Sfânt,
 
întru
 
Slava
 
 Numelui
 
Tău cel 
 
Mare
 
 şi
 
Sfânt!
Fie ca
 Lumina
 
şi Puterea Ta, Duhule Sfânt, să ne
2
 
însoţească oriunde şi
 
oricând,
 
acum şi întotdeauna,
 
ca
luminaţi
şi sfinţiţi să ajungem în Sfânta Împărăţie aCerurilor. Te iubim Duhule Sfânt şi Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale sfinte, văzute şi nevăzute,ştiute şi neştiute! Slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt în vecii vecilor! Amin!
4. b) Rugăciune către Sfântul Duh - pentru iluminare
 Doamne
 
 Dumnezeule,
 
 Duhule
 
Sfânt,
ajută-ne după Mare Mila Ta!
 Luminează 
pe cei care cudragoste sfântă
 
Ţi se
 
închină!
 
Trimite,
 
Doamne,
 
Razele
 
Tale
 
de
 
Lumină
 
Sfântă peste toţi oamenii şi pestefamilia mea, ca toţi să facem
 
Voia
 
Ta
 
cea Sfântă,
 
 
învingem
 
 patimile
 
şi
 
ispitele
 
noastre,
 
să ne curăţimsufletele de păcate, să ne smerim şi să ne întoarcem la Tatăl Nostru Cel Ceresc, acasă în ÎmpărăţiaCerurilor! Îţi mulţumim, Doamne, pentru fiecare dar al Tău! Îţi mulţumim, Doamne,
şi
pentru cei careuită să-Ţi mulţumească! Ne rugăm Doamne
şi
 pentru cei care nu au timp să se roage, sau nu audescoperit încă puterea şi bucuria rugăciunii! Ajută-i, Doamne, pe cei singuri, pe cei bolnavi, pe cei însuferinţă! Dă-le Doamne Iubire Sfântă celor prinşi de ură! Dă-le Doamne mărinimie celor zgârciţi!Sfinţeşte-le gura celor care folosesc cuvinte rele! Smereşte-i, Doamne şi întoarce-i pe toţi supuşii Tăi lacredinţa adevărată, să fie iar Raiul pe Pământ! Ajută-ne Doamne! Amin!
 
5. Rugăciune către Duhul Sfânt pentru protecţie
Doamne
 
Dumnezeule
 
Duhule
 
Sfânt
 
coboară
 
Lumina
 
Ta
 
Sfântă,
 
 Protectoare,
 
asupra
 
mea,
 
asupracasei
 
mele,
 
asupra
 
familiei
 
mele,
 
asupra
 
întregului
 
meu
 
 popor,
 
ca
 
 prin
 
 protecţia
 
Ta
 
 
 plece
 
ispititorii şiviclenii vrăjmaşi
 
care
 
s-au depărtat
 
de
 
Tine
 
şi
 
au
 
căzut
 
din
 
Binele
 
cel
 
făgăduit.
 
Ocroteşte-mă 
 
 Doamne
 
 
eudoresc
 
 
fiu
 
cu
 
Tine
 
şi
 
nădăjduiesc
 
în
 
ajutorul
 
Tău!
 
 Păzeşte-mă 
 
şi
 
izbăveşte-mă 
 
de
 
toate
 
duhurile
 
rele!Doamne
 
 protejează-mă 
 
şi
izgoneşte
vrăjmaşii din casa mea şi din familia mea, din viaţa mea, din lăuntrulfiinţei mele, că mă predau Ţie. Facă-se în toate Voia Ta, Doamne cu mine şi cu noi toţi! Amin!
6. Rugăciune către Sfântul Duh - pentru vindecare
Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt,
Atotvindecătorule, tămăduieşte neputinţele noastre, ajută-ne şi întăreşte-ne în lucrarea binelui!
Vindecă 
 
 pe toţi aceşti ai noştri: părinţi, copii, nepoţi, fraţi, surori,rude, prieteni, cunoscuţi
(nume)
şi mai ales necunosci, bolnavi cu boli grave sau foarte grave,transmisibile sau netransmisibile, care Ţi se roagă Ţie, Doamne, şi mai ales pe cei care nu Ţi se roagă, cănu ştiu să se roage, nu
 
 pot
 
sau
 
nu
 
cred.
 
Vindecă-i
 
 Doamne
 
de
 
 boli,
 
după
 
Marea
 
Milă
 
a
 
Ta!
 
Scoate-ne
 
 pe toţidin rău şi ne călăuzeşte la bine, că noi cu smerenie şi cu dragoste Îţi mulţumim pentru toate! DoamneDumnezeule Cel Mare, Care ai cea mai mare ştiinţă şi putere,
vindecă-i,
 
dacă aceasta le este de folos,
 
 petoţi
 
aceşti
 
robi
 
ai
 
Tăi,
 
de
 
 bolile
 
lor ştiute şi neştiute de ei!
Vindecă-i
Te rugăm, de reaua lucrare a duhurilor rele, de vrăji, de farmece, de relele descântece făcute de necredincioşi, de fermecători, de vrăjitori, devrăjitoare şi de toţi cei care lucrează cu răul! Fie ca prin lucrarea Razelor Tale Sfinte şi prin Puterea Tacea Mare, bolile acestora
 să 
 
 fie
 
vindecate
spre Slava Numelui Tău Sfânt, pentru a se putea vedea PutereaTa cea Mare şi binefăcătoare asupra acestor suferinzi; iar vrăjitorii, descântătorii, fermecătorii, răii să nuaibă parte de lucrarea lor cea rea! Duhule Sfânt, sfarmă, distruge, risipeşte şi spulberă tot răul care vinede la lucrătorii răului, de la toate duhurile rele ori de la forţele oarbe care se nasc în Univers şi pot acţionaasupra noastră! Transformă tot întunericul din noi şi din jurul nostru în
lumină 
 
 sfântă, vindecătoare!
Dăruieşte-ne toată iubirea după care tânjeşte sufletul fiecăruia dintre noi! Ocroteşte-ne şi întăreşte-ne cuPuterea Ta nemăsurată, atât pe noi, cât şi pe urmaşii noştri! Ocroteşte România şi românii de peste totPământul! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!
7. Rugăciune către Sfântul Duh pentru milostivire
Slăvit
 
 
fii
 
Doamne
 
Duhule
 
Sfânt,
 
Dumnezeule
 
Atotfăcător,
 
Atotputernic,
 
Care
 
i-ai
 
luminat
 
 pe prooroci,
 
i-ai înţelepţit pe Sfinţii Apostoli şi i-ai întărit pe toţi Sfinţii de-a lungul veacurilor!
 
Te
 
rugăm Doamne
 
luminează-ne minţile şi înţelepţeşte-ne dăruindu-ne cunoaşterea cea de la Tine!
Te
 
rugăm Doamne
 
curăţeşte-ne sufletele de toată întinarea şi întăreşte-ne credinţa!
Te
 
rugăm
 
 Doamne
 
dăruieşte-ne totce este de folos pentru
 
a
 
lucra
 
şi
 
a
 
împlini
 
Voia Ta cea Sfântă şi Dumnezeiască!
Te
 
rugăm
 
 Doamne
 
fii cu noişi cu toţi urmaşii noştri până la sfârşitul veacurilor şi alungă-i pe duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, cu PutereaTa cea Mare!
Te
 
rugăm
 
 Doamne
 
ai milă de toţi creştinii, nu lăsa să fie dezbinare între ei, uneşte-i pe toţisub aceeaşi oblăduire, într-o Sfântă Sobornicească şi Apostolească Biserică, binecuvântată de Tine!
Terugăm
 
 Doamne
 
Milostiv fii nouă tuturor, celor care vrem să mergem pe calea cea dreaptă şi sfântă, avirtuţilor şi a îndemnurilor Dumnezeieşti,
 
date de
 
toţi Sfinţii Tăi!
Te
 
rugăm
 
 Doamne
 
Milostiv fii cu toţi ceicare vor să facă
 Binele
 
şi nu îi lăsa pe ei să se rătăcească, nu îi lăsa pe pe mâna celor răi!
Te
 
rugăm
3

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mihaela_b liked this
negrumih1683 liked this
ionel26 liked this
Byz29 liked this
Perta Daniel liked this
Claudia Tiba liked this
Simona Anghel liked this
Simona Anghel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->