Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Visul Maicii Domnului si Briul Maicii Domnului (3000 - 51)

Visul Maicii Domnului si Briul Maicii Domnului (3000 - 51)

Ratings:
(0)
|Views: 2,238|Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Published by: Maria Ioana on Jul 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
Visul Maicii Domnului
-
 înainte de răstignirea Domnul nostru lisus Hristos
Dormind
 
Preasfânta
 
Fecioară
 
Născătoare
 
deDumnezeu pe muntele Eleonului, nd a fost în cetateaBetleemului,
 
a venit acolo
 
Domnul
 
nostru
 
lisus
 
Hristos şi a întrebat-O
:
 
Maica
 
Mea
 
 Preasfântă,
 
dormi?
 
Iar 
 
Ea
 
a zis
:
 
 Fiul Meu
 
 Preadulce,
 
 Preafrumoase
 
 Iisuse
 
am
 
 fost 
 
adormită 
 
 şiiată 
 
că 
 
am
 
visat 
 
 straşnic
 
vis
 
 pentru
 
Tine
.
Şi a zis Domnul:
Spune, Maica Mea, visul ce-ai văzut!
 
şi Ea a zis:
 
 Fiul Meu, Preadulce! Am zut pe Petru în Roma şi pe Pavel în Damasc, Iar pe Tine Te-am văzut în cetatea Ierusalimului răstignit pe cruce între doi tâlhari.Cărturarii, fariseii şi necredincioşii, defăimându-Te, foarte Te-au batjocorit şi desculţ Te-au judecat  şi cu fiere Te-au hrănit şl cu oţet Te-au adăpat, cu trestie şi cu toiag peste cap Te-au bătut şi în sfântul obraz Te-au scuipat şi cunună de spini pe capul Tău au pus şi unul dintre ostaşi cu suliţa încoastă Te-a împuns, din care îndată a ieşit sânge şi apă. Soarele s-a întunecat şi luna în roşeaţă s-a schimbat. Catapeteasma bisericii, de sus până jos, în două s-a despicat, întuneric mare s-a făcut  peste tot Pământul, de la al şaselea până la al nouălea ceas. Iosif şi cu Nicodim mi se părea că Te pogoară de pe cruce şi cu giulgiu curat Te-au înfăşurat şi în mormânt nou Te-au pus. Şi în iad Te-ai pogorât şi uşile cele de
 
aramă le-ai sfărâmat şi zăvoarele cele de fier le-ai zdrobit,
 
 pe
 
 Adam şi pe Eva scoţându-i afară; şi înviind a treia zi,
 
Te-ai înălţat la
 
Ceruri şi
 
Te-ai aşezat de-a dreaptaTatălui
.
 
Iar Domnul a zis:
 
Maica Mea Preasfântă, adevărat vis ai visat! Toate acestea Eu voi să 
 
le pătimesc pentru neamul omenesc.
 
Şi de
 
va scrie cineva visul Tău
 
 şi în casă 
 
îl va ţine sau la sine îl va purta, de acea casă diavolul nu se va apropia şi pe duhul cel rău îl va izgoni. Şi Îngerul Lui Dumnezeu
 
va
 
 sta
 
totdeauna
 
lângă 
 
dânsul 
 
de-a
 
dreapta
 
 şi
 
de
 
năvălirile şi supărările de
 
la
 
oamenii
 
ceirăi va
 
 fi
 
mântuit. La drum de va călători şi de va avea acest vis pe lângă dânsul, acel om nu se vateme de grindină, de tunet, de fulgere şi de toată moartea grabnică va fi ferit. Arhanghelul 
 
Mihail 
 
va fi lângă 
 
dânsul îndreptând calea lui ori încotro va merge. La dreapta judecată va afla milă şi laieşirea sa din viaţă 
 
Mă 
 
voi
 
arăta
 
acelui
 
om
 
dimpreună 
 
cu
 
Tine,
 
Maica
 
Mea,
 
 şi
 
 Îngerul 
 
Meu
 
va
 
lua sufletul 
 
lui
 ,
ducându-l întru Împărăţia Cerurilor, veselindu-se acolo cu toţi drepţii care din veac bineau plăcut Mie
.
Brâul Maicii Domnului
Născătoare de Dumnezeu Fecioară,
 
bucură-Te!
Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu întrefemei şi Binecuntat este Rodul ntecelui u, ai scut peMântuitorul sufletelor noastre!
Preasfântă Marie
, roagă-Te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre,
 
 
sub
 
îndurările Tale scăpămşi noi! Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea şi de primejdii nescapă, una Curaşi
 
Binecuvântată!
 
Preasfântă
 
Născătoare
 
deDumnezeu
,
 
apără,
 
mântuieşte
 
şi
 
 păzeşte
 
 pe
 
robul
 
Tău
 
(numele)
 
de
 
tot
 
răulşi necazul, de
 
 boli
 
şi
 
dureri,
 
de
 
toate
 
farmecele,
 
vrăjitoriile
 
şi
 
 blestemele,ca
 
întreg
 
şi
 
sănătos
 
 
fie
 
robul
 
Tău!
 
Amin!Ca şi cu o comoară luminată, Preacurată  Născătoare de Dumnezeu
,
cu preacinstitul Tău
brâu
, robul Tău
(numele)
 
se încununeazăşi se luminează, bucurându-se şi în taină se veseleşte, Stăpână, strigândcătre Tine:
B
ucură-Te, prin care răsare bucuria!
1
 
B
ucură-Te, coroană cinstită şi cununa Dumnezeieştilor măriri!
B
ucură-Te, Ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii!
B
ucură-Te, prin care piere blestemul!
B
ucură-Te, pântecele Întrupării Dumnezeieşti!
B
ucură-Te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!
B
ucură-Te, muncirea vrăjmaşilor celor nevăzuţi!
B
ucură-Te, Ceea ce ne curăţi de păcate şi de lucruri spurcate!
B
ucură-Te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de duhuri rele!
B
ucură-Te, căderea celor vicleni şi răi!
B
ucură-Te, uşa mântuirii!
B
ucură-Te, prin care cad vrăjmaşii!
B
ucură-Te, mântuirea sufletului meu!
B
ucură-Te, dătătoarea Darului Celui Dumnezeiesc!
B
ucură-Te, lauda cea de cinste a preoţilor celor cuvioşi!
B
ucură-Te, cămaşa nunţii celei fără de sămânţă!
Bucură-Te, Mireasă, pururea Fecioară!
Preamărită,
 
ai dat
 
robului
 
Tău
 
(numele)
 
tare
 
îngrădire,
 
 pe
 
acesta
 
scăpându-l
 
de
 
toate
 
 primejdiilecu
 
Dumnezeieştile lucrări şi nebiruit de vrăjmaşi păzindu-l, acesta către
 
Tine strigă cu credinţă. Tăria, puterea şi cuvioasa mea bucurie este Fiul Tău şi Domnul,
 
ca
 
un
 
Bun
 
şi
 
Milostiv.
 
Cu
brâul 
Tău,
 
ca
 
şi
 
cuo cinstită coroană, pe robul Tău
(numele)
 
cu bună credinţă luminat, fiind încununat cu DumnezeiascaTa mărire, Te rog Doamne să-l mântuieşti ca un Milostiv!Încinge-l pe robul Tău
(numele)
 
întărindu-l asupra vrăjmaşilor, ca să lupte nebiruit contra patimilor care-l munceasc şi nepătimire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să Te mărească pe Tine şi pe Fiul Tău şi să strige:
 Iisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul, ca un Milostiv!
 Naştere fără stricăciuni şi fericire, numai Tu ai avut, Preabinecuvântată şi încingere demântuire ai dăruit oamenilor 
brâul 
 
Tău
 
cel sfânt 
, care până acum a rămas nestricat, DumnezeiascăMireasă, prin care robul Tău
(numele)
 
ia de la Dumnezeul nostru mare milă.Cei între Sfinţii noştri, mari dascăli şi ierarhi ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şiIoan Gură de Aur, Atanasie şi Chiril, toţi Sfinţii Apostoli, întâiul mucenic Ştefan, Sfinţii muceniciGheorghe, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Dumitru şi toţi Sfinţii mucenici şi Sfintele muceniţe,Sfântul Ioan, Proorocul, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului Iisus Hristos, Sfinţii proorociMoise, Avraam, Ilie, Elisei şi toţi Sfinţii, rugaţi-vă Domnului pentru viaţa, pacea, sănătatea, bunanorocire şi iertarea păcatelor robului Lui Dumnezeu
(numele)
 
 pentru apărarea şi mântuirea lui şi să-l păzească de tot răul şi necazul, de boli şi dureri, de toate farmecele şi vrăjitoriile. Inima se îndoieşte,atingându-se cu călduroasă credinţă de
brâul 
 
Fecioarei 
, încingându-se cu putere nebiruită împotriva patimilor necurate şi a vrăjmaşilor fără de trupuri şi în veci rămânând nevătămat.
 Brâul 
 
Tău
,
 
întru
 
 bucuria
 
inimii,
 
cu
 
cinste
 
toţi
 
să-l
 
 purtăm,
 
 
este
 
spre
 
ajutorul
 
tuturor credincioşilor. Născătoare de Dumnezeu,
brâul Tău
, cel ce s-a atins
 
de
 
 preacinstitul
 
Tău
 
trup,
 
 
celor  bolnavi
 
-
 
vindecare, celor ce alunecă
 
-
 
întărire, celor leneşi
 
-
 
îmbărbătare, celor ce înoată
 
-
 
cârmuire,celor rătăciţi
 
-
 
întoarcere. Preacurată Fecioară, este cu adevărat
 Dar Dumnezeiesc
 
 precinstitul Tăubrâu
, tuturor celor care îl poartă cu credinţă şi-l sărută cu dragoste în veci.Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi şi făcători de minuni,
 
Cosma, Damian, Chir,
 
Ioan,Pantelimon, Ermolae, Samson, Diomid, Mohie, Aniochit, Talaleu, Trifon şi toţi Sfinţii mucenici,Drepţilor 
 
Părinţi
 
Ioachim
 
şi Ana,
 
tu Cuvioase Părinte Nicolae, împreună cu Arhiereul Ioan Gură deAur, rugati-vă Domnului pentru viaţa, sănătatea, buna norocire şi iertarea păcatelor robului Său
(numele)
 
şi pentru ca Bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul, întreg şi sănătos să petreacă în veci.
2

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexandru Lesan liked this
Daria Paliciuc liked this
Alexandru Lesan liked this
Alexandra Ceban liked this
Andrei Palosi liked this
lexmazter liked this
marianatalias liked this
Grighin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->