Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård

Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård

Ratings: (0)|Views: 289 |Likes:
Published by UNICEF Sverige
Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård tar upp den konflikt som uppstår mellan olika lagar när asylsökande barn har föräldrar som bedöms vara olämpliga eller farliga för barnen. Läs mer på unicef.se/flykt
Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård tar upp den konflikt som uppstår mellan olika lagar när asylsökande barn har föräldrar som bedöms vara olämpliga eller farliga för barnen. Läs mer på unicef.se/flykt

More info:

Published by: UNICEF Sverige on Oct 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

 
BARNETS BÄSTA?
En sudie om asyskande barn i sociajänsens barnavård
 
Projektledare:
Emma Schnber, barnräsjuris UNICEF Sverie
Förattare:
Åsa Backund, .dr. i socia arbee och knuen i Forsknin och Uveckin (FoU) Nordväs sam Insiuionen rsocia arbee vid Sociahskoan i Sockhom och Jenny Mamsen, .dr. i inernaione miraion och eniskareaioner, knuen i Forsknin och Uveckin (FoU) Mam.
Illustrationer:
Jenny Paén
Grafsk orm:
Kapan RM
UNICEF kämpar ör alla barn
UNICEFs uppdra är a arbea r a barnkonvenionen ska jas vera i värden. I ver190 änder och erriorier kämpar vi r aa barns rä i verevnad, ryhe, infyandeoch uveckin. Eersom vi är e oberoende FN-oran har vi en unik mjihe a påverkamakhavare ver hea värden r a de ska prioriera barnen i budear och asinin.Vi har sändi kaasroberedskap och driver ånsikia uveckinsproram r a hjäpabarn med de mes rundäande under deras uppvä. Som i eempe häsovård, renvaen, ubidnin och skydd mo våd, verrepp och diskriminerin. Fr a kunna skapavarakia rändrinar samarbear vi med aa – med barnen och deras amijer, okaahjäporanisaioner, myndiheer och reerinar.
Vårt uppdrag i Sverige
I Sverie har vi re vikia uppier – sama in penar i UNICEFs inernaionea verksamhe,bida opinion i barnräsråor sam sprida inormaion om barns siuaion och räiheer.Vi äer oss i där aar sias och besu aas och r a vi kan r a påverka svenskapoiiker och besusaare inom områden där barn har behov av era sd och hjäp. Viokuserar på de områden där Sverie ine ever upp i barnkonvenionens besämmeseroch där reerinen har å kriik av FN:s barnräskommié r a ine ra iräcki rbarns räiheer. E av våra må är a barnkonvenionen ska bi svensk a.
 
FÖRORD 5SAMMANFATTNING 6BAKGRUND 7
Sudiens sye och uppä 9
DISPOSITION 10METOD OCH MATERIAL 10
Desudie 1 - Karäninen 10Desudie 2 - Inervjuer 11
BARN I ASYLPROCESSEN 13
A ska asy 13Asyskande barn och barnes bäsa 14
ASYLSÖKANDE BARN I SOCIALTJÄNSTEN 15
Ramar r sociajänsens arbee medasyskande barn 15Forsknin om sociajänsens barnavårdoch socia arbee med asyskande barn 16
KARTLÄGGNING OCH ERFARENHETER FRÅNSOCIALTJÄNSTEN 18
Desudie 1 - Karäninen 18Desudie 2 - Sociasekreerarnaserarenheer och rhåninssä 22
SAMMANFATTANDE REFLEKTION OCHTOLKNING 30
Susaser uirån desudierna 30Diskrimineras asyskande barn i den sociaabarnavården? 30Handinsurymme och insiuionea oikeri reaion i barnes bäsa 32Impikaioner r prakik och orsa orsknin 34
REFERENSER 36
Juridiska käor 38Inernekäor 38
INNEHÅLL

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->