Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Ονειροδρόμος (Διήγημα)

Ονειροδρόμος (Διήγημα)

Ratings:

4.83

(6)
|Views: 174|Likes:
Όλα τ' αδύνατα να γενούν, ήταν για τη φαντασία μου πίσω από τούτο το κορφοβούνι. Εκεί έβανε κι ο πατέρας μου όσα δεν μπόραγε να μου χαρίσει...
Όλα τ' αδύνατα να γενούν, ήταν για τη φαντασία μου πίσω από τούτο το κορφοβούνι. Εκεί έβανε κι ο πατέρας μου όσα δεν μπόραγε να μου χαρίσει...

More info:

Published by: Δημήτρης Τζουβάλης on Jul 23, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2014

pdf

text

original

 
Δκενόδαόπΰδσ
ρμκ Ϊκμ γδυκπ,Ϗξδϊόδ ξμν ψμιμξόπ, ϋδυ ϏξΪϋμθε ΰε ρδκ ΤϏξνδ ρδυ ρδ φύόνπ"ΕβμνρΤμσ ρδυ δ΢ινδσ μόοδϊϏε ϋνπρεόδ κμ γοεν ,ξμν ρδ ΰνϏδϊϏμον &μυρπ ξμν ονμρΤ ΰε ρδκ ποξδ ρδυ Ϊξόυγε πιμ πϏμ ιμφρμόδϊϏμ κ&μϋδφρ΢Ϗύ" ΀ιμ ρ&μαϊκμρμ κμ οεκδϊκ, ΢ρμκ ονμ ρζ ψμκρμϏΤμ ΰδυ ϋΤϏύ μϋπ ρδϊρδ ρδξδόψδγδϊκν" ΕξεΤ Ϊγμκεξν δ ϋμρΪόμσ ΰδυ πϏμ αεκ ΰϋπόμοε κμ ΰδυ φμόΤϏεν "Ξν ΪϏρζ κε φδόπ ζ ϋμνανξ΢ ΰδυ ϋεόνΪόοενμ ξν δόοΤμθε μοξμι νΠ ΰε ΰνμ ρμβναεϊρόμ
ψμκρμϏΤμ
ϋδυ ρζκ ϋμόΠϏεόκε Ϗε ΰνμ ΰεηυϏΰΪ κζ μκμθ΢ρζϏζ" Ρμ ΰΠρνμ ΰδυ μούκνθπρμκ κμ ρόυϋ΢Ϗδυκ ρδκξμρΠΰμυόδ οόμκΤρζ ρζσ
ψυιμξ΢ 
ρύκ ϋμνανξςκ ΰδυδκεΤόύκξμν ρμ ξμιμµΪ κνμ ϋδαΠόνμ µδ υφρ ϊϋμομκ,Ϗμ κ μ κ΢Ϗ υφμϋδαΠόνμ μι ποδ υ,ρζοζσ ονμ κμ ϋΠόδ υ κ α ϊ κμµζ ΢ονμ κμ ψδγεόΤϏδυκ ρν σμκζψδόν Ϊσξμν ρμ ξμξδρόΠφμι μ ρζσ γδ υ κδϋιμον Πσ" ‐ΫμρΪόμ,ονμρΤ αεκ Ϊφρν θμκ ρδ φύόνπ Ϗρζκ ϋΤϏύ µεόνΠ ρδυ γδυκδϊ‚9 ‐ίρζκ ϋΤϏύεΤκμν‚,µ&μϋΠκρμοεδ ϋμρΪόμσµδ υξμν  ξό υψδοΪιμοε"ΐϋεόαευπµδυκ ξμν ρδκ ξδΤρμθμ Ϗμκ μϋδγιμξύµΪκδσ"
3
 
‐Ρπρεϋδ ϊεΤκμν πι &μ υρΠ ϋδ υαε κ ΰϋδός κ& μϋδφρ΢Ϗύ‚9‐ίρζκ ϋΤϏύ µεόνΠ‚,μϋΠκρμοε βμκΠ ξμν οΪιμοε ξΠκδκρμσ φ Πθν µε ρζ ϏμϏρνϏΰΠόμ µδυ"  ΀ρμκ ϋ΢ομ Ϗφδι εΤδ ξν ΠόφνϏμ κμ ξΠκύ ϋμόΪεσ,εξ εΤ  Ϊµμημ ϋύσ αεκ ΢ρμκ µπκδ ρμ ανξΠ µδυ πκενόμξόυΰΰΪκμ ϋΤϏύ μϋ& ρδ γδ υ κπ" ΍ρμκ ξν Πι ιμ µΠρνμ ϋδ υ &Ϗξμγμκ ρδ οόμκΤρζ,ξν Πιιμ ϋδαΠόνμ ϋδ υξδΤρμομκ κμ γοΠιδ υ κ ψρεόΠ"ίρόνΰύφρ΢ξμΰε πιδν ο ϊόύ μϋ&ρδ ϋμνανΠϏρνξδ πκενόδ,ξμν ψρνΠβμΰε ΰνμ δΰΠαμ µ& μόφζοδϊσ,μβνύΰμρνξδϊσ ξμν Ϗρόμρνςρεσ,ονμρΤ φύόΤ σ  κμ ρδ Ϗξεψρδϊΰε ξμκ,εΤφε οε κκζηεΤ ΰΪϏμ µμσζ ναΪμ ΰνμσ ΰειιδκρνξ΢σεξϏρόμρεΤμσ ονμ ρζκ ξμρΠξρζϏζ ρζσϋΤϏύ ΰεόνΠσ,ονμ ρζκ ξμρΠξρζϏζ ρδυ δκεΤόδ υµμσ" ΕΰΪκμ αεκ ρδ φςόμοε δ κδυσ µδυ κμ υϋΠόφδυκε ρΪρδνμγδυκΠ" Εος,μκ ΢ΰδυκμ ΰεοΠιδσ ημ ρμ οξόΪµν θμ πιμ" Ημ ρμ νϏδϋΪαύκμ"Μξδϊσ εξεΤ γδυκΠ"Μ µε ρν ιμφρΠόμ ομκρθύκπρμκ ζ χυφ΢ µδυ Ϗρ&μϏρΪόνμ ϋδυ
&ϋεψρμκ
ρμγόΠανμ,ξν μψζκπρμκ κμ ρζκ δαζο΢Ϗδυκ,ρν μομι ιΤμϏζ, ϋΠκρμ Ϗρζκ Τανμ µεόνΠ ΫΠκρμ Ϗρζκ ϋΤ Ϗύ µεόνΠ ρδυγδυκδϊ"Ξμν Ϗρμ πκενόΠ µδυ ονοΠκρευμ ξμν µε ΰνμαόμϏξεινΠΪγμκμ ξΠρύ μϋπ ρμ Ϗξ Ϊινμ µδυ ρδκ ϏψερεόνϏρ΢ ρζσ φμόΠσµδ υξμν ρδκ ϋδαδϋμρδ ϊϏμ,ρδκ εξΰζαΪκνθμ"Ρδ ϋόύΤ , ΰδυανμϏΰΪκδσ ξμν ϏυκεϋμόΰΪκδσ μξπΰμ μϋ&ρ&πκενόδ,ΪγιεϋμβμψκνμϏΰΪκδσ κμ&ΰμν  βμϋιύΰΪκδσϏρδ ΰνξόπ µδυ ρδ ξόεγΠρν ξμν ϋερμοπΰδυκμκ΢Ϗ υφδσ Ϊβύ"Ρν μϋδοδ΢ρε υϏζΫδρΪσαεκεΤφμ ον ομκρΪχεν "Αε κ ρδ&φμ όΤ βεν ξΠρύ ρδ γδυκπ"& ΍ρμκπιμ χεµμρν  κΪσ εν ξ π κεσ ρδ υ δ κεΤ όδ υ"Ξν μυρπϏρεξ πρμ κ μξπΰμϏρζ ηΪϏζ ρδ υξμν ,ιεσξν εΤφ εϋΠόεν μϋ&ρζ κ μκηόςϋνκζ ΰδόψ΢ Ϗρπΰμ,ρδ ρΪ κρύκε Ϗ& Ϊ κμ ϋεόν οειμϏρνξ π φμΰποειδ"Ξν πΰύσΡδ Πι ι δ γόΠαυ,ρδ Τ ανδ πκενόδεόφπρμ κ ξ μν µδυ&ανκερζ όΠφζ ρδ υ κμ ξ μγμινξ Ϊχύ"Ξ ν εος αεκρδμϋπαν ύφκμ" Ξν ύσ Ϊγομνκμ ρδ ϋόύΤ ρόεφΠιμονμ κμ νας ρμ γόμαν  κΠ µδ υ ξμρδόηςΰμρμ,ϋδρΪσαε κ ϋΤϏρε υμ πρν ΢ρμκεχΪΰμρμ" Αεκ ΰϋδόεΤ ,ημ&ρμκε ϏρδνφενύΰΪκδ ξμν βμκμόΤθύκε Ϗρζ
?

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->