Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peter Akroyd - Catterton (Roman)

Peter Akroyd - Catterton (Roman)

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 253|Likes:
Published by DeathRave

More info:

Published by: DeathRave on Jul 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
 
Colecţia
Cotidianul. 120
PETER ACKROYD ChattertonEDITURA « UNIVERS
Peter Ackroyd, unul dintre cei mai prolifici şi excentrici literaţi englezi contemporani, se naşte în 1949 laLondra, într-o familie modestă. Mama lucra la departamentul de personal al unei companii de inginerie, iar tatălîi părăseşte îndată după naşterea lui Peter. Dacă portretul pe care i l-a dedicat recent cotidianul „The Guardian"este corect, precocitatea lui Ackroyd era uluitoare: la cinci ani citea ziare, la nouă scria deja o piesă de teatru, iar la şapte îşi dăduse deja seama că e atras de băieţi. Studiază literatură engleză la Cambridge şi la Yale, iar, la 24de ani, se angajează la cunoscuta revistă „The Spectator", unde ajunge, cinci ani mai târziu, membru al boarduluieditorial - o poziţie nu uşor de obţinut, în 1973 publică primul volum de poezie, însă intră în atenţia publiculuiabia mai târziu, datorită scrierilor sale în proză şi pasiunii sale mai vechi pentru biografii. Până în momentul defaţă, opera sa cuprinde peste 35 de volume, dintre care mai multe romane, biografii, cărţi de istoria ideilor,volume de versuri şi piese de teatru.
Chatterton
(1987) este considerat cel mai bun roman de până acum al lui Ackroyd şi este, de altfel, şi cartea pentru care autorul a ajuns pe „lista scurtă" a Premiilor Booker. Folosind un pretext biografic, volumul este oîmbinare spumoasă şi exuberantă dintre o impresionantă erudiţie în domeniul istoriei şi o ficţiune în cel mai pur stil postmodern.Silviu Mihai
Peter Ackroyd
Chanerton
Traducere şi note de MAGDA VIŞAN
Colecţia
Cotidianul.
EDITURA ^ UNIVERS
Bucureşti • 2007
Coperta colecţiei:
Octavian Cociş
Coperta:
Cătălin Pavel
Redactor:
Diana Crupenschi
Tehnoredactare:
Constantin Niţă
Credit fotografie autor: BASSOULS SOPHIE/CORBIS SYGMA- Photoland
First published by Hamish Hamilton Ltd 1987 Published in Penguin Books 1993Copyright © Peter Ackroyd, 1987 AH rights reserved
www.edituraunivers.ro
Toate drepturile asupra versiunii în limba română aparţinEditurii UNIVERS, companie a grupului editorial
UNIVERSE
 
PUBLISHING
 
HOUSE
, Inc
ISBN(13) 978-l-60257-009-2ISBN(IO) l-60257-009-4
 Pentru Christopher Sinclair-Stevenson
 
Thomas Chatterton (1752-l770) s-a născut la Bristol; şi-a făcut studiile acolo, la Colston' s School, şi a intrat înucenicie la un avocat, vreme de câteva luni, dar educaţia lui n-a fost pe atât de importantă pe cât s-au dovedit a fide pronunţate pornirile sale de geniu. Tatăl lui a murit cu trei luni înainte să i se nască fiul şi, de la o vârstăfragedă, Chatterton a fost fascinat de vechea biserică St. Mary Redcliffe, unde tatăl său fusese odinioară corist.Avea şapte ani când mama lui i-a înmânat câteva fragmente dintr-un manuscris care fusese găsit în arhiva acelei biserici, iar imaginaţia băiatului s-a aprins imediat. I-a spus mamei că ea găsise „o comoară, iar el era nespus de bucuros"; „s-a îndrăgostit", a zis mama lui, atât de vremurile demult apuse cât şi de trecutul oraşului Bristol. Aînceput să scrie poezii, iar apoi, la vârsta de cincisprezece sau şaisprezece ani, a compus seria „Rowley": acesteaerau versuri care păreau să fi fost scrise de un călugăr medieval şi vreme îndelungată chiar au fost considerateastfel, deşi erau opera tânărului Chatterton care reuşise să creeze un adevărat stil medieval prin îmbinareasingulară a lecturii cu propria-i invenţie.în cele din urmă, sătul de Bristol şi ademenit de posibilitatea unui succes literar, Thomas Chatterton a luat
 
drumul Londrei la vârsta de şaptesprezece ani. Dar speranţele sale de glorie aveau să rămână neîmplinite, cel puţin în timpul vieţii; vânzătorii de cărţi s-au arătat neimpresionaţi sau indolenţi, iar ziarele londoneze au refuzatsă publice mai toate elegiile şi versurile trimise de el. La început a stat la nişte rude din Shoreditch
1
, dar în mai1770 s-a mutat într-o încăpere ame-
1
Fost cartier metropolitan din nordul Londrei, acum parte din Londra Mare, situat la patru kilometri de ieşirea din oraş.
najată într-un pod pe strada Brooke din Holborn. Acolo şi-a înghiţit arsenicul, în dimineaţa zilei de 24august 1770, epuizat, pesemne, de lupta cu sărăcia şi cu eşecul. Când au spart uşa pentru a intra în cameralui, s-au găsit bucăţele de hârtie împrăştiate pe jos. S-a făcut o anchetă şi s-a dat verdictul de
 felo de se
sausinucidere; în dimineaţa următoare a fost înmormântat în cimitirul de la Shoe Lane Workhouse. Un singur  portret de al său i-a supravieţuit, dar imaginea „băiatu-lui-minune" a fost surprinsă pentru posteritate întabloul
Chatterton,
de Henry Wallis. Acesta a fost terminat în 1856, avându-l pe tânărul George Meredith
1
ca model pentru poetul mort în camera sa din podul de pe strada Brooke.
1
George Meredith (1828-l909), poet şi romancier englez. Deşi optase iniţial pentru o carieră de avocat, s-a dedicat literaturii,scriind poezii, articole şi făcând traduceri. Veniturile mici aduse de aceste activităţi l-au determinat să scrie proză. A devenitcelebru prin comedia
 Evan Harrington
(1860), volumul de poezii
Modern Love
(1862) şi romanele
The Egoist 
(1879) şi
 Diana ofthe Crossways
(1885). Operele sale se remarcă prin folosirea monologului interior şi a caracterizării personajelor feminine pe plan de egalitate cu bărbaţii.
„Vino", spuse el. „Hai să facem o plimbare pe pajişte. O să-ţi arăt cel mai ingenios lucru care a existatvreodată. Face o jumătate de coroană numai să ţi-l citesc."îşi flutură cartea micuţă înspre ea, dar gestul lui nerăbdător o sperie pe fată, care se îndepărtă curepeziciune. După aceea, luându-şi inima în dinţi la vederea unui prieten care stătea pe treptele bisericii, ea îi strigă peste umăr: „Ce băiat sărac trebuie să fii. Pentru numele lui Dumnezeu, Tom, pantofii tăi sunt ferfeniţă!"„Nu sunt chiar aşa de sărac încât să cerşesc milă de la cineva ca tine" spuse Chatteron şi o rupse lafugă peste câmp, lăsând vântul rece să-i biciuiască faţa; apoi se opri brusc, se aşeză pe iarba proaspătcosită şi, cu privirea aţintită asupra turnului bisericii St. Mary Redcliffe, îngăimă cuvintele care îlimpresionaseră atât de puternic:Vremea plecării mele se apropie. Aproape e uraganul care frunzele-mi va răzleţi. Mâine, pesemne,călătorul se va înfăţişa înainte-mi Ochiul lui prin toate cotloanele mă va căuta -Şi nu, şi nu mă va găsi.Privi spre biserică şi, zlobozind un strigăt, îşi ridică braţele deasupra capului.„Da, sunt un poet model", spunea Meredith. „Doar pretind că sunt altcineva."Wallis întinse mâna şi-l opri. „Acum lumina este potrivită, acum îţi cade pe chip. Capul pe spate. Aşa."îşi în-9toarse el însuşi capul pentru a-i arăta mişcarea pe care o dorea. „Nu, arăţi de parcă ai fi gata să adormi.Acordă-ţi plăcerea morţii. Hai."Meredith îşi închise ochii şi-şi trânti capul pe pernă. „Pot suporta moartea. Ce nu pot suporta estereprezentarea morţii."„Dar vei fi imortalizat."„Cu siguranţă. Dar oare va fi Meredith sau va fi Chatterton? Aproape că nici nu vreau să ştiu."Harriet Scrope se ridică de pe scaun, nerăbdătoare să-şi împărtăşească veştile. „Retezată este craca",spuse ea, „care ar fi putut creşte dreaptă." Apoi se chirci brusc, de parcă ar fi urmat să fie tăiată îndouă.„Creanga." Sarah Tilt era foarte grijulie.„Poftim?"„Era o creangă, dragă, nu o cracă. Asta dacă recitai."Harriet se îndreptă de spate. „Şi crezi că nu ştiu?" Făcu o pauză înainte să înceapă din nou. „Noi poeţiiîncepem, la tinereţe, plini de bucurie. Dar apoi, la sfârşit, ne ajung din urmă disperarea şi nebunia."Scoase limba prin colţul gurii şi îşi dădu ochii peste cap. Apoi se aşeză din nou. „Bineînţeles că ştiucum e citatul. Mi-am dedicat toată viaţa literaturii engleze."Sarah era la fel de calmă. „Mare păcat, atunci, că nu te-ai ales cu nimic în schimb." Şi râserăamândouă.Charles Wychwood stătea cu capul plecat. Privea frunzele care alunecau pe pământ foşnind uşor şiauzea zgomot de ciocane şi de burghiuri, amestecat cu ecourile muncitorilor care strigau unul la altulînăuntrul clădirii noi. Apoi durerea se întoarse şi abia mai târziu băgă de seamă că frunzele dispăruserăşi zgomotele încetaseră cu totul. Un tânăr stătea lângă el şi îl privea atent: îşi puse mâna peste braţullui Charles de parcă l-ar fi ţintuit pe loc. „Aşadar eşti bolnav", spuse unul, iar celălalt răspunse: „Ştiu
 
că sunt." Charles îşi coborî disperat privirea şi, când şi-o ridică din nou, chipul lui Thomas Chattertondispăruse.10
PARTEA
 
ÎNTÂI
 Priviţi-i chipul sumbru, zăriţi-i acolo isteţimea; Ce îndurerat, ce veştejit, sleit, mort!" 
1
(An Excelent Balade ofCharitie.
THOMAS CHATTERTON)
Văzut-am în timp văratic o floare strivită Frângându-se şi ofilindu-se, în toată-i frăgezimea.
2
(The Story ofWilliam Canynge.
THOMAS CHATTERTON)
1
„Look in his gloomed face, his sprighte there scanne; Howe woe-be-gone, how withered, forwynd, gone."
2
'So I have seen a Flower ynn Sommer Tyme Trodde down and broke and widder ynn ytts pryme."
 
l
De îndată ce dădu colţul, căută Casa de deasupra Bolţii arcuite. Şi, când intră în Dodd's Gardens, i se păru că soarele îl aştepta la capătul străzii lungi şi înguste. „Nu există suflete, doar chipuri", îşi spuseîn timp ce îşi îndrepta privirea spre casele care îl înconjurau acum: pilonii copiaţi după faţadele desecol optsprezece şi reproduşi în miniatură, balconaşele de fier, unele dintre ele proaspăt vopsite, iar altele mâncate de rugină; frontoanele atât de deteriorate sau dărâmate încât de abia puteau fi observatedeasupra ferestrelor şi uşilor; supraluminile
1
cu forme ciudate care se decoloraseră cu trecerea vremii,astfel încât nici un fir de lumină nu mai pătrundea prin ele; stucaturile migăloase, acum decojite sausparte; lemnul putrezit, iar piatra crăpată sau distrusă. Acest loc era Dodd's Gardens, Londra W148QT.Dar lui Charles toate aceste case i se păreau reşedinţe familiale foarte plăcute, îşi vârî mâinile maiadânc în buzunarele paltonului kaki şi fluieră, oprindu-se doar pentru a mângâia un câine mare şinegru care tocmai trecea pe lângă el. „N-ar fi frumos", spuse el, „să alergăm pe câmp împreună?" Seaplecă pentru a-i vorbi pe un ton mai secretos. „Ca Charlie Brown
2
şi Snoopy
1
. Ca băieţelul indian şiLassie
2
.
' Parte dintr-o fereastră sau dintr-o uşă situată deasupra cerceve-lelor sau a canaturilor mobile şi separată de acestea printr-o piesă fixă orizontală.
2
Personajul principal din seria de benzi desenate cunoscută sub numele de
 Peanuts,
creată de Charles Schulz, ulterior transformate în desene animate de către Bill Watterson. Opera lui Schulz, începută în anii '50, a devenit cea mai publicată şivândută bandă desenată din13
Ca orbul şi Old Dog Tray . Câmpul nu este foarte departe, ştii? Am putea ajunge în orice moment dacăam vrea. Oricine ar putea." Şi cu acest ultim mesaj de încurajare, se îndepărtă; câinele râmase culcat înnoroi, privindu-l pe Charles cum îşi continua drumul cu pasul lui vesel. Apoi îl văzu oprindu-se,făcând un pas înapoi, scărpinându-se în cap şi dispărând.La început Charles crezu că era o gaură într-o parte a Dodd's Gardens, însă de îndată ce se dădu înapoiobservă bolta arcuită şi casa din spatele ei. întreaga structură era din piatră, astfel încât părea mult maiveche decât oricare dintre casele de cărămidă dimprejur, iar când Charles trecu pe sub boltă aeruldeveni mai rece. Conturul înnegrit al unui chip fusese zugrăvit pe unul dintre pereţii interiori şi,deasupra capului său, se vedeau tot felul de mâzgălituri şi graffiti pe acoperişul de lemn şi pe barele defier care îl susţineau. Dincolo de boltă era o curte micuţă şi, când Charles păşi înăuntru, observă unanunţ mărunt lângă o uşă albastră: „Magazinul de antichităţi Leno. Nu zăboviţi. Făceţi-ne fericiţi.Intraţi, intraţi." Asta îl amuză teribil. Apucă cele două cărţi pe care le ţinuse sub braţ şi şi le pusedeasupra capului, apoi traversă curtea pe vârfurile picioarelor, cu cărţile legănându-i-se pe cap până ce,într-un sfârşit, căzură, iar el le prinse din zbor.
toate timpurile. Prin intermediul unor personaje - copii între trei şi cinci ani - Schulz alegea să vorbească desprefrustrările vieţii cotidiene şi despre cruzimea din relaţiile între copii, în general cu aluzii filozofice şi psihologice.
1
Numele copoiului lui Charlie Brown din
 Peanuts,
care şi-a început viaţa în seria de benzi desenate ca un câineobişnuit, după care s-a transformat într-unul dintre cele mai populare personaje şi unul dintre cele mai cunoscute figuricanine din lume.într-un episod din celebra serie „Lassie", un băiat indian din Alaska petrece o noapte de coşmar într-un oraş fantomă.Aflat la ananghie, este salvat de Lassie.
3
Piesă compusă de Stephen Poster (1826 - 1864), autorul celebrelor „Oh, Susanna" sau „My Old Kentucky Home".„Old Dog Tray" este un cântec ce vorbeşte despre singurătatea adusă de trecerea timpului, când singurul tovarăşrămâne bătrânul câine Tray.14
Erau două rânduri de scări de piatră care duhneau îngrozitor a dezinfectant, iar în timp ce le urca

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sfinxdacic liked this
maria_iuliana_87 liked this
alexiuteodor liked this
marintudor liked this
marintudor liked this
Sarah liked this
Sarah liked this
Darnic19 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->