Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nu Ion - Fefeleaga

nu Ion - Fefeleaga

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 6,942|Likes:
Published by DeathRave

More info:

Published by: DeathRave on Jul 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
IONAGÂRBICEANUKKFKLKAGA biblioteca ^şcol aruluiIonAGARBICEANUFEFELEAGAINTERNAŢIONAL BUCUREŞTI — CHIŞINAUColecţi'e i'ni'ţi'ată şi' coordonată de Anatol Vi'draşcu şi' Dan Vi'draşcuConcepţi'a grafi'că a colecţi'ei': Vladi'mi'r ZmeevIlustraţi": Emi'l Chi'ldescuCopertă: Isai' CârmuREFERINŢE ISTORICO-LITERARE:Eugen Lovi'nescu,Mi'hai'l Dragomi'rescu, Ion Vlad,H. Sani'elevi'ci', Vi'ctor Felea, Di'mi'tn'e Vatamani'uc,Ion Negoi'ţescu, Dumi'tru Mi'cu, Al. Pi'ru,Vasi'le Coroban, Emi'li'a Şt. Mi'h'cescu,Mi'rcea Zaci'uU&Ă&&e****_ Grupul Editorial „Litera"str. B. P. Hasdeu, mun. Chişinău, MD-2005, Republica Moldovatel./fax +(3732) 29 29 32, 29 41 10, fax 29 40 61;e-mail: litera@litera-publishing.comDifuzare:Librăria „Scripta"str. Ştefan cel Mare 83, mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova, tel./fax: +(3732)221987Prezenta ediţie a apărut în anul 2001 în versiune tipărităşi electronică la Grupul Editorial „Litera".Toate drepturile rezervate.Editori: Anatol şi Dan VidraşcuRedactor: Ion CiocanuCorector: Raisa CojcodanTehnoredactare: Marin PopaTiparul executat la Combinatul Poligrafic din Chişinău Comanda nr. 11405CZU 821.135.1-3 A 26Descrierea CIP a Camerei Naţionale aCărţiiAgârbiceanu, IonFefeleaga: pro/ Ion Agârbiceanu;col.in. şi coord. Anatol şi Dan Vidraşcu;conc. gr. col./ Vladimir Zmeev/ copertaIsaiCârmu/ ilustraţii Emil Childescu.— Ch.:Litera, 2001 (Combinatul Poligrafic). 344[p]. — (Bibi. şcolarului, serie nouă, nr.296).ISBN 9975-74-371-4821.135.1.-3ISBN 9975-74-371 -4 © LITERA, 2001CUPRINSTabel cronologic...............................................................................9POVESTIRIPOPA VASILE............................................................................... 16
 
CULAMEREUŢ............................................................................ 23MOŞ VIRON................................................................................ 0DOI BĂTRÂNI.............................................................................. 39BUNICA IOVA.............................................................................. 4FEFELEAGA................................................................................. 5LUMINIŢA................................................................................... 60VÂRVOARA................................................................................. 6LA O NUNTĂ............................................................................... 7ANGHELUŞ ................................................................................. 7SĂNDUŢA.................................................................................... 84DUHUL BĂILOR........................................................................... 90LADA........................................................................................... 9MELENTEA................................................................................ 104GURA SATULUI......................................................................... 11DARUL LUI MOŞ MIRON........................................................... 11ZI DE VARĂ............................................................................... 12Din volumul FILE DIN CARTEA NATURIICIOCÂRLIA............................................................................... 14LA COASĂ................................................................................. 159BUNICA SAFTA......................................................................... 16ROITUL STUPILOR.................................................................... 17LA SECERIŞ............................................................................... 184MOŞ IONIŢĂ............................................................................. 19LA FÂN...................................................................................... 01TÂLHARUL................................................................................20TURTURELELE..........................................................................2LA PĂDURE...............................................................................219CULESUL PORUMBULUI............................................................22PRESURA..................................................................................2STRĂJERUL............................................................................... 240CIORILE.................................................................................... 248 NINGE....................................................................................... 256VÂNTURILE...............................................................................262ÎNTÂIUL DRUM......................................................................... 268LA SĂNIUŞ................................................................................ 278POGĂNICIUL............................................................................. 286PLOAIE CU ŞIROAIE.................................................................292ADORMIREA MARIUŢEI...........................................................292 NIŢĂ DE LA COASTA MORII.....................................................304ÎNTRE STEJARI.........................................................................316 NEPOATA LUI MOŞ MITRUŢ.....................................................323 NICU......................................................................................... 329SERI SENINE............................................................................ 336BOURELUL................................................................................ 342Referinţe istorico-literare..............................348 — Fefeleaga — CUPRINSTABEL CRONOLOGIC188212 septembrie S-a născut în satul Cenade, nu departe deBlaj, Ion, al doilea copil din ceiopt ai lui Nicolae Agârbiceanu şi ai Anei, născută Olariu. Tatăl de profesiune „vigil silvic",
 
 pădurar, om cu dragoste de carte, era abonat la diverse ziare şi reviste poporale ale vremii.Mama, care nu ştia carte, avea darul povestirii şi un simţ dezvoltat pentru frumuseţile naturii.Bunicul dinspre tată, Vasile Boariu, tot pădurar, se născuse în satul Agârbiciu, situat pe liniaferată Copşa Mică — Sibiu. Poreclit în Cenade,Agârbiceanu", porecla va deveni numeleurmaşilor săi1888 Micul Ion începe să înveţe la şcoala din satul natal.în ultima parte a clasei a treia trece la Blaj, unde face şi clasa a patra, pentru a putea fi mai bine pregătit în vederea continuării studiilor.1891—1900 Gimnaziulşi liceul, laBlaj, unde îşi iaşi bacalaureatul, începând din clasa apatraliceală are caprofesor la limbile română şi latină pe Gavriil Precup, „om cu aleasă cultură şi cumult simţ pentru literatură". Citeşte cu nesaţ din Alecsandri, Creangă şi din colecţia de poezii populare a lui G. Dem. Teodorescu. „Poveştile lui Creangă m-au făcut pentru întâia oară sărâd cu lacrimi, să simt o mare bucurie şi lumină în suflet. Dănilă Prepeleac, Soacra cu treinurori, ca şi mai târziu Kir Ianulea şi Pastrama trufanda de Caragiak mi-au rămas până aziscrierile care măpredispun la voie bună mai mult decât oricare altele" (Mărturisiri). Lalecturile preferate se adaugă curând operele lui Costache Negruzzi, Grigore AlexandrescuşiN.Gane.în ultimii ani de liceu se afirmă cu încercări de poezie la societatea de lectură a elevilor, iar înfoiletonul ziarului Unirea din Blaj, la sfârşitul clasei a Vil-a, i se publică primele versuri. înacelaşi ziar, în aprilie 1900, debutează cu schiţa în postul Paştelui.1900 Ion Agârbiceanu se înscrie la Seminarul teologic al Universităţii din Budapesta, ale căruicursuri le urmează cu întreruperi, până în anul 1904, când obţine „absolutoriul". — IonAgârbiceanu — în primii doi ani continuă să trimită versuri la Unirea, semnate Alfîus, de asemenea şi câteva povestiri. Mai publică versuri în Familia, Tribuna, Tribuna literară şi chiar în Sămănătorul(1903), folosind diferite pseudonime. Tot cu pseudonim (Potcoavă) publică în ziarul Drapeluldin Lugoj schiţe satirice şi umoristice, realizate în spiritul literaturii umoristice a braşoveanului Virgil Oniţiu. Dar încercările în proză încep să fie curând „determinate de-onouă încântare estetică, de-o adevărată însufleţire. De Sămănătorul. Şi anume: de prozaliterară a luiM. Sadoveanu, I. Ciocârlan, Sandu-Aldea. Şi, mai precis: de stilul nou, fraged detinereţe, viu şi colorat, cu mare putere de a descrie natura şi aspectul extern al oamenilor — tocmai ceea ce păstram şi eu mai adânc în suflet, în chip inconştient, din prima mea copilărie(...) Simţeam acum o dorinţă, un avânt să încerc şi eu, ceea ce nu a fost cazul când am citit peceUalţiprozatoriromânvNegruzzi, Gane, Slavici, Creangă, Isptescu, Vlahuţă, DuiliuZamfirescu" (Mărturisiri).1902 Apare la Budapesta, scoasă de o seamă de tineri (A. P. Bănuţ, Al. dura, Octavian Goga,Octavian Tăslăuanu), revista Luceafărul. în nr. 8 al primului an de apariţie Agârbiceanu publică schiţa Badea Niculae. în 1903 colaborarea se intensifică. Acum apar: în sâmbătaFloriilor, Mătuşa Stana, urmate, în 1904, de Mistreţul, Hoţul, Pe maL1904—1905 Pedagog („subprefect") la internatul liceului de băieţi din Blaj. în toamna lui1905 primind o bursă, se întoarce la Budapesta cu intenţia de a urma filologia clasică şiistoria, dar scurt timp după aceea renunţă. Perioadă de intensă creaţie şi de lecturi susţinute,într-un singur an (1905) apar în Luceafărul 11 povestiri. Spre sfârşitul anului 1905 apare,editat de Luceafărul, care scosese tot atunci şi Poeziile lui Octavian Goga, primul său volumde schiţe şi povestiri intitulat De la ţară.1906 întors la Blaj, ocupă pentru scurt timp funcţia de „cancelisf la Mitropolie.Vizitează Bucureştii cu prilejul expoziţiei jubiliare. Aici cunoaşte pe scriitorii ardeleni aşezaţiîn Capitala ţării libere, pe Coşbuc, Iosif Chendi, Gorun, Zaharia Bârsan, precum şi pe NicolaeIorga şi Emil Gârleanu.Se căsătoreşte cu Măria Aurelia Radu.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
miroiu_m liked this
anamariadrag liked this
cataradu1 liked this
stef31_k5825 liked this
Timbulmasu Ioana liked this
he-mann liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->