Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ijab & Kabul (Islam) Dan Ikrar an Kristian

Ijab & Kabul (Islam) Dan Ikrar an Kristian

Ratings: (0)|Views: 2,786|Likes:
Published by KhairuddinJJ

More info:

Categories:Types, Research
Published by: KhairuddinJJ on Jul 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
I.P. GAYA
HBSS4303 PENGENALAN ANTROPOLOGI
1.0 PENGENALANMohamed Yusoff dan rakan-rakan (2009) memberi pandangan bahawa perkahwinan bukanlah suatu konsep yang mudah untuk didefinisikan. Penggunaannya amat meluas dikalangan orang kebanyakan dan ahli-ahli sains sosial, tetapi maknanya sering bergantung kepada konteks budaya. Pengkaji sendiri melihat ‘perkahwinan’ ini satutopik yang agak menarik untuk dikaji.1.1 Definisi PerkahwinanUntuk tujuan perbincangan dalam penulisan kajian ringkas ini, pengkaji telah memilih beberapa definisi perkahwinan antaranya adalah oleh Ferraro (2006) yangmendefinisikan perkahwinan seperti berikut :
“Perkahwinan bermakna menyatukan lelaki dan wanita dewasa, membenarkan merekamengadakan hubungan seks sebagai suami isteri, dan mengatur hak-hak ekonomi diantara mereka. Perkahwinan melibatkan satu bentuk kontrak atau perjanjian di antarakedua-dua belah pihak dan dijalin dengan harapan bahawa hubungan itu berkekalan.”
Bentuk kontrak dalam perkahwinan yang dimaksudkan oleh Ferraro, pada hemat pengkaji boleh ditakrifkan sebagai rentetan upacara adat yang memberikan pengiktirafan rasmi kepada hubungan antara lelaki dan perempuan dewasa dalamsesebuah keluarga. Kenyataan ini turut disokong oleh Mohamed Yusoff dan rakan-rakan(2009), yang menegaskan bahawa manusia berkahwin dengan tujuan untuk membinakeluarga.Dalam hal yang sama Ferraro (2006) mendefinisikan keluarga seperti berikut :
“Perkahwinan melibatkan hubungan jantina dan ekonomi di antara dua pasangan(biasanya lelaki dan perempuan) yang dibenarkan atau disahkan oleh masyarakat. Perkahwinan menekankan hak hubungan seks (conjugal rights).”
MAILIN BINTI BAHARI @ NORAZRINAHNO. MATRIK: 690315125600002
1
 
I.P. GAYA
HBSS4303 PENGENALAN ANTROPOLOGI
A New Dictionary of Sociology pula mentakrifkan perkahwinan sebagai satu hubunganyang direstui oleh masyarakat antara dua orang yang berlainan jantina yang dijangkaakan berkekalan sehingga selepas tempoh penghamilan bayi dan selepas bayi itudilahirkan (dalam Mohamed Yusoff dan rakan-rakan, 2009).Bagi A. R. Radcliffe-Brown, “Perkahwinan adalah satu bentuk hubungan sosial yangkhusus yang memberikan pengiktirafan sosial atau taraf keibubapaan kepada anak yangdilahirkan hasil daripada hubungan tersebut.” Definisi lain menyatakan bahawa perkahwinan adalah satu perlakuan budaya untuk mewujudkan famili, iaitu yangmelibatkan penyusunan semula pelaku-pelaku sosial dari segi peranan masing-masing.Misalnya kalau sebelum berkahwin seseorang itu menjadi ahli keluarga orientasi(keluarga di mana seseorang itu diasuh dan dididik), tetapi selepas berkahwin diamenjadi ketua keluarga prokreasi (keluarga di mana seseorang itu menjadi ibu bapa danmelahirkan anak sendiri). Keluarga merupakan satu unit sosial yang diasaskan kepadakerjasama ekonomi, yang juga berperanan melahirkan zuriat, menjaga dan mengasuhanak-anak dan berkongsi tempat tinggal (dalam Mohamed Yusoff dan rakan-rakan,2009).1.2 Pembatasan / Fokus KajianKajian ringkas yang dilaksanakan oleh pengkaji (penulis) ini dibataskan atau berfokushanya satu ritual dalam upacara perkahwinan orang Bajau (mewakili agama Islam), iaituritual ‘Akad Nikah’ (Gambar ritual ijab dan kabul seperti dalam Lampiran B) dan saturitual upacara perkahwinan Kadazan Dusun (berdasarkan agama Kristian), iaitu ‘Ikrar Perkahwinan’ (Gambar perkahwinan mengikut ajaran Kristian seperti dalam LampiranC).1.3 Objektif KajianKajian ini bertujuan sebagai mendapatkan pengetahuan secara umum berhubung dengan perbezaan kedua-dua ritual yang menjadi fokus kajian, kata lainnya maklumat atau pengetahuan adalah hanya secara umum tentang perbezaan di antara ritual yang terlibatdalam upacara perkahwinan agama agama berbeza di Malaysia, khususnya yang
MAILIN BINTI BAHARI @ NORAZRINAHNO. MATRIK: 690315125600002
2
 
I.P. GAYA
HBSS4303 PENGENALAN ANTROPOLOGI
terdapat di negeri Sabah. Kata lainnya, kajian ini adalah untuk memenuhi kehendak  jawapan kepada soalan yang diberikan kepada pelajar OUM.Ketepatan maklumat ritual yang dikongsikan oleh pengkaji adalah bergantungsepenuhnya kepada atau berdasarkan ketepatan fakta yang diperolehi dari buku rujukanyang di rujuk oleh pengkaji dan fakta yang diperolehi melalui rujukan internet yangsetiap satunya dinyatakan sumbernya oleh pengkaji. Maklumat tambahan yangdiperolehi melalui temubual pula tidak dapat disahkan daripada pihak lain.Sehubungan itu, bentuk kajian atau metodologi kajian yang dijalankan oleh pengkajiadalah berbentuk deskriftif dan menggunakan kajian perpustakaan dan melalui internet.Sebagai tambahan, pengkaji juga telah melakukan temubual dengan rakan setugas yangmempunyai pengalaman menjalani ritual ‘Ikrar Perkahwinan’ yang terdapat dalamagama Kristian. Manakala pengkaji sendiri juga telah pernah menyaksikan ritual ‘Ijabdan Kabul’ menurut ajaran agama Islam semasa acara majlis akad nikah pengkajidengan suami.
2.0 RITUAL PERKAHWINAN MASYARAKAT MALAYSIA SECARA UMUM
2.1 Ritual Perkahwinan Malaysia Secara UmumMerujuk UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 164 (Perkahwinan dan Perceraian)seperti dalam Lampiran A, terdapat fasal iaitu fasal 24 yang berbunyi “upacara perkahwinan melalui istiadat agama, adat atau kelainan.”Secara umumnya, upacara perkahwinan masyarakat Malaysia yang terkenal dengan pelbagai etnik, bangsa dan anutan agama boleh dilaksanakan melalui sama adamengikut istiadat agama, adat atau kelainan (iaitu asalkan tidak bertentangan denganundang-undang).Adat-adat perkahwinan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Malaysia pada masa kinisecara umumnya mempunyai persamaan, iaitu terdapat adat yang dikongsi oleh setiapmasyarakat seperti adat merisik, meminang, bertunang, majlis akad nikah/ikrar  perkahwinan, bersanding, dan walimatul urus iaitu majlis perkahwinan.
MAILIN BINTI BAHARI @ NORAZRINAHNO. MATRIK: 690315125600002
3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ridha Umamy liked this
Rohaniza Hasan liked this
Wan Faridah liked this
Yusnidar Siak liked this
Joe Aiishiteru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->