Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
liderlk

liderlk

Ratings:
(0)
|Views: 329|Likes:
Published by koylu

More info:

Published by: koylu on Jul 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2012

pdf

text

original

 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜİŞLETME ANABİLİM DALI
ANABİLİM DALI SEMİNERİ
Liderlik 
DERS SORUMLUSU
Prof. Dr. Yaşar SUCU
HAZIRLAYAN
Melih ŞİMŞEKER Edirne,2003
 
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ ..........................................................................................................................................2I. ÖNDERLİK ............................................................................................................................4A. Önderlik Tanımı ve Yönetici İle Önder Kavramları Arasındaki Fark ................................4B. Önder Etkisinin Güç Kaynakları .......................................................................................5C. Önderliğin Önemi ...............................................................................................................6II. LİDERİ DURUM VE KOŞULLAR BELİRLER .................................................................7A. Liderlik Zor ve Karmaşık Bir Olgudur ..............................................................................7B. Temel Liderlik Özellikleri ..................................................................................................8III. POTANSİYEL LİDERLER İÇİN TEMEL ÖZELLİKLER ...............................................10A. İyi Bir Hafızaya Dayanan Akışkan Bir Zeka ...................................................................11B. Yoğun Merak ve Bilgi Arzusu ..........................................................................................11C. Net Ve Güçlü Değerlere Dayanan Davranış Tarzı ...........................................................12D.Yüksek Düzeyde Kişisel Enerji ........................................................................................12E. Sürekli Büyümeye Yönelik Yetenek İstek Ve Vizyon ......................................................12F. Başkaları İle Etkin Duygu Ve Düşünce Aktarımına Dayanan Haberleşme Becerileri ......13G. Kendini İzleyenlerin Mutlu Hissetmelerine İmkan Verecek Çekicilik Özellikleri ...........13H. Geçmişteki Liderler Etkili Bir İlham Kaynağıdır ...........................................................13IV. ÇATIŞMA ............................................................................................................................14A Çatışmanın Tanımı ve Önemi .............................................................................................14B. Çatışma Süreci ..................................................................................................................15V. GÜDÜLEME ........................................................................................................................16A. Güdülenmenin Anlamı ve Önemi ...................................................................................16B. Yönetimde Motivasyon (Güdüleme) ................................................................................17C. Güdülerin Ayırımı ............................................................................................................18VI. STRES ................................................................................................................................21A. Stres Kavramı ...................................................................................................................21B. Örgütsel Stres ...................................................................................................................22C. Örgütsel Stres Kaynakları .................................................................................................23D. Stresle Başa Çıkma ( Stres Yönetimi ) ..............................................................................25SONUÇ .....................................................................................................................................29KAYNAKÇA .............................................................................................................................31
GİRİŞ
Liderlik son yıllarda özellikle işletmeler için önemi anlaşılmış bir kavramdır. Liderlik kavramının literatürde pek çok tanımı vardır ancak en sade tanımıyla liderlik insanlarıetkileyebilme gücüdür. Daha genel anlamda liderlik, işletmenin amaçlarına ulaşabilmek içintakipçilerinin istekli katılımını sağlayan sosyal etki sürecidir. Liderlik sadece güçle başlayan2
 
ve bir tek bununla açıklanabilecek bir süreç değildir. Liderlik aynı zamanda danışmanlık,güven, sevgi, tutku, eğlence, tutarlılık ve sabır isteyen bir durumdur.Liderlik bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçlarıgerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır. Liderlik, bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak için insan kaynağını etkin ve verimli bir şekilde yönlendirme becerisidir. Tanımda önemli olan iki anahtar kelime var; birincisi insankaynağı, ikincisi ise kurumsal hedefler.Liderin öncelikli görevi organizasyonun stratejik iş amaçlarına ulaşması için bir eylem planı hazırlamaktır. Bundan sonra şirketin entelektüel sermayesi olan insan kaynağını bu amaçlar doğrultusunda harekete geçirmek gelir. Bu etkinin oluşumu için uygun ortam iseancak liderle diğer çalışanlar arasındaki etkileşim aktif hale geldiğinde mümkün oluyor.Liderliği; bireyler tarafından gerçekleştirilen ve diğer bireylerin ortaklaşa yaratılan vizyonadönük olarak bir araya gelmesi, istekli ve coşkulu olarak ortak hedefleri benimsemesini ve buhedeflerin gerçekleşebilmesi için güçlenerek bütün varlıkları ile katkıda bulunmasınısağlayan enerjik bir süreç olarak tanımlayabiliriz.Bireysel yetkinlik olmadan örgütsel yetkinliği sağlamak olanaksızdır ve bu günün profesyonel ve yönetsel pozisyonları teknik becerilerin çok üstünde yönetsel becerilegerektirmektedir. Bu yönetsel becerilerin başında insanları görünen görünmeyen çok sayıdaki engeli aşarak istenen hedeflere ulaşabilmelerini ve yaşadıkları süreçten mutluolmalarını sağlayacak liderlik becerileridir. Bu beceri, bozucu, çözücü, caydırıcı ve dağıtıcıçok sayıda gücü bertaraf ederek insanların anlamlı hedefler için bir araya gelmelerini sağlar.Bu beceri toplumun kurum ve kuruluşlarının bürokratik katılık, politik çekişme ve iktidar kavgalarından kaynaklanan bir verimsizliğe düşmesini de engelleyebilmektedir.Organizasyonda insan unsurunun, dolayısıyla düşünce ve bilginin en önemli sermayehaline geldiğinin farkına varıldığında, liderlik anlayışının da yavaş yavaş boyut değiştirdiğigörülmektedir. Artık liderler, sadece uzmanlıklarıyla, otoriteleriyle veya karizmalarıyla etkiliolmayacaklardır. Bilgi toplumunda, liderlerin entelektüel özellikleri ön plana çıkmakta,özellikle şünsel gücü gelişmiş, bilgi, beceri ve genel külre sahip, ksek eğitimliEntelektüel Liderlere gereksinim duyulmaktadır. Entelektüel liderler, uzmanlıklarının,deneyimlerinin yanı sıra yönetime ilişkin bilgiye de sahiptirler. Yüksek bir teknik yetenek,üstün bir yönetsel beceri, kültürel duyarlılıkta açıklık, uyum gösterme yeteneği, esneklik,üstün beceri ve kavrayışlı dil yeteneği, kişisel zenginlik ve olgunluk, duygusal dengelilik,uyum ve birlik yeteneği, müzakerelere açıklık, gelecek ağırlıklı yaratıcı düşünce ve vizyoner 3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ahmetcilgin liked this
Ömer DURMUŞ liked this
gevez liked this
lorenalsaarak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->