Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rowerzystki miejskie FO248 von Stefan Kosiewski 20131014 ZECh @Tomasz Parol, Organizacja Narodu.pdf

Rowerzystki miejskie FO248 von Stefan Kosiewski 20131014 ZECh @Tomasz Parol, Organizacja Narodu.pdf

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by Stefan Kosiewski
...Pozycja, z której występuję, gdyż ją zajmuję, pozycja emigranta politycznego w Nimczech od stanu wojennego, czyli już 31 lat na wygnaniu, nie pozwala mi odpowiedzieć bezpośrednio na mail przysłany przed kilku dniami z adresu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, więc gdyby tak np, Pan, Panie Kolego miał na to czas i zechciał się zająć wyjaśnieniem Dyrektorowi drowi Andrzejowi Drogoniowi , który jest tam od ścigania Zbrodni popełnionych przeciwko Narodowi Polskiemu, że Jaruzelska, żona generała Jaruzelskiego, który ogłosił bezprawnie stan wojenny nie może jak rowerzystka miejska wypowiadać się publicznie o członkach ciała swojego 93-letniego męża w sposób uwłaczający pamięci ofiar KL-Auschwitz jak również innych nazistowskich, narodowo-socjalistycznych obozów koncentracyjnych i miejsc kaźni dokonywanej na Narodzie Polskim przez NKWD, a ja przecież nie zniżyłem się do tego stopnia, żeby Jaruzelskiej (żyjącej bardzo dobrze na koszt państwa) wytoczyć jako osoba fizyczna sprawę sądową i nie ubiegałem się o pomoc, ani prywatnie u biskupa Sworca (TW "Dąbrowski"), ani Biskupa Limburga, ani u Wojewody Sląskiego, premiera Jarosława Kaczyńskiego, czy w jakimkolwiek innym miejscu, lecz zawsze jako przedstawiciel podmiotu zarejestrowanego, sądownie, organizacji, której pieczątką dysponuję, gdyż reprezentuję to stowarzyszenie na zewnątrz.


Nie chodzi zatem o to, że w KL-Mauthausem pośród zamordowanych, wykończonych tam osób znaleźć można imię i nazwisko: Konstanty Kosiewski, lecz Komiusja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu opłaca przecież w Katowicach Prokuratorów i Pan Andrzej Drogoń decyduje o przyznawaniu im okresowych premii. Zatem w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych ma się jeden z drugim zabrać w końcu do roboty i polecieć w try miga do Rzymu czy Warszawy, żeby sprawdzić, co ta Jaruzelska wygadała dziennikarzowi gazety, który po 1989 r. m.in zamieszczała także i mnie , drukie kawałków, za które przyzwoicie płaciła. Honecker był stary a mimo tu umiał wsiąść do samolotu i polecieć sobie na drugi koniec świata, Gorbaczow jest w Stanach, Wałęsa też powinien się zbierać i Jaruzelski miałby na Florydzie lepszą opiekę lekarską, niż na Szaserów, gdzie proszę się nie obrażać, że między nami powiem: jak nie dasz, to nie dostaniesz.


Załączam poniżej korespondencję z IPN w Katowicach w sprawie z myślą, że może zechce Pan temu się przyjrzeć, by pomóc zrozumieć drowi dyr. Drogoniowi w IPN w Katowicach, że kierowana przezeń instytucja jest zobowiązana zająć się z urzędu Jaruzelską, ja zaś wyjaśnień z IPN-u na temat lustracji nie przyjmuję, bo te sformułowane zostały ponad potrzebę, którą jasno określa filozofia i jako taie, jako mi niepotrzebne odbieram tylko i wyłącznie jako bezczelność, złośliwość i dlatego zajmuję stosowne stanowisko...

http://sowa.quicksnake.es/Junge-Presse/Rowerzystki-miejskie-FO248-von-Stefan-Kosiewski-20131014-ZECh-Tomasz-Parol-Organizacja-Narodu
...Pozycja, z której występuję, gdyż ją zajmuję, pozycja emigranta politycznego w Nimczech od stanu wojennego, czyli już 31 lat na wygnaniu, nie pozwala mi odpowiedzieć bezpośrednio na mail przysłany przed kilku dniami z adresu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, więc gdyby tak np, Pan, Panie Kolego miał na to czas i zechciał się zająć wyjaśnieniem Dyrektorowi drowi Andrzejowi Drogoniowi , który jest tam od ścigania Zbrodni popełnionych przeciwko Narodowi Polskiemu, że Jaruzelska, żona generała Jaruzelskiego, który ogłosił bezprawnie stan wojenny nie może jak rowerzystka miejska wypowiadać się publicznie o członkach ciała swojego 93-letniego męża w sposób uwłaczający pamięci ofiar KL-Auschwitz jak również innych nazistowskich, narodowo-socjalistycznych obozów koncentracyjnych i miejsc kaźni dokonywanej na Narodzie Polskim przez NKWD, a ja przecież nie zniżyłem się do tego stopnia, żeby Jaruzelskiej (żyjącej bardzo dobrze na koszt państwa) wytoczyć jako osoba fizyczna sprawę sądową i nie ubiegałem się o pomoc, ani prywatnie u biskupa Sworca (TW "Dąbrowski"), ani Biskupa Limburga, ani u Wojewody Sląskiego, premiera Jarosława Kaczyńskiego, czy w jakimkolwiek innym miejscu, lecz zawsze jako przedstawiciel podmiotu zarejestrowanego, sądownie, organizacji, której pieczątką dysponuję, gdyż reprezentuję to stowarzyszenie na zewnątrz.


Nie chodzi zatem o to, że w KL-Mauthausem pośród zamordowanych, wykończonych tam osób znaleźć można imię i nazwisko: Konstanty Kosiewski, lecz Komiusja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu opłaca przecież w Katowicach Prokuratorów i Pan Andrzej Drogoń decyduje o przyznawaniu im okresowych premii. Zatem w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych ma się jeden z drugim zabrać w końcu do roboty i polecieć w try miga do Rzymu czy Warszawy, żeby sprawdzić, co ta Jaruzelska wygadała dziennikarzowi gazety, który po 1989 r. m.in zamieszczała także i mnie , drukie kawałków, za które przyzwoicie płaciła. Honecker był stary a mimo tu umiał wsiąść do samolotu i polecieć sobie na drugi koniec świata, Gorbaczow jest w Stanach, Wałęsa też powinien się zbierać i Jaruzelski miałby na Florydzie lepszą opiekę lekarską, niż na Szaserów, gdzie proszę się nie obrażać, że między nami powiem: jak nie dasz, to nie dostaniesz.


Załączam poniżej korespondencję z IPN w Katowicach w sprawie z myślą, że może zechce Pan temu się przyjrzeć, by pomóc zrozumieć drowi dyr. Drogoniowi w IPN w Katowicach, że kierowana przezeń instytucja jest zobowiązana zająć się z urzędu Jaruzelską, ja zaś wyjaśnień z IPN-u na temat lustracji nie przyjmuję, bo te sformułowane zostały ponad potrzebę, którą jasno określa filozofia i jako taie, jako mi niepotrzebne odbieram tylko i wyłącznie jako bezczelność, złośliwość i dlatego zajmuję stosowne stanowisko...

http://sowa.quicksnake.es/Junge-Presse/Rowerzystki-miejskie-FO248-von-Stefan-Kosiewski-20131014-ZECh-Tomasz-Parol-Organizacja-Narodu

More info:

Published by: Stefan Kosiewski on Oct 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

 
 
Rowerzystki miejskieFO248 von Stefan Kosiewski20131014 ZECh @Tomasz Parol, Organizacja Narodu
 
Motto: "...cz
ê
sto w butach na obcasach, zwiewnych sukienkach, ...modne iseksowne rowerzystki miejskie..." Ma
ù
gorzata Pietkunsowa
@sowa217 osób ma Ci
ê
w kr
ê
gachStefan KosiewskiUdost
ê
pniony publicznie -23:04 Oct 14Escrito porsowa (»)12. 10. en categoríaJunge Presse, leído: 56×
 
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
Ma
ù
gorzata Pietkun Daje +1 Twojemu wpisowi ...cz
ê
sto w butach naobcasach, zwiewnych sukihttps://twitter.com/sowa/status/388775944434896896 
...W 2010 roku, na pro
œ
b
ê
prezesa wydawnictwa Boston Media, podj 
ê
ù 
a si 
ê
 redagowania magazynu Business Growth b
ê
¹
cego dodatkiem do dziennika Rzeczpospolita. Z wydawnictwem wspó
ù 
 pracowa
ù 
a tak
 ¿ 
e przy redagowaniu innymmagazynów...
 QR code for this recordingRowerzystka miejska, cyklistka mia
ù
a przejecha
ã
si
ê
po m
ù
odych w parafii
œ
 w. Stanis
ù
awa Kostki na warszawskim
Ý
oliborzu /ko
ù
o stacji metra Plac Wilsona w dniu 3.10.2013 a cyklinowa
ù
a jak popierd(.)lona (czytaj:zafascynowana ob
ù
ê
dem)
¿
 ydówka w maglu przy ul. Hanki Sawickiej w Czeladzi, za
œ
druga tak samo m
¹
dra jako i ona uczycielka od polskiegochcia
ù
a pono
ã
w ramach lekcji wychowania seksualnego pieprzy 
ã
si
ê
na wsi przy dzieciach z Adasiem Michnikiem, lecz sko
ñ
czy 
ù
a tylko przerywanie naprzyspieszonym, jak samogwa
ù
t, rozdaniu ulotek zapowiadaj
¹
cych spotkanie z tak samo bezp
ù
odnym jak Angela Merkel post
¿
 ydokomunistycznym oligarch
¹
 Jaros
ù
awem Kaczy 
ñ
skim, synem marksistologa wieczorowego Mundka; azali zespotka
ñ
normalnych psychicznie ludzi z typami zboczonymi seksualnie albo iobdarzonymi niemoc
¹
intelektualn
¹
kalek mog
ù
oby jeszcze zrodzi
ã
si
ê
co
œ
 niebezpiecznego dla
¿
 ydów, albo ludzko
œ
ci (ogólnie mówi
¹
c) w ogólno
œ
ci? Klknijni
¿
ej, je
¿
eli chcesz g
ù
upot pos
ù
ucha
ã
, je
¿
eli za
œ
ciekawo
œ
ã
nie wiedzie ci
ê
pierwsz
¹
 my 
œ
l
¹
do piek 
ù
a, daj sobie na wstrzymanie. Albowiem
¿
 ycie pe
ù
ne jest niespodzianek, którymi zaskakuje tych, co nie s
¹
 przygotowani na najgorsze, a zatem postawione powy 
¿
ej pytanie nasze nauczaniekatolickie kieruje w tym miejscu, w pierwszym rz
ê
dzie, do antypapie
¿
a z dalekiegokraju, (w stosunku do kraju papie
¿
a Benedykta - Argentyna le
¿
 y na antypodach),który niepotrzebnie si
ê
znowu zatrwo
¿
 y 
ù
ostatnio rzekomym antysemityzmem naspotkaniu ze znajomymi mu wszak osobi
œ
cie
¿
 ydami sefardyjskimi (daj
¹
cymi Rabatu wyniesionego z Maroka), bo gdyby przecie
¿
rzeczywi
œ
cie co
œ
takiego w nich by 
ù
o, cosk 
ù
ania ludzi do samozag
ù
ady, dzia
ù
ania niszczycielskiego cz
ù
owieka na w 
ù
asn
¹
 niekorzy 
œ
ã
, to nie powienien ich by 
ù
po pierwsze w ogóle przyjmowa
ã
w domu
œ
 w.Marty (od czego jest ten grzesznik, wyspowiadany homoseksualista w Domu sw.Marty? I jak ogromna musi by 
ã
to budowla, wi
ê
ksza z pewno
œ
ci
¹
, ni
¿
Pa
ù
ac Papieski, ztajemnymi przej
œ
ciami pod ziemi
¹
, jak potajemne przej
œ
cie w murze do Zamku Anio
ù
a, który jest twierdz
¹
, a które
¿
 yd Borgia da
ù
jeszcze zbudowa
ã
potajemne, kiedy robi
ù
jawnie za papie
¿
a Aleksandra.Od czego jest w Polsce Don Stanislao, którego we Waty kanie przy Franciszku nie ma,papuciowy, sekretarz papie
¿
a i protokó
ù
dyplomatyczny w Stolicy Ojca
œ
 w., do którejpolecia
ù
jednak pospiesznie wczoraj zaabsorbowany wy 
ù
¹
cznie swoj
¹
osob
¹
 
mójBiskup Limburga, któremu zabrak 
ù
o najwyra
ê
niej dystansuSprawiedliwego.
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
   E  u  r  o  p   ä   i  s  c   h  e  s    M  a  g   a  z   i  n   S  O   W  A
 
@Tomasz Parol - czy Pan reprezentuje mo
¿
e Front Jedno
œ
ci Obywateli i apeluje do wszystkich obywateli, zarówno do obywateli
¿
 ydowskiego jak i polskiego pochodzeniaetnicznego, policjantów i z
ù
odziei, piromanów i stra
¿
aków? Czy nie lepiej a tak 
¿
erozs
¹
dniej jest przemawia
ã
, mówi
ã
do okre
œ
lonej grupy ludzi, do zainteresowanychPana Osob
¹
i Pana przemówieniem?
Rowerzystki miejskie FO248 von Stefan Kosiewski20131014 ZECh @Tomasz Parol, Organizacja Narodu...
sowa.quicksnake.esRowerzystki miejskie FO248 von Stefan Kosiewski 20131014 ZECh @Tomasz Parol,Organizacja Narodu | la revista europeaoko
ù
o minuty temu Czy 
¿
nie powinni
œ
my zaprawd
ê
jak Jezus Chrystus przemawia
ã
raczej tylko do tych,którzy maj
¹
uszy do s
ù
uchania i rozumiej
¹
, co mówi si
ê
do nich po polsku? Albowiem osoby te mówi
¹
te
¿
same po polsku, lub ucz
¹
si
ê
polskiego, bo chc
¹
by 
ã
 Polakami - nie dlatego,
¿
e "warto by 
ã
Polakami", jak mawia
ù
przyg
ù
up apeluj
¹
cy dociemnych
¿
 ydów w ameryka
ñ
skiej parafii rzymskokatolickiej sprzed o
ù
tarza po mszy 
œ
 w. klepi
¹
c jako premier Rzeczypospolitej Polskiej i szef PiS-u, klepa do wierz
¹
cych w Boga Polaków i Katolików.Czuj
¹
po polsku, chocia
¿
maj
¹
mo
¿
e i w metrykach
¿
 ydowskich dziadków, jak W 
ù
odek Sznarbachowski za cara mia
ù
dziadka i ojca w Petersburgu,
¿
 ydowskich adwokatów,lecz na studiach przed wojn
¹
dostrzeg
ù
i doceni
ù
warto
œ
ã
jego intelektu NarodowiecPiasecki i powiedzia
ù
do
ñ
: - Pan, Panie Kolego, jest z nami, bo my 
œ
li Pan i wyra
¿
a to,co my czujemy. I pisa
ù
Sznarbachowski (wcze
œ
nie u
¿
 ywane nazwisko w rodzinie:Sznarbach) teksty teoretyczne dla Polskich Narodowców, w których po latach jadostrzeg
ù
em my 
œ
li Crocego i wskaza
ù
em na to w artykule, który nie polecia
ù
jednak naantenie Rozg
ù
o
œ
ni Polskiej Radia Wolna Europa, albowiem Kolegium uzna
ù
o,
¿
e jest w tym tek 
œ
cie jak w sklepie u Dziuka w Czeladzi: myd
ù
o i powid
ù
o, to znaczy i o wierszach W 
ù
odka, i o filozofii i o dzia
ù
aniach politycznych a na dodatek wy 
ù
azi zca
ù
ego tekstu wieloma dziurami naga prawda o serdecznym uczuciu przyja
ê
ni,odwzajemnianej i nie ukrywanej w tek 
œ
cie, stoj
¹
cego nad grobem, bo ur. w 1912 r.Sznarbachowskiego do trzydziestoletniego naówczas emigranta politycznego w Niemczech, dziennikarza ze Solidarno
œ
ci pisuj
¹
cego od dziecka wiersze. W 
ù
odzimierz Odojewski, najwi
ê
kszy obecnie
¿
 yj
¹
cy pisarz pisz
¹
cy po polsku, którego
¿
 yd Sadkowski, naczelny Czylelnika zacz
¹
ù
drukowa
ã
w Polsce nie ze wzgl
ê
du na warto
œ
ã
literack 
¹
Odojewskiego tekstów, lecz ze wzgl
ê
du powiedzmy to spokojnie: nakonwergencj
ê
, przypisywan
¹
wtedy powszechnie do nazwiska
¿
 yda Brzezi
ñ
ski,cz
ù
onka prywatnej, Trilateralnej Komisji, co
œ
jak Bilderbergi dzisiaj z udzia
ù
em
¿
 yda Vincent-Rostowski, który w Polsce trzyma
ù
ap
ê
na kasie pa
ñ
stwowej. Nie zap
ê
dzaj
¹
csi
ê
w maliny, które skór
ê
cz
ù
owieka i bydl
ê
cia kolcami rani
¹
c broni
¹
si
ê
przedzrywaniem ich owoców przez wszystkie inne stworzenia, ni
¿
eli ptakowie niebiescy,którym Pan Bóg przeznaczy 
ù
zadanie roznoszenia po kuli ziemskiej nasion malin;
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
Buy RoboPDF

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->