P. 1
Mila+Mck Pk(2013)Mariacka Raport

Mila+Mck Pk(2013)Mariacka Raport

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Paweł Wyszomirski

More info:

Published by: Paweł Wyszomirski on Oct 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

 
POROZMAWIAJMY O MARIACKIEJ
raport z bada
ń
i warsztatów PPS
Fundacja Miejsc i Ludzi AktywnychMi
ę
dzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki KrakowskiejKatowice-Kraków 2013
 
2Adresatami niniejszego raportu s
ą
:
Urz
ą
d Miasta Katowice – zleceniodawca projektu „Porozmawiajmy o Mariackiej”;
Radni Katowic – inicjatorzy projektu;
uczestnicy wywiadów grupowych i indywidualnych, oraz bada
ń
ankietowych przeprowadzonychw okresie od grudnia 2012 do wrze
ś
nia 2013 roku;
uczestnicy Warsztatów „Placemaking na Mariackiej” przeprowadzonych w dniach 31.08-1.09.2013;
obecni i przyszli członkowie Rady ul. Mariackiej, której powstanie zostało zainicjowane podczasWarsztatów;
mieszka
ń
cy, przedsi
ę
biorcy i bywalcy ul. Mariackiej, dla których to miejsce jest wa
ż
ne.
 
3
Spis tre
ś
ci
1.
 
GENEZA PROJEKTU „POROZMAWIAJMY O MARIACKIEJ” ............................................................. 4
 
2.
 
PODSTAWY TEORETYCZNE ................................................................................................................. 4
 2.1. Analiza obszaru ul. Mariackiej na tle współczesnych tendencji w urbanistyce ............................... 42.2. Programy rewitalizacji urbanistycznej .............................................................................................. 72.3. Zarz
ą
dzanie przestrzeni
ą
................................................................................................................ 82.4. Partycypacja .................................................................................................................................... 8
3.
 
ZAKRES BADA
Ń
................................................................................................................................... 10
 
4.
 
HARMONOGRAM PROJEKTU ............................................................................................................. 11
 
5.
 
METODYKA I PRZEBIEG BADA
Ń
....................................................................................................... 11
 5.1. Badania ankietowe ........................................................................................................................ 115.2. Zogniskowane wywiady grupowe (ang. Focus Group Interview, FGI ) ......................................... 125.3. Indywidualne wywiady pogł
ę
bione (ang. Individual In-Depth Interviews, IDI) ............................... 13
6.
 
WYNIKI BADA
Ń
WST
Ę
PNYCH ............................................................................................................ 14
 6.1. Badanie ankietowe na temat postrzegania ul. Mariackiej i Mariackiej Tylnej ................................ 146.2. Zogniskowane wywiady grupowe .................................................................................................. 29
7.
 
WARSZTATY ......................................................................................................................................... 36
 
8.
 
KONSULTACJE POWARSZTATOWE: WYNIKI BADA
Ń
ANKIETOWYCH........................................ 41
 
9.
 
WYWIADY INDYWIDUALNE ................................................................................................................. 46
 
10.
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU ............................................................................................................ 53
 
11.
 
RADA DS. UL. MARIACKIEJ ................................................................................................................ 54
 
12.
 
WNIOSKI ................................................................................................................................................ 55
 Literatura ............................................................................................................................................... 57Zał
ą
czniki ............................................................................................................................................... 57

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->