Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Excel 2010 Promotivno Poglavlje

Excel 2010 Promotivno Poglavlje

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by u_stevic

More info:

Published by: u_stevic on Oct 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

 
POGLAVLJE
1
Početni koraci u radu sa Excelom
Startovanje, upoznavanje radnogokruženja i zatvaranje Excela
Otvaranje radne sveske
Snimanje radne sveske
Snimanje radne sveske u toku rada
Zatvaranje radne sveske
Otvaranje više radnih svezaka
Kretanje kroz radnu svesku
Radni list
Kretanje kroz radni list
Prikaz radnog lista
Imenovanje radnih listova
Dodavanje i repozicioniranje radnih listova
Kopiranje i premeštanje radnog lista
Funkcije za zumiranje stranice
Podešavanje paleta alata za brz pristupkomandama (Quick Access Toolbar)
Podešavanje postavki Regional Settings
Uponavanje aplajeEel 2010
 
2
U
poznavanje
 
aplikacije
e
xcel
2010
2
Počen oa u au sa Eelo
U prve korake spadaju osnovne operacije koje ćete često izvoditi. Tosu: startovanje i zatvaranje programa (aplikacije) Excel, kreiranjenove radne sveske (New Blank workbook, From existing workbook i nove radne sveske na osnovu šablona - templates), snimanje radnesveske na određenu lokaciju, snimanje radne sveske pod drugimnazivom, otvaranje već postojećih radnih svezaka i prelazak izmeđunjih, itd.
Saovanje, uponavanje anog ouženja avaanje Eela
Startovanje Excela se izvodi pomoću ikonice koja se nalazi na desk-topu ili pomoću Start menija Start
All
 
Programs
Microsoft Office programska grupa
Microsoft Office Excel 2010. Nakon pokretanja programa, otvara se glavni prozor programa (videti sliku 1.1).Radno okruženje Excela je jednostavno i vrlo brzo se naviknete nanjega. Skoro sve opcije i komandni tasteri se mogu naći na ekranumonitora. Da biste što bolje upoznali radno okruženje Excela, evospiska njegovih delova i nekoliko reči o svakom od njih.
 
NASLOVNA LiNiJA -
 Nalazi se na vrhu ekrana i sadrži nazive programa i trenutno otvorenog dokumenta.
 
FiLE kArticA -
 
 je zelena kartica, koja se nalazi u gornjemlevom uglu, odmah ispod naslovne linije. Kada izaberete karti-cu FILE, otvara se Prikaz
Microsoft Office Backstage” isadrži nekoliko komandi za rad sa office dokumentima, i to: New, Open, Save, Print, Prepare, Send, Publish i Close.
 

kOmANdNA trAkA -
 
Sadrži liniju jezičaka: Home, Insert,Page Layout, Formulas, Data, Rewiew i View. Osim toga,sadrži i prečice komandi u vidu dugmadi koje možete kliknutiza izdavanje komandi. Izborom jezička menja se i set dostupnihkomandi.
 
3
p
očetni
 
koraci
 
U
 
radU
 
sa
e
xcelom
3
 
 
Home
jezičak je otvoren prema podrzumevanom podešavanju kada pokrenete Excel. U okviru njegase nalaze komande za rad sa Clipboardom, Fontom, poravnanjem, brojevima, stilovima ćelija i tabela,dodavanje i brisanje ćelija, redova i kolona i komandeza izmenu, sortiranje i pretragu podataka.
FiledugmeQuick Access ToolbarNaslovnalinijaLinija saformulamaLinija sa jezičcimaKomandnatrakaStatusnalimijaJezičciradnih listova Trake zaskrolovanjeZum kontrolaDugmad različitihnačina prikazaRadni listPoljeName BoxKursorSelektovanaćelijaDialog BoxLauncherRedKolonaKontrolnadugmad
 
Slika 1.1
Glavni prozor programa Excel 
 
 
Insert
jezičak sadrži komande potrebne za dodavanjeobjekata kao što su: tabele, slike, clipartovi, grafikoni,linkovi, tekstualni okviri, zaglavlja i podnožja i simboli.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->