Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Onderzoeksrapport Witwassen in Nederland

Onderzoeksrapport Witwassen in Nederland

Ratings: (0)|Views: 434|Likes:
Published by Ghost
In Nederland wordt naar schatting jaarlijks voor 18,5 euro miljard witgewassen, zo stelt een onderzoek naar
criminele geldstromen. 14,7 miljard zou afkomstig zijn van in het buitenland gepleegde criminaliteit, 3,8
miljard van Nederlandse criminaliteit. De belangrijkste witwaskanalen zijn investeringen in vastgoed, over- en
onderfacturering bij internationale handel en witwassen via bijzondere financiële instellingen. Het onderzoek
is verricht door de Utrecht School of Economics in opdracht van het ministerie van Financiën
In Nederland wordt naar schatting jaarlijks voor 18,5 euro miljard witgewassen, zo stelt een onderzoek naar
criminele geldstromen. 14,7 miljard zou afkomstig zijn van in het buitenland gepleegde criminaliteit, 3,8
miljard van Nederlandse criminaliteit. De belangrijkste witwaskanalen zijn investeringen in vastgoed, over- en
onderfacturering bij internationale handel en witwassen via bijzondere financiële instellingen. Het onderzoek
is verricht door de Utrecht School of Economics in opdracht van het ministerie van Financiën

More info:

Published by: Ghost on Jul 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2010

pdf

text

original

 
 
Onderzoeksrapport 'Witwassen in Nederland'
Gepubliceerd op vrijdag 17 februari 2006 om 18:12Organisatie:Ministerie van FinanciënIn Nederland wordt naar schatting jaarlijks voor 18,5 euro miljard witgewassen, zo stelt een onderzoek naarcriminele geldstromen. 14,7 miljard zou afkomstig zijn van in het buitenland gepleegde criminaliteit, 3,8miljard van Nederlandse criminaliteit. De belangrijkste witwaskanalen zijn investeringen in vastgoed, over- enonderfacturering bij internationale handel en witwassen via bijzondere financiële instellingen. Het onderzoekis verricht door de Utrecht School of Economics in opdracht van het ministerie van Financiën.Er is internationaal weinig bekend over criminele geldstromen. Cijfers die internationaal worden gebruikt, zijnnauwelijks onderbouwd en er wordt weinig onderzoek gedaan naar de economische effecten van criminelegeldstromen. Het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Financiën is verricht door de UtrechtSchool of Economics (USE) in samenwerking met de Australian National University, geeft een nieuweschatting van de in Nederland gegenereerde en de uit het buitenland afkomstige criminele gelden. Dit isgedaan aan de hand van het wereldmodel voor criminele geldstromen van de Australische onderzoeker JohnWalker, een autoriteit op dit terrein. De USE, onder leiding van Prof. Dr. Brigitte Unger, heeft dit modelverfijnd en toegepast op Nederland met behulp van bestaande gegevens over criminaliteit en criminelegeldstromen. Ook na deze verfijning is het een tentatief model dat zeker nog een goede empirischeonderbouwing nodig heeft.Volgens dit model levert criminaliteit in Nederland jaarlijks ten minste 8,6 miljard euro aan witwasgelden op,waarbij het overgrote deel (ruim 70%) afkomstig is van een of andere vorm van fraude. Fraude is echter eenzeer breed begrip (variërend van professionele financieel-economische fraude tot uitkeringsfraude en zwartwerk). Daardoor is dit getal met grote onzekerheid omgeven en zullen de economische effecten, afhankelijkvan de fraudevorm sterk uiteen lopen. Op de tweede en derde plaats komen drugscriminaliteit (goed voorongeveer 20% van de witwasgelden) en overige vormen van criminaliteit (10%).Verder blijkt uit het Walker-model dat grensoverschrijdende witwasstromen omvangrijker zijn danwitwasstromen afkomstig uit criminaliteit die in Nederland is begaan. 3,8 miljard euro is afkomstig uitcriminaliteit in Nederland (de overige 4,8 miljard euro vloeit weg naar het buitenland). 14,7 miljard afkomstigvan buitenlandse criminaliteit. Dit brengt het totaal op 18,5 miljard euro. Dat is inclusief fraude.Volgens de onderzoekers is er relatief veel bekend over witwassen in kleine volumes, maar relatief weinigover witwassen in grote volumes, zoals misbruik van handelsstromen, investeringen in vastgoed enwitwassen via bijzondere financiële instellingen (financieringsmaatschappijen en trustkantoren die dezefinancieringsmaatschappijen aansturen).Internationaal gezien is Nederland volgens de onderzoekers een relatief aantrekkelijk land om geld wit tewassen, net als veel andere westerse landen. Volgens het onderzoek staat NL met landen als Duitsland enFrankrijk op de zevende plaats van scores van aantrekkelijke landen om wit te wassen. De relatieveaantrekkelijkheid wordt volgens het Walker-model veroorzaakt door de hoge welvaart, een goed ontwikkeldfinancieel stelsel, een stabiele regering, de handelsrelaties en het aantrekkelijke fiscale klimaat.Het onderzoek onderscheidt drie soorten economische effecten van witwassen. In de eerste plaatsallocatieaffecten ofwel prijsverstoringen, bijvoorbeeld op de onroerendgoedmarkt of bij misbruik vaninternationale handelsstromen.
 © 2004 - 2009 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden. -
Powered by Blue Horizon PDF generator - 
Pagina 1/2 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lexwesterman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->