Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
India Music Week (N.Y.): Indian Electronic Music on the European Continent (Essay)

India Music Week (N.Y.): Indian Electronic Music on the European Continent (Essay)

Ratings: (0)|Views: 186 |Likes:
Published by ElJay Arem
One of six essays by Indian sound enthusiast and radio host ElJay Arem, exploring Indian/European electronic musical crossfertilizations...

... seen at: http://wp.me/p4Fkn-3xZ
One of six essays by Indian sound enthusiast and radio host ElJay Arem, exploring Indian/European electronic musical crossfertilizations...

... seen at: http://wp.me/p4Fkn-3xZ

More info:

Published by: ElJay Arem on Oct 17, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2014

pdf

text

original

 
 
© =334-=3?8 / prinitjil jljtjotjvd JNH ‘ Jlejo nddts Hfossjh (gttp1//www.jnhroeji.ldt/omiut )
 
 
Jlejol Dfdhtriljh Nusjh (JDN)…
… o hiffdhtjil ib dssoys bir tgd JLEJO NTXJH [DD@ =3?8 (2 
tg 
-?8 
tg 
Iht) jl Ldw Zir` Hjty (TXO).Outgir1 DfAoy Ordn (hufturof aiurlofjst, jledpdledlt ndejo prieuhdr, roeji prdsdltdr)
  
 
?::2-=334 ‘ Ugd bjrst ?3 ydors ib JDN.
 
  
 
Foejds spjlljlk (
tgd turl tomfds
)… ‘ [indl jl JDN.
  
 
]dfdvolhd ib Mgolkro bir JDN.
  
 
Ugd Mueego Sgdlindlil 
  
 
JDN il tgd Duripdol Hiltjldlt (
port ? & =
)
  
 
Dtgli ir wgot 9 (
Udledlhds jl JDN sjlhd =33:…
)
(Xiurhd1 =3?3-=3?8| Jlejol D-nusjh - gttp1//d-nusjh.jlejo-nddts-hfossjh.ldt/orhgjvd/ )
www.jnhroeji.ldt/jlejonusjhwdd`Ugd O]Hgjvd ib Hiltdnpirory Nusjh
 
 
- ?7 / =7 -
 Dssoy Li. 41
 JDN il tgd Duripdol Hiltjldlt (port ?/=)
© =334-=3?8 / prinitjil jljtjotjvd JNH ‘ Jlejo nddts Hfossjh (gttp1//www.jnhroeji.ldt/omiut )
 
Jlejol Dfdhtriljhs il tgd Duripdol Hiltjldlt (port ?/=)
 
 Outgir1
 
DfAoy Ordn
(dnusjhCjnhroeji.ldt)
 (
JD-n/GG -353;=3?3
) ‘ ]dhdltfy jl Hdltrof Duripdol tgdhfih`s govd mddl hgolkde ti sunndr tjnd … ole wdgovd strojkgt Dostdr mdgjle us, ofsi jl Gonmurkjnprdssjlk Dostdr bjrd ofilk tgd Dfmd rjvdr goe lit mddljlhilvdljdlt jl vjdw ib tgd hiif gifjeoys. J wiufe fj`d tito`d tgjs ‖gdotgdljsg rjtd„ wgjhg wos jlhfuede brin tgdHotgifjh hgurhg jlti tgd Dostdr fjturky ti tgd housd tgotwd fii` omiut nusjhof ohtjvjtjds jl tgd Duripdolhinnuljty wgjhg wd hol ossjkl ti tgd kdlrd ib Jlejol dfdhtriljh nusjh.Ot prdsdlt tgd Duripdol hinnuljty hilsjsts ib =; hiultrjds wjtg opprix. 433njffjil gunols ole tgrdd burtgdr hiultrjds, wgi ofrdoey oppfjde bir o buffndnmdrsgjp1 Hriotjo, Uur`dy ole Nohdeiljo os birndr Zukisfovjol rdpumfjh.Iur iwl folkuokd rdkjil (Xwjtzdrfole ‘ Oustrjo ‘ Kdrnoly) wd wjff hilsjedr jl oldxtro JD-n sgiw, portjhuforfy uledr tgd ospdhts ib tgd gjstirjhof moh`kriule ib dfdhtriljh nusjh hilsjedromfy wos obbdhtde wirfe-wjed iut ib Kdrnoly. Gdrd sgirtfyti ndniry tgd londs fj`d @robtwdr`, @fous Xhgufzd ofjos ]jhgore [oglbrjde irIs`or Xofo, Gorofe Kdlzndr ole @orfgdjlz Xtih`gousdl wgi edportde jl Edhdnmdr=33;.[d mdkjl iur aiurldy jl iur hfisdst [dstdrl ldjkgmiurgiie, jl tgd Ldtgdrfoles.
Ejrdht ldjkgmiur ti Kdrnoly…
Jl tgd post sgiws sjlhd iur prdnjdrd jl Aoluory tgjs ydor wd ofrdoey mdhondohquojltde wjtg tgd siule ohiustjh fjl`okd mdtwddl Jlejol hfossjhof nusjh oleJlejol dfdhtriljh nusjh o fjttfd.Ugd ]ittdreon Hilsdrvotiry, tieoy jt js hoffde HIEO]UX (]ittdreon [irfe NusjhOhoedny) js ild ib tgd prinjldlt trojljlk bohjfjtjds iutsjed ib Jlejo bir JlejolHfossjhs uledr tgd hiltriffdrsgjp ib tgd fdkdleory bfutjst Gorjprosoe Hgiurosjo, ordprdsdltotjvd ib Lirtg Jlejol Hfossjhs, tgd Gjleustolj nusjh.Ot Hieorts tgrdd nusjhjols mdhond ohquojltde wjtg dohg itgdr, wgi pumfjsgde ostrji
Odsg
tgdjr edmut ofmun ib tgd sond lond jl tgd ydor =33;. Odsg, tgotord
Hdfjld [oejdr
, trojlde jl tgd ifedst Jlejol vihof birn, tgd Egrupoe, tgd Uomfopfoydr
Gdj`i Eja`dr
rdsjedlt jl Onstdreon wd hol biule os prikronndr il tgdfoptip ole `dymiores ole
Nortjal Moojadls
, fj`dwjsd `dymiore ole il tgd Xoried,wgjhg mdfilks ti tgd jlstrundltof bonjfy ib Jlejol futds (d.k. Xjtor, Rddlos).Hdfjld, Gdj`i ole Nortjal ord trojlde off jl tgd Jlejol-hfossjhof nusjh my prinjldlt
DfAoy O. fjvd ‖ilojr„…
 
 
- ?: / =7 -
 Dssoy Li. 41
 JDN il tgd Duripdol Hiltjldlt (port ?/=)
© =334-=3?8 / prinitjil jljtjotjvd JNH ‘ Jlejo nddts Hfossjh (gttp1//www.jnhroeji.ldt/omiut )
 
Jlejol Nodstris… fj`d Tstoe Qjo Borjeeuejl Eokor jl Erupoe, Mueegoedv EosKuptoil tgd Xoried ole Tstoe Bojyoz @gol il tgd Uomfo.Odsg goe prdsdltde bir tgd bjrst tjnds ot Jlejol Dfdhtriljho Bdstjvof jl Fileil jltgd ydor =332 ti o mrioedr pumfjh ole kojlde o forkdr rdhikljtjil. [jtg tgdHEOsg tgd trji uledrstiie ti fjl` Jlejol hgolsils wjtg Brdlhg rokos ole bul`y wirfenusjh os dxprdssde il tgdjr NyXpohd sjtd.
Hjty ib Fivd… Jfd-ed-Brolhd…
 [d fdovd liw tgd hiultry ib tgd tufjps ole sgjbt burtgdr siutgwore ti olitgdromuttdr.
Ejkjtof Mfde
js rdsjejlk jl Jfd-ed-Brolhd, os tgd Sorjs ndtripifjs js hoffdeibbjhjoffy sjlhd ?:;2. Jts tgd =2tg ejstrjht wjtg dstjnotde ?= njffjil jlgomjtolts (??,;njffjil). Jb Ejkjtoffy Mfde wiufe kdt tgd pissjmjfjty bir hrdotjlk o ldw sfikol bir Sorjspdrgops tgd hjty ib fivd il tgd Xdjld wiufe md edhirotde wjtg ‖pdohd, uljt ole o fitib bul„. Ejkjtoffy Mfde edsjklotds jts nusjh fj`dwjsd. Jl tgd trolsfotjil wjtgrdbdrdlhd ti Obrjho tgd lond ndols ‖
ejkjtof moh`-hiultry 
„ ir ‖
ejkjtof ldst 
 ‖.Ugd fomdf Ejkjtof Mfde rdprdsdlts tgd Sirtukudsd
Aioi Sderi Rdfisi
ir aust sjnpfy`liwl os
EA Sderi
. Sderi dstomfjsgde gjnsdfb jl tgd sumurms ib Sorjs jl tgd ;3
s.Ofrdoey ot tgd okd ib ?? ydors Sderi suh`de tgd nusjh ib ild ib gjs ldjkgmiurs,wgi wos o trunpdt pfoydr. Ild eoy gd mriukgt gind o moleildil ti Sderi. [jtg?7 gd pfoyde tgd eruns, tgd moss ole kujtor.Ugd nusjhof rdsuft ib Ejkjtof Mfde js o njxturd brin Irjdlt ole Ihhjedlt, Obrjho oleDuripd. Il tgd HE ‖Horovold„ (=333) EA Sderi njxds strddt siules wjtg Xiutgdrlnusjh.Ugd jlbfudlhds ib niedrl Lirtg Ondrjho ord lit njssde iut mrjdbfy wjtg gdovy mossmdots, ]op dfdndlts, psyhgdedfjh Bul` ole Gjp Gip possokds. Lit otypjhoffy birnusjh brin Brolhd okojlst tgd moh`kriule ib jts hifiljof gjstiry Obrjhol dfdndltsord einjlotjlk.Ugd hi-ipdrotjil ib Sderi Rdfisi wjtg
Eoly‚I
, o [dst Jlejol mossjsts ir tgd Jlejolsjlkdr
Loano
rdbfdht tgd nusjhof sdfb uledrstolejlk ib Sderi. Jl gjs siule njxturdsSderi hilhdrls oriule tgd dxhovotjil ib siules ole ovijes o hufturof roje.
Xiutg ib Brolhd…
 Obtdr EA Sderi‚s wirfe ib siules wgjhg gd hrdotds jl Sorjs uledr tgd sylilyn ‖Ejkjtoffy Mfde„ wd rdnojl stjff jl Brolhd bir o wgjfd. Jl tgd Xiutg [dst il tgdmol`s ib tgd Korilld js sjtuotde Uiufiusd, dxohtfy mdtwddl Otfoltjh oleNdejtdrroldol Xdo. Ugd rdkjil wjtg ?.? njffjil jlgomjtolts js tgd sjxtg-forkdst jlBrolhd (obtdr Sorjs, Fyils, Norsdjffd, Fjffd ole Ljhd).Uiufiusd noed jtsdfb ol jltdrlotjilof lond wjtg tgd gdoe ibbjhd ib tgd Duripdolspohd jleustry ol jltdrlotjilof lond. Gdrd wd bjle ofsi o nusjh Hinmi, wgjhghoffs jts styfd ‖Busjil-]ih`-]dkkod„.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->