Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
128Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pelan Perancangan Perniagaan

Pelan Perancangan Perniagaan

Ratings:
(0)
|Views: 17,482|Likes:
Published by Benidang

More info:

Published by: Benidang on Jul 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2015

pdf

text

original

 
 Bahagian I : Kemahiran Dan Pengetahuan Asas Pengurusan Perniagaan
 
MERANCANG HALATUJU PERNIAGAAN
Oleh:Osman MohamadT. Ramayah
 It is the set of sails, not the strength of the gales, which determine thecourse of the ship.
-
Old English seafaring saying  Anyone who says businessmen deal only in facts, not fiction, has never read old five-year projections.- Malcolm Fraser 
Pengenalan
Tindakan menubuhkan syarikat perniagaan adalah satu titik permulaan bersejarah bagiseseorang ushawan. Sebagai usahawan beliau berkeyakinan bahawa beliau mempunyai ideatau konsep dan berupaya dipasarkan sebagai satu produk yang boleh memenuhikeperluan insan yang lain. Menrealisasikan ide perniagaan dan memperkenalkan idetersebut kepada pasaran sasaran memerlukan perancangan yang teliti. Segala pelantindakan dipaparkan dalam satu dokumen yang dikenali sebagai rancangan perniagaan.Kos menilai dan mengubahsuai rancangan perniagaan dalam bentuk penulisan tidaklahmembebankan berbanding dengan kos dan kerugia yang terpaksa ditanggung ekoran darikegagalan menyediakan perancangan yang rapi.
Tujuan Menyediakan Rancangan Perniagaan
Untuk menulis rancangan perniagaan usahawan terpaksa meneliti setiap aspek perniagaan.Rancangan perniagaan membolehkan usahawan menganggarkan jumlah pelaburan yangdiperlukan untuk mengharungi tempoh pelancaran dan pembangunan pasaran.Rancangan perniagaan boleh diumpamakan sebagai sebuah peta perjalanan yang memberigaris panduan tentang perjalanan untuk menuju ke destinasi tertentu. Ia menerangkan cara bagaimana sesebuah organisasi boleh mencapai objektifnya atau bergerak maju ke tahapyang lebih baik dari kedudukan sekarang. Ia memberi maklumat terperinci danmenerangkan setiap langkah yang harus diambilApabila perniagaan semakin berkembang dan mencatatkan keuntungan, rancangan untuk memperbesarkan lagi perniagaan akan menjadi agenda utama. Dengan menggunakanrancangan perniagaan yang sedia ada sebagai asas, usahawan dapat mengenalpasti bidang perniagaan yang lain, dan membuat perkiraan sama ada perniagaan baru akanmenyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan.Rancangan perniagaan juga sangat berguna dalam usaha untuk mengagih sumber-sumber syarikat dengan lebih teratur. Sumber-sumber yang ada dalam syarikat sama ada dari segikewangan, sumber manusia, peralatan, bahan-bahan dan juga masa adalah terhad dalam2
 
 Bahagian I : Kemahiran Dan Pengetahuan Asas Pengurusan Perniagaan
 
sesuatu jangka masa tertentu. Maka pengagihan sumber perlu dilakukan dengan baik supaya memperoleh hasil yang optimum.Rancangan perniagaan juga berguna kepada orang luar seperti bank dan juga bakal pelabur. Rancangan perniagaan tersebut lebih merupakan dokumen sokongan untuk memperoleh pinjaman daripada institusi-institusi kewangan atau medapatkan rakan kongsiuntuk membuat pelaburan. Rancangan perniagaan memberi jawapan kepada persoalanyang sering dibangkitkan oleh orang luar, antaranya:
Apakah perniagaan dan ide yang dicadangkan ini berpotensi?
Apakah terdapat sesuatu yang unik tentang produk dan perkhidmatan yangdicadangkan berbanding dengan apa yang ada dalam pasaran masakini?
Apakah pasarannya telah dikenalpasti?
Apakah pelunjuran kewangan boleh dipercayai?
Apakah pasukan pengurusan dan kakitangan teknikal mempunyai pengalamanyang sesuai dan rekod yang baik?
Apakah rancangan perniagaan itu memperincikan bagaimana pinjaman itu akandilunaskan?
Perkara-perkara yang patut dielakkan semasa menyediakan Rancangan Perniagaan
1. Rancangan perniagaan yang tidak bertaip2. Kesilapan ejaan dan ayat dalam rancangan perniagaan3. Surat dari rakan sebagai sokongan kepada usahawan4. Menyertakan sampel yang tidak berfungsi5. Mengabaikan pesaing dan menyatakan produk/perkhidmatan anda adalahunik 6. Menyediakan rancangan kewangan tanpa andaian tertentu7. Tidak menyediakan ringkasan eksekutif 
Kandungan Rancangan Perniagaan
Topik-topik dalam rancangan perniagaan boleh dikategorikan seperti berikut:1. Ringkasan Eksekutif 2. Pernyataan Misi3. Sejarah Syarikat4. Profil Perniagaan dan Industri5. Perihal mengenai Produk/Perkhidmatan Syarikat6. Strategi Perniagaan7. Strategi Pemasaran8. Analisis Persaingan9. Maklumat Pemilik, Pengurus dan Pekerja10. Rancangan Operasi dan Pengeluaran11. Rancangan Kewangan12. Lokasi Perniagaa dan Kemudahan3
 
 Bahagian I : Kemahiran Dan Pengetahuan Asas Pengurusan Perniagaan
 
Ringkasan Eksekutif 
Bahagian ini mestilah menjelaskan jumlah kewangan yang ingin dipohon, bagaimana danaini akan digunakan dan juga bagaimana pembayaran balik akan dilakukan. Bahagian inimestilah ditulis sebegitu rupa sehingga ia dapat menarik minat pembaca untuk terusmembaca rancangan perniagaan anda. Jika bahagian ini tidak menarik minat pembacamungkin mereka tidak akan terus membaca rancangan perniagaan yang disediakan.Satu ringkasan eksekutif yang baik merupakan batu asas dalam membentuk “firstimpression” yang baik dan ia akan membantu dalam usaha mendapat sumber kewangan.Walaupun bahagian ini merupakan komponen pertama dalam rancangan perniagaannamun ia mestilah bahagian terakhir di tulis.
Pernyataan Misi
Misi ialah satu pernyataan yang menerangkan secara umum dan luas tentang mengapaorganisasi diwujudkan. Ia memberikan panduan yang umum tentang arah perkembanganorganisasi. Pernyataan misi membezakan antara satu organisasi dengan organisasi yanglain. Secara umumnya sesuatu pernyataan misi yang lengkap merangkumi sembilankomponen berikut:
Pelanggan Siapakah pelanggan syarikat?
Keluaran atau perkhidmatan Apakah produk atau perkhidmatan yang ditawarkanoleh syarikat?
Pasaran Dalam pasaran apa syarikat bersaing?
Teknologi Adakah teknologi yang digunakan mengikuti arus perkembangan terkini?
Menitikberatkan kewujudandan pertumbuhan organisasi Apakah organisasi mempunyai daya maju?
Pegangan asas, nilai, aspirasidan keutamaan falsafahorganisasi Adakah syarikat mempunyai nilai-nilai murni?
Konsep diri Apakah ciri-ciri tersendiri organisasi?
Menitikberatkan imej umum Apakah tanggungjawab sosial dan persekitaran?
Menitikberatkan pekerja Adakah kebajikan pekerja dijaga?Sebagai satu pernyataan yang menggambarkan wawasan dan inspirasi syarikat, misi perlumenekankan nilai-nilai dan polisi yang akan diamalkan dengan gigih untuk membinaharapan syarikat. Suatu pernyataan misi yang baik mesti dapat menyediakan panduan bersama diantara pihak pengurusan, pihak fungsian dan pihak operasian untuk menujukearah yang sama dan mengambil peluang yang wujud di persekitaran. Ia juga memberigaris panduan kepada setiap ahli organisasi yang mungkin berselerak dari segi kedudukangeografi yang bertindak secara individu atau berkumpulan tetapi mempunyai matlamatyang sama untuk mecapai objektif syarikat.4

Activity (128)

You've already reviewed this. Edit your review.
Siti Fatima Syahril liked this
kaykerie liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Khairiah Malik added this note
perancngan yang hebat...
AYin Muzzawer liked this
சந்திரகலா கோபால் liked this
Iqbal Zahin liked this
RoziYana liked this
Farah Mar Adilla liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->