Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zamolba(1)

Zamolba(1)

Ratings: (0)|Views: 48 |Likes:
Published by -DeVeT-

More info:

Published by: -DeVeT- on Jul 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
Sjedište:
Dragovoljaca HOS-a 17, 32000 Vukovar,
Kontakt
: 091 3355687
MB:
2467461,
Žiro - račun :
2402006-1100544920 Erste bank 
Broj: 1-00/09Datum: Vukovar, 15. lipnja 2009.- n/p odgovorne osobePredmet: ZAMOLBA- za potporom u osiguravanju radne opreme za zapošljavanje osoba s invaliditetomna poslovima čišćenja stambenih zgrada u Vukovaru
 
Poštovani,Dana 07. listopada 2008. god. osnovali smo CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SINVALIDITETOM GRADA VUKOVARA. Namjera nam je poticanje i promicanje uvjeta za zapošljavanjeosoba s invaliditetom u gradu Vukovaru. Ishodište naših nastojanja sadržano je u činjenici natprosječne brojnosti osoba s invaliditetom (o.p.: 15% na području Grada, 10% je prosjek na području Republike Hrvatske)od kojih ogromna većina nije zaposlena. Humano društvo ne smatra osobe s invaliditetom osobama smanjenihsposobnosti i različitih potreba, već osobama istih potreba i različitih sposobnosti. Potpuna integracija osoba sinvaliditetom u zajednicu u konačnici ponajviše ovisi o zapošljivosti te populacije.U nastojanju da kroz primjere pozitivne prakse potaknemo zapošljavanje osoba s invaliditetom u graduVukovaru, kao prvi pilot projekt pokrenuli smo zapošljavanje osoba s invaliditetom na poslovima čišćenjastambenih zgrada u Vukovaru na način da smo po registraciji Udruge:1)
Detektirali problem
(o.p.: U Vukovaru više godina je neadekvatno organizirano provedba usluga čišćenjazajedničkih prostorija u stambenim zgradama)2)
Definirali partnera
(o.p.: Uspostavili smo suradnju sa Udrugom stanara grada Vukovara koja u potpunosti podržava realizaciju ideje zapošljavanja osoba s invaliditetom na poslovima čišćenja stambenih zgrada -
Privitak 1
)3)
Definirali interes
osoba s invaliditetom (o.p.: Održali smo niz razgovora sa osobama s invaliditetom, te jeviše osoba suglasno da na isti način se uključi na tržište rada. Riječ je o osobama sa lakšim oblikom invaliditetakoje mogu obavljati poslove čišćenja zgrada -
Privitak 2
)4)
Osigurali zgrade
(o.p.: Održali smo razgovore sa predstavnicima stanara zgrada, te je nekoliko zgradaspremno zaključiti ugovor o uslugama čišćenja sa Centrom -
Privitak 3
)5)
Osigurali ponude za nabavku potrebne opreme
za početak Projekta
(Privitak 4
)U slijednoj fazi potrebna nam je Vaša potpora za nabavku potrebne opreme za realizaciju Projekta.Potpora nam je potrebna u ukupnom iznosu od oko 50.000 kn, s tim da definiramo status
donatora
na iznos od300,00 kn do 3000,00 kn, te
pokrovitelja
na iznos iznad 3.000 kn. Prihvatljive su i sve donacije u opremi za provedbu aktivnosti čišćenja zgrada. Po realizaciji projektne ideje istu zatvaramo javnim priopćenjem s popisom pokrovitelja i donatora.Vašim uključivanjem u Projekt ćete na najbolji način dati potreban doprinos na razvijanju aktivnih politika zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz usmjeren pilot projekt i konkretne primjere pozitivne prakse.Smatramo da - ukoliko njegujete korporativnu kulturu kroz društveno odgovorno ponašanje - potporom ovog pilot projekta na najbolji način možete ostaviti trag humanosti potporom zapošljavanja osoba s invaliditetom.Primjeri pozitivne prakse u humanom aspektu u gradu Vukovaru - kojem su isti iznimno potrebni - zasigurnoće djelovati i na druge lokalne zajednice u Republici Hrvatskoj. Duboko vjerujemo da će Projekt „otvoriti oći“drugim poslodavcima, jer - kroz suradnju sa Fondom za zapošljavanje osoba s invaliditetom RepublikeHrvatske i udrugama za osobe s invaliditetom - postoje mogućnosti za zapošljavanje mnogobrojnih osoba sinvaliditetom, samo je potrebno usmjeriti pažnju javnosti.
1

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->