Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Da Calea Rahovei, Nr. 291, Bloc 81 b, Scara 1, 2 Si 3

Da Calea Rahovei, Nr. 291, Bloc 81 b, Scara 1, 2 Si 3

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 981|Likes:
Published by Marian

More info:

Published by: Marian on Jul 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2012

pdf

text

original

 
MUNICIPIUL BUCURESTIPRIMARIA SECTORULUI 5
Nr. ______/23.07.2009
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREPROIECTARE ŞI EXECUŢIELUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂA IMOBILULUI SITUAT ÎN BUCUREŞTI, SECTORUL 5,CALEA RAHOVEI, NR. 291, BL. 81 B, SC. 1 - 3
Prezenta documentaţie conţine:IntroducereCaiet de sarciniFişa de date a achiziţieiContract cadruFormulareIULIE 2009
Pagina 1 din 65
 
Secţiunea I. INTRODUCERE
Prezenta documentaţie de atribuire oferă informaţii asupra încheierii unui contractcare va avea ca obiect elaborarea proiectului tehnic şi realizarea lucrărilor de reabilitaretermică a imobilului situat în sectorul 5 din Municipiul Bucureşti, pe
Calea Rahovei nr.291, bl. 81B, sc. 1, 2 şi 3.Documentaţia va fi pusă la dispoziţia operatorilor economici interesaţi înformat electronic, pe SEAP, ca document atat invitaţiei de participare.Răspunsurile la clarificări, precum şi orice altă comunicare necesară informăriioperatorilor economici, se vor transmite tot prin intermediul SEAP. Prin urmare,rugăm toţi operatorii interesaţi de procedură să verifice zilnic documentele ataşateinvitaţiei de participare.
Autoritatea contractantă doreşte ca investiţia să fie inclusă în Programul Naţionalde Reabilitare Termică a Blocurilor de Locuit, fapt pentru care la îndeplinirea contractuluise va ţine seama de prevederile legislative în vigoare; printre acestea sunt:
Ordonanţa Guvernului României nr.29/30.01 2000 (OG 29/2000)
 ,
 privindreabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisiriienergiei termice", aprobată cu completări şi Modificări de
 Legea nr. 325 din 27 mai 200
2
, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa Guvernului României nr. 174 din 27 noiembrie 2002
 
 privindinstituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuitmultietajate si a instalaţiilor aferente, realizate după proiecte tip în perioada 1950-1985, amplasate în zone urbane dens populate si racordate la sistemelecentralizate de furnizare a energiei termice, în contextul reducerii consumuluienergetic, aprobată cu completări şi modificări de
 Legea nr. 211 din 2003
, cumodificările şi completările ulterioare, împreună cu normele metodologice.
 Legea nr 199/13.11.2000 "Legea eficienţei energetice
"
cu complerile şimodificările ulterioare.Mai multe informaţii legate de cadrul legal pot fi găsite pe site-ulhttp://www.pmtgv.ro/index/legislatie/index.htmContractul va avea următoarele etape:etapa I: elaborarea proiectului de execuţie (fazele PAC, PT, CS, DE)etapa a II-a: verificarea tehnică a proiectului de execuţieetapa a III-a: execuţia lucrărilor şi asistenţa tehnică din partea proiectantuluiPagina 2 din 65
 
Secţiunea II. Secţiunea II. CAIET DE SARCINI
I Proiectul tehnic 
Obiective urmărite
Documentaţia aferentă proiectului tehnic, trebuie să:
corespundă din punct de vedere al cerinţelor de calitate (este verificată deverificatori atestaţi pentru domeniile şi cerinţele specificate la III.1.)
fie întocmită în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor de aplicare a unor  prevederi ale Hotărârii de Guvern nr. 28/2008, privind conţinutul cadru al unui proiect tehnic
conţină caiete de sarcini privind execuţia lucrărilor, caiete de sarcini pentrufurnizorii materialelor principale, caiete de sarcini pentru recepţii şi caiete desarcini pentru urmărirea în timp a construcţiei şi pentru întocmirea cărţii tehnice(Atenţie! În cadrul caietelor de sarcini şi oriunde în cadrul proiectului este interzisa se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi saula alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau sărestrângă concurenţa!)
conţină detalii de execuţie
includă indicaţii clare privind utilizarea termosistemelor care respectă cerinţeleETICS (External Thermal Insulation Composite Systems with rendering) conformstandardului SR EN 13499:2004 sau conform ghidului european ETAG 004, aflatsub Directiva Europeană 89/106 – Directiva produselor pentru construcţii. În privinţa comportării la foc sistemul trebuie să se încadreze în Euroclasa B.
cuprindă următoarele specificaţii privind sistemul de tâmplărie compus din profilede PVC şi geamurile termoizolante.1.profilele pentru tocuri, cercevele şi montanţi:
 profile cel puţin tricamerale şi lăţime minimă de 60mm;
sistem de garnituri de etanşare duble (cauciuc rezistent lacăldură şi intemperii);
design atrăgător, cu muchii rotunjite, atât pentru cercevele câtşi pentru baghetele de geam;
existe posibilitatea montării sistemului de ventiliecontrolată a aerului;
 profilele să asigure proprietăţi optime de statică a ferestrei;
să se încadreze cel puţin în clasa de combustie C2 – greuinflamabil.2.armătura
ramele şi cercevelele vor fi prevăzute cu armătură de oţelzincat, cu grosime de minimum 1,5 mm pe tot perimetrul;
stâlpii verticali de legătură dintre panouri vor fi rigidizaţi cuarmătură din oţel zincat.3.feroneria – va fi permisă numai folosirea pieselor specifice sistemuluiPagina 3 din 65

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
rock_music liked this
Laur123 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->