Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihosexologie

Psihosexologie

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 862 |Likes:
Published by Kitty

More info:

Published by: Kitty on Jul 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
 Istoricul sexualităţii şi conportamentelor sexuale
Preocupările privind sexualitatea şi sexul sunt din totdeauna. Ele au determinat şidetermină stabilirea unor relaţii trainice, sociale şi spirituale, între două persoane. 0 scurtă privire în istorie ne dovedeşte acest lucru, precum şi aspecte cu totul diferite privind concepţiaşi conduita oamenilor în acest sens. Mai mult decât atât, relaţiile sexuale au avut un rolimportant în rezolvarea unor probleme politice sau de stat. Trăirile declanşate de relaţiileintime considerate de unii nedemne sau ca înjositoare au fost puse de alţii la loc de cinste. Auexistat
 femei care s-au impus în paginile istoriei, alături de unii suverani sau oameni de stat,în artă, cultură etc.
(D. Tudor, 1972). Rolul femeii ca element de coeziune a fost şi estedeosebit de important în desfăşurarea vieţii tradiţionale.
2.1. Sexualitatea în antichitate
în protoistorie sexualitatea era prezentă ca un aspect de viaţă care oferă plăcere. în acea perioadă gâhdirea magică oferea actului sexual un caracter ritual. Ignorarea acestui perceptera privită ca o ofensă adusă fortelor divine. Relaţia statornicită între sex, fertilitate şisupranatural este găsită până aproape cu 5000 de ani î.Hr. Actul sexual era admis şi practicat pretutindeni.
În
civilizaţia egipteană antlcă,
activitatea sexuală era considerată sacră, expresie a culturif fertilităţii. Prostituţia era larg răspândită, iar adulterul se confrunta cu cele mai acute restricţiisexuale. Oficial, nu era acceptată nerespectarea fidelităţii conjugale făptuită de către unii dinsoţi. în realitate, la toate nivelurile sociale, existau desfăşurări conjugale multiple. în cadrulierarhiei sociale, faraonii se bucurau din plin de plăcerile sexuale. Ei au lăsat copii nelegitimi,fete şi băieţi. în cele trei epoci istorice de înflorire: Regatul Vechi (2800—2300 î.Hr.), RegatulMijlociu (2000—1750 î.Hr.) şi Regatul Nou (1580—1100 î.Hr.) sexualitatea a fost în plinăfloare. Ea constituia o plăcere de bază a vieţii tuturor, la ea participând activ atât suveranele,cât şi suveranii. Un exemplu îl reprezintă
 Hatsepsut 
(în limba egipteană numele ei însemnând„supremă nobleţe feminină"), care a fost regentă a trei faraoni bastarzi.
La
evrei,
în jurul secolului VII î.Hr. ascentismul (pusînicia) scotea în afara religiei tot ce erasexualitate şi fertilitate. Cu toate acesteaîn societatea civilă se acorda o atenţie cuvenitărelaţiilor sexuale.
Talmudul,
carte de învăţătură sub aspect religios, legislativ, literar şi istoric,considera activitatea sexuală necesară procreaţiei. Sterilitatea şi celibatul presupuneauexcluderea din comunitatea socială. Masturbaţia era considerată o practică împotriva naţiunii,iar homosexualitatea „o bestialitate". Privitor la cele două sexe, sub multiple aspecte, femeiaera considerată inferioară bărbatului. Ea era tratată ca posesiune, iar fetele ca bunuri aletatălui.
 în
Orientul antic
amorul fizic a avut o zeiţă specială:
Venus,
fiică a lui
 Jupiter.
în templelezeiţei slujeau preotese frumoase. Ele practicau prostituţia sacră, dându-se străinilor ce vizitauacele locuri împădurite. Navigatorii, negustorii şi libertinii le preferau în locul femeilor anonime.
 Pasifae,
soţia regelui legendar 
Minos,
a realizat în Creta multe altare în cinsteazeiţei Venus. Ea se „sacrifica" cu mare plăcere şi destoinicie acestui cult. Cei mai viguroşi bărbaţi nu o puteau satisface. Legenda spune că zeii, ascultându-i rugile, i-au trimis pentruîmplinirile sexuale un taur alb. Realitatea este că în cinstea zeiţelor sexuale se practica intens„prostituţia sacră". Regii erau poligami. Fiecare din ei aveau mai multe soţii. Adeseori, pentruconsolidarea tronului, ei aduceau în harem fiice sau principese din alte state. De exemplu,
 Darius I 
(521—486 î. Hr.), cel mai mare rege al Persiei, a adus în haremul său fiice ale lui
Cyrus
şi ale altor demnitari. Colecţia feminină din harem a fost în continuare îmbogăţită cunumeroase principese din aristocraţia persană. Existau cazuri când o femeie a trecut prin maimulte haremuri.
 Atassa a
făcut parte din haremul fratelui său vitreg
Cambyse,
apoi dinharemul lui
Gaumâta-Smeredis,
ca apoi să fie moştenită în aceeaşi situaţie de către noulstăpân al imperiului,
 Darius
/. El a avut mai multe soţii în acelaşi timp:
 Atassa, Arystana, Paramy
etc. în haremul său mai avea cu nume celebru în timpul acela pe
 Fratagame,
fiicafratelui său
 Armames,
pe
 Faioyme,
fiica prinţului
Otanes
etc. Dintre ele,
 Atassa,
bucurându-sede frumoase calităţi fizice şi morale, a căpătat primul loc în harem, fapt ce a ridicat-o la rangde „soţie principală", fiind prima regină a ţării. Ea îl însoţea peste tot pe soţul ei şi nu a fost
 
străină de elaborarea multor acte importante de guvernământ După moartea lui
 Darius,
ea şialte surori au devenit soţiile lui
Cambyse,
pe care l-au însoţit în timpul campaniei pentrucucerirea Egiptului.
In
civilizaţia ateniană antică,
cele mai mari valori se caracterizau prin sexualitate - sex şifrumuseţe. în concepţia lor, zeii erau angajaţi în diverse escapade amoroase. Urmândexemplul zeilor, sexualitatea şi sexul sunt scoase din sferele sacre şi devin împliniri de bine şifericire ale oamenilor. De altfel, libertinismul sexual al vremii este oglindit în artă şi operelescrise, unde sunt menţionate primele activităţi într-o întâlnire sexuală constând din îmbrăţişăritandre, sărutări şi mângâieri. Homer şi alţi poeţi ai epocii menţionează în scrierile lor sărutulca expresie a afecţiunii şi a creaţiei sexuale, iar sculptorii modelează în marmură nuduri defemei şi bărbaţi care reflectă exteriorizarea emoţională a trăirilor intime. De la libertinajulsexual nu făceau excepţie nici regii.
 Denis,
tiranul Siramizei, a fost un libertin vulgar. El a practicat orgii sângeroase până ce poporul l-a izgonit de la tron. Refugiat la Corint şi-acontinuat orgiile sexuale, dedându-se prostituţiei masculine oriunde, până ce a ajuns să putrezească de viu cu sfincterul anal rupt. în cadrul homosexualităţii el era partener pasiv. LaCorint moravurile erau atât de libere, încât fiecare casă ajunsese un
lupanar,
adică un bordel.Femeile onorabile din această localitate aşteptau răbdătoare pe plajă sosirea marinarilor străinicare risipeau uşor aurul, drept recompensă pentru plăcerile sexuale.
AICI
se adunau femeivenite din Fenicia, Milet, Cipru şi Lesbos pentru a practica industria lucrativă a prostituţiei.
 Demetrios,
regele Macedoniei, a străbătut deghizat Grecia în căutarea plăcerilor sexuale.Prefera fetele tinere pe care le educa practic pentru satisfacerea rafinată a simţurilor sexuale.Dintre curtezanele lui se remarcă dansatoarea
 Lamia
care îl făcea pe rege să cadă pradădezmierdărilor ei stranii.Una dintre cele mai prestigioase curtezane a Greciei antice a fost
Thais,
iubita lui
 Alexandrucel Mare.
Ea l-a însoţit în toate expediţiile războinice şi dormea în cortul lui. Existăcomentarii că, fără prezenţa acestei „mari prostituate",
 Alexandru cel Mare
n-ar fi ajuns unuldin cei mai glorioşi cuceritori ai planetei. După moartea lui Alexandru ea s-a măritat cu regeleEgiptului.Un nume celebru de curtezană este
 Aspasia,
originară din Milet, dansatoare şi muzicantă laMegra. Pe la jumătatea secolului V î.Hr., ea s-a stabilit la Atena, unde era în permanenţăînconjurată de tinere şi frumoase hetaire, adică de curtezane.
 Aspasia
avea o dicţie excelentăşi se purta foarte elegant. Ea a deschis o şcoală de retorică. La lecţiile ei de etichetă veneau bărbaţii cei mai iluştri pentru a se desăvârşi în arta de a vorbi şi filozofa cu eleganţă. De aicinu lipseau nici cele mai importante matroane (femei căsătorite) pentru a participa la discuţii şia afla secretul fericirii conjugale. Fetele veneau la
 Aspasia
pentru a învăţa arta de a plăcea bărbaţilor.
 Aspasia
a dat tonul în moravuri, în politică şi în modă. Multe ateniene bogate şicinstite au devenit curtezane pentru a avea un comportament asemănător 
 Aspasiei
în cele dinurmă Aspasia devine iubita lui
 Pericle
(490—429 î.Hr.) şi apoi soţia lui după ce acestadivorţează de
Chrysila.
El o aprecia ca având mai mult geniu decât toţi înţelepţii Greciei.
 Pericle
a iubit-o pe
 Aspasia
fără gelozie. Când pleca la Senat, el o lăsa în compania luiSocrate şi a lui Alcibiade, care au avut-o sexual înaintea lui
 Pericle.
Filozofii vremii nu făceau excepţie de la relaţiile intime trupeşti.
 Epicur 
(341—270 î.Hr.), era bărbatul intim al frumoasei
 Beontion,
trecută printre filozoafe. El o poseda sexual în faţadiscipolilor săi arătându-le câ
omul trebuie să se bucure de toate voluptăţile posibile
(E.Reglis, 1994). în lipsa lui
 Epicur,
ea întreţinea relaţii sexuale cu discipolii lui. Filozoful
 Epicur 
a cunoscut numeroase iubiri feminine şi masculine. El a făcut pasiuni pentru mai mulţi bărbaţi.Homosexualitatea era larg răspândită atât la bărbaţi cât şi la femei, fiind apreciată ca oactivitate sexuală normală. De unii bărbaţi era idealizată.
 Aristotel 
(384—322 î.Hr.), savant şifilozof grec, a fost heterosexual şi homosexual. în cadrul relaţiilor intime era element activ.
 Albicide
era unul din cei mai vestiţi afemeiaţi. El era iubitor de femei dar servea şi dreptfemeie pentru alţi bărbaţi. Bărbat cu frumuseţe de femeie era preferat adesea de războinici înlocul celor mai seducătoare curtezane. Poeţii şi filozofii au trăit cu el în deplină intimitate.Din gelozie, femeile l-au urât din toată inima.
2
 
Homosexualitatea la femei a fost numită de greci
tribalism,
iar mai târziu apar termenii de
lesbianism şi saphism.
Dragostea dintre femei a fost menţionată de poeta
Sapho
care a trăit cuun grup de femei pe insula Lesbos (sec. VI î.Hr.). Ea era considerată imorală şi îndrăgostită defemei. Se întâlnea cu ele într-o casă de cultură pentru cinstirea muzelor. Aici se slăvea tot ceera frumos.
Sapho
descrie calităţile intens emoţionale ale dragostei dintre ele. Termenul de
lesbianism
derivă de la Lesbos, numele insulei pe care s-a constatat întreţinerea relaţiilor sexuale interfeminine, iar termenul de
 saphism, de
la numele lui
Sapho,
care a popularizat înscrierile ei activitatea sexuală dintre femei.
Saphismul 
era slăvit de
Sapho ca o
formă supremăde iubire, dincolo de relaţiile normale. în copilărie ea a avut legături incestuoase cu fratele ei
 Keraxos.
Majoritatea grecilor se pronunţau împotriva lesbianismului ca amor. Ei considerau căfemeia era creată pentru a fi soţie, să nască copii, să aibă grijă de ei şi de casă. în cadrulcuplului femeia avea datoria să satisfacă dorinţele sexuale ale bărbatului. Femeia aristocratănu avea voie să părăsească gineceul casei. Legile recomandau femeilor 
respectabile,
să nu părăsească casa pe timp de noapte pentru a nu fi bănuite de adulter.Realitatea este că civilizaţia ateniană antică ascundea un furnicar de pasiuni vulgare şide moravuri denaturate. Banchetele grandioase, cunoscute sub numele de
 festinuri,
culminaucu relaţii sexuale anormale, respectiv cu relaţii homosexuale între bărbaţi, relaţii homosexualeîntre femei şi relaţii heterosexuale între bărbaţi şi femei, altele decât cele legate de căsătorie.În civilizaţia antică a romanilor aspectele legate de sexualitate şi de sex au un caracter  pur pragmatic. Majoritatea dintre ei se ocupau mai puţin de aspectele abstracte şi de formelede manifestare estetică. Romanii considerau că frumuseţea fizică a unei femei constă în ceva bine proporţionat, subţire, cu coapsele proeminente, piele fină şi părul vopsit în galben sauroşu. rbatul ideal pentru femeie era cel cu corpul musculos şi puternic bronzat.Libertinismul sexual era proeminent. Căsătoriile se împuţinează, divorţurile devin frecvente,relaţiile extraconjugale cu sclavele se înmulţesc. Activitatea sexuală se desfăşura oriunde senimerea. Băile publice erau, de obicei, locul întâlnirii întâmplătoare pentru orgii sexuale. Eleerau mult căutate de libertini. La Roma existau opt sute de băi publice unde îşi găseau plăcerile sexuale persoane de toate tipurile, inclusiv cei ce proveneau din familii austere. înasemenea băi a exaltat rafinamentul amorului lesbian. La băile publice sau prin boschete erauşi copii de ambele sexe, pricepuţi în toate rafinamentele sexuale. Masorii şi masezele căutaucu mâinile punctele erogene ale pacienţilor pentru a-i excita, iar actul sexual era inevitabil.Circurile erau nu numai loc al artei şi destinderii, dar şi loc în care se putea face amor homosexual sau heterosexual.Curtezanele romane îşi primeau clienţii oriunde, la domiciliu, în grădini, sub poticuriletemplelor, în preajma cazarmelor, la circ, pe malul Tibrului, în colţuri umbrite de stradă etc.înţelegerea dintre parteneri pentru o partidă de sex era simplă : femeia arăta palma, iar  bărbatul ridica degetul.În sezonul de primăvară (aprilie) la romani se organizau
 Florariile,
serbări agrare cedurau şase zile, timp în care poporul petrecea din plin. Vinul şi mâncarea nu lipsea nimănui.Aveau loc dansuri cu ritmuri diferite, exaltate şi lascive. Se simulau lupte după care aveau locscene de prostituţie pablică. în timpul serbărilor dispăreau deosebirile de clasă. Sclaviideveneau liberi câteva zile. Oamenii umblau goi şi se împerecheau pe străzi sau în pieţe publice. La această sărbătoare a veseliei participau şi curtezanele.Dincolo de serbări, cei cu educaţie aleasă dispuneau de mijloace elevate pentruîntâlniri. Se organizau dineuri unde se conjugau idei, idealuri şi sentimente.
Valeria Mesallina
(25—48 d.Hr.), lacomă, crudă şi defrânată, soţia împăratului
Claudius I 
(10 î.Hr—54 d.Hr)organiza întâlniri la Palat între doamne nobile şi bărbaţi aleşi de ea, iar soţii erau martori.întreţinerea relaţiilor sexuale se făcea în camere speciale, în case de întâlnire, în localuri publice etc.La banchetele organizate de romani, cunoscute sub numele de
 festine,
se întâlneau bărbaţi şifemei de toate vârstele şi din toate clasele. Aici se consumau marile plăceri ale trupului, iar desfătarea sufletească se extazia printr-o mare satisfacţie. Toţi erau supuşi ideii: „Să
 profitămde viaţă, ea e atât de scurtă”.
Starea morală a acestor festinuri era aceeaşi la bogaţi şi săraci,
3

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
zeablyk liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Claudia Lenghea liked this
cora4eva5699 liked this
Adi Adisor liked this
ninel666 liked this
Penelopa Darossa liked this
natalita-24 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->